Aurikuloterapie 2: Zadní část ucha, skupiny bodů, kazuistiky, pokročilé souvislosti

Připravujeme

Body zadní části boltce, skupiny bodů, empirické body, mistrovské body, analgetické body, protokol NADA, cvičení na kazuistikách, nové pokročilé souvislosti a další témata. Seminář pro všechny se základními znalostmi a základní praxí v ušní akupunktuře. Navazuje na seminář Aurikuloterapie 1. Vede terapeutka TČM Lucie Hostáková. Dvoudenní seminář 14.–15. 6. 2024. Jen osobně v Praze, omezený počet míst.

Je místo?: PŘIPRAVUJEME

Lektor: Lucie Hostáková

Chci platit v EUR ➝

 

Princip aurikuloterapie

Stimulací akupunkturních bodů na lidském uchu úspěšně zlepšíte funkci konkrétních orgánů, částí těla, podpoříte léčbu nemocí, odstraníte disharmonie v organismu nebo upevníte duševní zdraví.

 

ROZŠIŘTE ZNALOSTI UŠNÍ AKUPUNKTURY → 

 

 

Proč na seminář Aurikuloterapie 2

 • Výrazně rozšíříte znalosti aurikuloterpie o nové lokality a souvislosti TČM.
 • Opravíte dosud netušené chyby a nepřesnosti v dosavadních postupech.
 • Zdokonalíte se v diagnostice a péči o klienty díky pokročilým kazuistikám.
 • Zvýšíte účinnost péče díky novým vědomostem, souvislostem a opravě chyb.
 • Poznáte přesně to, co potřebujete, požádejte o zařazení témat na míru vám.
 • Dokončíte odborné vzdělání v aurikuloterapii díky pokročilým znalostem.

 

Přihlaste se na seminář →

 

 

Rozvoj znalostí aurikuloterapie má smysl

 • Prověřená a účinná terapie na nespočet obtíží, nemocí a disharmonií.
 • Celostní metoda propojená s dalšími celostními souvislostmi TČM.
 • Rychle uvedete do praxe, nezbytné vzdělání máte v řádu dnů.
 • Není třeba se svlékat, takže je komfortní pro všechny klienty či blízké.
 • Při horším psychickém stavu ideální, bez svlékání či nutnosti jehel.
 • Při strachu z jehel vhodná metoda, možnost jiné stimulace bodů.
 • Má řadu stimulačních pomůcek, nemusíte nutně užívat jehly.
 • Sami nemusíte vpichovat jehly klientům, pokud máte obavy.

 

PRO DALŠÍ ZNALOSTI AURIKULOTERAPIE TUDY →

 

 

 

Pro koho je seminář

Seminář je pro kohokoliv se znalostí základních principů aurikuloterapie, bodů přední části ucha a se základní praxí v ušní akupunktuře pro klienty či blízké.

 

Seminář navazuje na seminář naší školy Aurikuloterapie 1. Přijímáme i studenty jiných kurzů a škol s výše popsanými základními znalostmi a základní praxí.

 

Aurikuloterapii často využívají odborníci v těchto profesích:

Terapeuti TČM • Terapeuti jiných alternativních oborů • Lékaři • Fyzioterapeuté • Maséři • Psychologové • Výživoví poradci • Trenéři fitness • A další profese oborech zdravotnictví, fitness, wellness nebo beauty.

 

PRO DALŠÍ ZNALOSTI AURIKULOTERAPIE TUDY →

 

Jehly nejsou nutnost

Stimulaci bodů na uchu lze kromě jehel provádět i dalšími neinvazivními metodami. Můžete využít několik druhů nalepovacích pomůcek. Dovednosti z akupunktury a práce s jehlami nejsou nutné.

 

VÍCE O METODÁCH BEZ JEHEL →

 

 

Projděte si následující témata semináře. Výčet bodů na semináři je na konci zde. 

 

Zadní část ucha

V Aurikuloterapii 1 jsme probrali přední část ucha. V Aurikuloterapii 2 podrobně projdeme body zadní části ucha, jejich využití a to, jak doplňují účinky bodů na přední části. A mnoho dalších témat.

 

O BODECH ZADNÍHO BOLTCE ZDE →

 

 

Nová využití bodů a jejich propojení

Vrátíme se k některým bodům ze semináře Aurikuloterapie 1 z přední části boltce. Poznáte jejich další využití a propojení několika bodů pro účinnější kompenzaci vybraných obtíží.

 

VÍCE O SKUPINÁCH BODŮ →

 

 

Psychika a sexualita

Kromě běžnějších fyzických neduhů se dozvíte, jak některé body a jejich kombinace využít k úspěšnému řešení sexuálních a psychických obtíží pomocí aurikuloterapie.

 

POMÁHEJTE I S PSYCHIKOU A SEXUALITOU →

 

 

Závislosti, obezita, deprese...

Naučíte se využívat ušní akupunkturu ke zmírnění řady závislostí včetně odvykání kouření. Poznáte protokol NADA využívaný při mnoha psychologických poruchách a při obezitě.

 

POMOZTE DRUHÝM OD ZÁVISLOSTÍ →

 

 

Aurikuloterapie dle 5 duší a 5 prvků

Jedním z pokročilých pohledů na ucho je pohled dle teorie Wu Shen či Wu Xing. Pomohou nám k jinému pohledu na problém a k nalezení alternativních body k napíchnutí.

 

POKROČILÉ POHLEDY UŠNÍ AKUPUNKTURY ZDE →

 

 

Západní přístup versus TČM

Srovnáme západní pojetí aurikuloterapie s konceptem TČM. Poznáte rozdíly i společné prvky. Rámcově se zorientujete i v západním pojetí.

 

ORIENTUJTE SE V OBOU PŘÍSTUPECH →

 

 

Body místo léků

Stimulací některých bodů nebo jejich kombinací můžeme nahradit účinky některých západních léků. Na semináři si takové body poznáte.

 

KTERÉ LÉKY LZE NAHRADIT AURIKULOTERAPIÍ? →

 

 

Hodně kazuistik

Hodně se naučíte z hodně kazuistik. Budete hledat nejvhodnější péči pro reálné stavy klientů z praxe lektorky. Zdokonalíte diagnostiku i nastavení následné péče pomocí aurikuloterapie.

 

ZDOKONALUJTE SE POMOCÍ KAZUISTIK→

 

 

Nové typy nemocí

Oproti původní ušní akupunktuře přibývají nové nemoci - nové psychické poruchy (ADHD aj.), autoimunitní onemocnění a další. Ukážeme si, jak může aurikuloterapie pomoci i s novými nemocemi.

 

JAK POMÁHAT S NOVÝMI NEMOCEMI? →

 

 

Stejná obtíž, jiný člověk, jiné řešení

Při cvičeních nad kazuistikami si ukážeme, proč je třeba řešit stejnou obtíž odlišně u různých lidí. 10leté dítě, přetížený manažer nebo babička potřebují na stejné obtíže odlišný postup.

 

O NUTNOSTI INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU ZDE →

 

 

Skupiny bodů a jeji užití

Začneme propojovat body do skupin. Ty mají celou řadu nových účinků, než využití jednotlivých bodů. Uvidíte, které skupiny rozhýbají čchi, které vyháněji horko a jaký účinek mají další skupiny.

 

NOVÉ ÚČINKY SKUPIN BODŮ TADY →

 

 

Včetně souvislostí TČM

V řadě "kurzů" aurikuloterapie jde jen o stimulaci bodů bez většího přesahu do TČM. Od nás si odnesete i neoddělitelné celostní souvislosti TČM, třeba souvislosti mezi orgány.

 

NUTNÉ SOUVISLOSTI TČM TADY →

 

 

Linerání a trojhúhelníkové programy

Objevíte, co jsou lineární programy a trojuhelníkové programy, kdy se body v rámci lidského ucha přenáší geometricky po uchu. Řekneme si, za jakých podmínek je dobré je použít a k čemu slouží.

 

POKROČILÁ AURIKULOTERAPIE ZDE →

 

 

Co vám ucho říká

Z opatrného praktikování ušní akupunktury po základním semináři vás nyní povedeme k širšímu vnímání toho, co všechno vám ucho jako komplexní celek říká o organismu dané osoby.

 

PŘIHLASTE SE NA SEMINÁŘ →

 

 

Fyziognomie ucha (tvar, vzhled)

Tvar a vzhled ucha naznačuje predispozici k nemocem a konstituci člověka dle TČM. Co nám řekne špičaté ucho, krátký či dlouhý lalůček, velké uši...?

 

O TVARU A VZHLEDU UCHA VÍCE ZDE →

 

 

 

Požádejte o téma

Požádejte o témata, která potřebujete vysvětlit pro potřeby své praxe nebo péče o blízké. Nejčastější požadavky zařadíme do semináře. Uveďte téma do poznámky při přihlášení.

 

NAPIŠTE SI O TÉMA V PŘIHLÁŠCE NA SEMINÁŘ →

 

 

 

Workshop

Zhruba čtvrtinu semináře tvoří interaktivní workshop. Odpovíme na vaše otázky, osvětlíme témata vyžádaná na přání, opravíme chyby ve vaší technice akupunktury, vysdílíme zkušenosti z praxe.

 

PŘIJĎTE NA SEMINÁŘ S INTERAKTIVNÍM WORKSHOPEM →

 

 

Certifikát

Získáte certifikát o absolvování semináře.

 

ZÍSKEJTE CERTIFIKÁT →

 

 

 

Akupunkturní body a další obsah na semináři

 • Body na zadní strana boltce: ERBEIXIN- srdce na zadním povrchu • SHANGERGEN - horní kořen ucha, někdy i YUZHONG – bod míchy • ERBEIGAN - játra na zadním povrchu • ERBEIPI - slezina na zadním povrchu • MINGLIANG- jasné světlo – empirický bod • (SU)ERBEISHEN - ledviny na zadním povrchu • (SU)ERBEIFEI - plíce na zadním povrchu • ERBEIGOU – rýha zadního povrchu – rýha hypertenze • SHIMIANXUE – bod nespavosti • HOUYAN – zadní oko 1, oko na zadním povrchu • ERMIGEN - Kořen ušního vagu • XIAERBAI - Dolní kořen ucha
 • Empirické body
 • Mistrovské body
 • Analgetické body
 • Funkční skupiny bodů: ovlivňování qi • qini • ovlivnění krve • krvácení • ovlivňování horka • pročišťuje horko a odvádí vlhkost • pročišťovat horko a toxiny • chlad • rozptylování větru • rozptýlit vítr, odstranit svědění • vlhkost • otoky • anafylaktické působení (rychlá alergická reakce) • alergie • svalové spasmy • aktivovat krev, zprůchodnit spojnice a zmírnit bolest • zklidnit srdce, utišit mysl • udržení a podpora krásy • celková harmonizace • Podpora yin • Podpora yang • Stahování nadměrného yang
 • Vybrané chorobné stavy a jejich řešení: harmonizace játra • odstranit nadměrné horko z jater a zlepšit vidění • vyrovnat játra a uvolnit žlučník • vyrovnat játra, utišit vítr • harmonizace jater a ledvin • regulovat menstruaci, obohatit krev • obnovit qi k posílení krevního tlaku • vysoký krevní tlak • CNS • doplnit slezinu, regulovat žaludek • paraziti • shluky břicho • zastavit kašel a astma • pročistit průchodnost nosu • odvést horko ke zmírnění bolesti hrdla • doplnit ledviny a posílit esenci • zlepšit slyšení • regulovat vyprazdňování a močení • regulovat qi k podpoře odchodu kamenů
 • Vybrané doplňkové funkce jednotlivých bodů
 • Protokol NADA na závislosti, stres, trauma, úzkosti, nespavost, napětí, akutní i chronické bolesti kloubů, páteře, hlavy, bolesti zubů, trojklaného nervu, migrénu, alergická onemocnění, tinitus, závratě, hubnutí
 • Ušní geometrie, projekce bodů
 • Fyziognomie ucha a signály nemocí
 • Možnost kontroly vašich postupů, jejich oprava
 • Otázky a odpovědi
 • Témata na vaše přání zaslaná předem Kazuistiky Praktická lokalizace nově probíraných bodů A další témata...

 

Přihlaste se na seminář →

Nová poznání oproti semináři Aurikuloterapie 1

Aurikuloterapie 2 rozšiřuje vědomosti ze semináře naší školy Aurikuloterapie 1. Absolvováním obou seminářů dokončíte profesionální vzdělání v ušní akupunktuře.

 

 • V Aurikuloterapii 2 poznáte body na zadní části ucha i nové indikace k bodům z Aurikuloterapie 1. Odkryjete nové souvislosti mezi body a rozšíříte dovednosti díky pokročilým kazuistikám.
 • V Aurikuloterapii 2 se zaměříme i na opravu chyb a nepřesností, které bývají časté. Proto dosáhnete větší účinnosti v praxi ušní akupunktury. Probereme i vámi vyžádaná témata na míru.
 • V Aurikuloterapii 1 šlo o hlavní principy, hlavní body, manuální dovednost. V druhém semináři předpokládáme základní zručnost a půjdeme více do pokročilých souvislostí a skupin bodů.
 • Aurikuloterapie 1 je pro mnohé z vás obrovský přísun nových informací. Poznání se časem usadila v mysli a bezpochyby vznikly otázky, pro které bude také prostor.

 

V Aurikuloterapii 2 se budeme věnovat mnoha novým tématům, novým bodům a novým souvislostem. Více v podrobného obsahu semináře níže.

 

POSUŇTE SVÉ ZNALOSTI →

 

 

 

Lucie Hostáková

Lucie Hostáková

 • Lektorka semináře. Zkušená terapeutka TČM se 18 roky vlastní praxe.
 • V diagnostice se více zaměřuje na emoční, psychické a vztahové pozadí za obtížemi klientů.
 • S klienty citlivě otevírá i témata psychologických a intimních obtíží a dosahuje tak opravdového celostního pohledu na zdraví včetně témat, která bývají tabu.
 • Snaží se o integrovaný přístup s hlavním těžištěm v TČM a vhodným doplněním ze současné psychologie a dalších oborů.
 • Při léčbě využívá fytoterapii, akupunkturu a ušní akupunkturu. Výrazně se zaměřuje na práci s myslí, duševní rozvoj, mentální a emoční stabilitu svých klientů
 • Je absolventkou profesionálního studia akupunktury a profesionálního studia čínských masáží na 1. škole tradiční čínské medicíny a více než třiceti dalších postgraduálních výcviků.
 • Účastní se mezinárodních kongresů tradiční čínské medicíny v zahraničí.

 

 

Recenze hvězdičky
"Lucii Hostákovou bych mohla poslouchat celé hodiny. Je skvělá!"

Jana Mandová

  

 

Recenze hvězdičky
"Lucie Hostáková má obsáhlé znalosti TČM s přesahem do spirituálních rovin, vše má zažité, odžité, ve svém sdílení zkušeností je velmi autentická, vše jí věřím."

Tereza Agnew 

 

 

Ptejte se Lucie zde →

 

 

 

Termín:
Víkend 14. a 15. 6. 2024
Oba dny 9:00 až cca 17:30

Jde o dvoudenní seminář. Delší přestávka na oběd vždy kolem poledne. Menší přestávky během semináře podle situace.  Doražte vždy již mezi 8:30 až 8:45. Jen osobně v Praze, místo zde.

 

PŘIJEĎTE NA VÍKEND. PŘIHLASTE SE →

 

 

 

Místo a doprava

 • Dělnická 54, Praha 7 - Holešovice, budova Drutěva (mapa)
 • Parkování u budovy možné, jen jej nemůžeme garantovat
 • Tramvajová zastávka přímo u budovy se jmenuje Maniny 

 

PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ JE ZDE →

 

 

Jen 24 míst. Žádný on-line přenos

Seminář bude zčásti zaměřen na praxi. On-line přenos ani záznam nejsou možné. Kapacita je omezena na 24 studentů, abychom zajistili kontrolu a podporu při nácviku.

 

REZERVUJTE SI MÍSTO VČAS → 

 

 

Zeptejte se nás

Kontrolný kód

i

* (Hvězdičkou označená místa musíte vyplnit)

Používáme cookies

Souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech?

Jak používáme cookies

Nastavení
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení