Co je akupunktura

Akupunktura je léčebná metoda čínské medicíny, která je založena na poznání souvislostí příznaků povrchu lidského těla s vnitřními orgány.

Akupunktura

Význam akupunktury

Akupunkturní jehly

Nemoci vnitřních orgánů se projevují bolestmi na povrchu těla a například na páteři se výška lokalizace akupunkturních bodů shoduje s dermatomy západní medicíny. Naopak stimulací určitých míst povrchu těla lze působit na vnitřní orgány.

Veškerý povrch kůže je protkán drahami, které mají i vnitřní spojky k orgánům. Některé akupunkturní body slouží i k diagnostice neboť jejich bolestivost nám může určit nemocný orgán ještě dříve než dojde k závažnému onemocnění.

Médiem, které je nositelem těchto informací a vše prostupuje je čchi což je výraz, který se často překládá pojmem energie i když v čínštině má mnoho dalších významů.

Akupunkturní dráhy a body

Akupunkturní model

Na 1. škole tradiční čínské medicíny si osvojíte dvanáct základních drah, které jsou párové, označují se podle orgánů, které jsou s nimi propojeny. Ty tvoří základní osnovu celého systému. Dále existuje osm zvláštních drah, dvanáct svalových drah, dvanáct vnitřních větví, patnáct spojek hlavních drah a dvanáct šlachosvalových drah.

Síť drah propojuje celý organismus, vnitřní orgány s okrajovými oblastmi těla, orgány se smyslovými otvory, orgány mezi sebou i vzájemně jednotlivé dráhy. Každá dráha má na povrchu těla aktivní body, jejichž stimulací se impulzy přenáší právě po drahách čchi a tím se na základě přesné diagnostiky cíleně působí na vybraná místa těla. Při aplikaci akupunktury dochází k navázání kontaktu s čchi, které se projevuje rozličnými pocity jako např. brnění, tlak, teplo, chlad, rozpínání apod. Tento pocit je důležitý pro efektivitu léčebného zásahu.

Studujte akupunkturu 4 roky:

 • Začneme Základy tradiční čínské medicíny

   • První ročník Základy tradiční čínské medicíny je zásadním pro pochopení systému TČM. Stává se hlavním pilířem pro pokračování v dalším studiu akupunktury.
   • Po prvním roce chápete teorii TČM a jste schopni ji uvést do praxe.

  Všechno procvičujeme, abyste pochopili!

  Začínáme: listopad 2021

  Přihlásit se →

 • 2. ročník akupunktury

  • Do 2. ročníku nastupujete, když máte za sebou 1. ročník Základy tradiční čínské medicíny (nebo jiné podobné vzdělání v TČM®)
  • Naučíte se, kudy vedou akupunkturní dráhy, kde jsou akupunkturní body a jak správně body stimulovat.

  Začínáme: podzim 2021

  Chci více informací

 • 3. ročník akupunktury

  • Do 3. ročníku nastupujete, když jste absolventi 2. ročníku Akupunktury na 1. škole tradiční čínské medicíny.
  • Začnete se věnovat syndromologii, praktické akupunktuře a fytoterapii.

  Začínáme: podzim 2022

  Přihlásit se

 • 4. ročník akupunktury

  • Do 4. ročníku nastupujete, když jste absolventi 3. ročníku Akupunktury na 1. škole tradiční čínské medicíny.
  • Čekají vás praktická cvičení, řešení klinických případů, přednáška s čínským lektorem,  diplomová práce a závěrečná zkouška.

  Začínáme: podzim 2021

  Chci více informací

Akupunkturní semináře

Akupunktura – semináře

23 položek

Postgraduální akupunkturní semináře pořádáme, abychom poskytli praktikům rozšíření a prohloubení znalostí a praktických dovedností v oblasti akupunktury. Akupunkturní semináře jsou určeny převážně pro absolventy studia, některé jsou vhodné i pro studenty 1. ročníku, některé i pro nadšence tradiční čínské medicíny.

Prohledat výsledky filtru fulltextem

Zobrazit:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Přihlášení

Naše webové stránky používají cookies. Přečtěte si, jak tyto soubory používáme .