Co je to Akupunktura

Akupunktura je léčebná metoda čínské medicíny, která je založena na poznání souvislostí příznaků povrchu lidského těla s vnitřními orgány.

AkupunkturaNemoci vnitřních orgánů se projevují bolestmi na povrchu těla a například na páteři se výška lokalizace akupunkturních bodů shoduje s dermatomy západní medicíny. Naopak stimulací určitých míst povrchu těla lze působit na vnitřní orgány.

Veškerý povrch kůže je protkán drahami, které mají i vnitřní spojky k orgánům. Některé akupunkturní body slouží i k diagnostice neboť jejich bolestivost nám může určit nemocný orgán ještě dříve než dojde k závažnému onemocnění.

Médiem, které je nositelem těchto informací a vše prostupuje je čchi což je výraz, který se často překládá pojmem energie i když v čínštině má mnoho dalších významů.

Akupunkturní jehly

Dráhy a body

Na 1. škole tradiční čínské medicíny si osvojíte dvanáct základních drah, které jsou párové, označují se podle orgánů, které jsou s nimi propojeny. Ty tvoří základní osnovu celého systému. Dále existuje osm zvláštních drah, dvanáct svalových drah, dvanáct vnitřních větví, patnáct spojek hlavních drah a dvanáct šlachosvalových drah.

Akupunkturní model

Síť drah propojuje celý organismus, vnitřní orgány s okrajovými oblastmi těla, orgány se smyslovými otvory, orgány mezi sebou i vzájemně jednotlivé dráhy. Každá dráha má na povrchu těla aktivní body, jejichž stimulací se impulzy přenáší právě po drahách čchi a tím se na základě přesné diagnostiky cíleně působí na vybraná místa těla. Při aplikaci akupunktury dochází k navázání kontaktu s čchi, které se projevuje rozličnými pocity jako např. brnění, tlak, teplo, chlad, rozpínání apod. Tento pocit je důležitý pro efektivitu léčebného zásahu.

Studium akupunktury

Studovat akupunkturu můžete po absolvování 1. ročníku Základy tradiční čínské medicíny. Navazující studium akupunktury je tříleté. Po jeho absolvování budete znát průběh 14 akupunkturních drah, více než 250 akupunkturních bodů, jak je na těle najít, jak a kdy body stimulovat, čím a proč. V malých skupinkách si v praxi a na vlastní kůži vyzkoušíte to, co se na přednáškách dovíte. Součástí studia akupunktury jsou i základy fytoterapie a základní diagnostika. Studium otevíráme každý lichý rok.

Po třech letech studia budete vědět, jak syndromy ovlivňovat kombinací akupunktury a bylinných směsí.

Letos (rok 2017) otevíráme pro naše studenty 2. ročník pro běh G9 2016-2020 a 4. ročník pro běh G8 2014-2018. Do 2. ročníku se mohou přihlašovat studenti, kteří absolvovali na naší škole 1. ročník (Základy TČM). Do 4. ročníku se mohou přihlašovat studenti, kteří absolvovali 3 ročníky na 1. škole TČM®.

Akupunkturní semináře

Akupunktura – semináře

11 položek

Postgraduální akupunkturní semináře pořádáme, abychom poskytli praktikům rozšíření a prohloubení znalostí a praktických dovedností v oblasti akupunktury. Akupunkturní semináře jsou určeny převážně pro absolventy studia, některé jsou vhodné i pro studenty 1. ročníku, některé i pro nadšence tradiční čínské medicíny.

Obor:

Kdo může na seminář přijít:

V jakém měsíci se seminář koná:

Zobrazit:

Akupunkturních seminářů je mnohem více. Podívat se na všechny akupunkturní semináře

Díky tomu, že nezakazujete cookies, můžete používat web. Co to jsou cookies?

Přihlášení