Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad služeb nabízených na webovém rozhraní www.tcm.cz od našeho spolku
Tradiční čínská medicína z.s., se sídlem Dělnická 1020/54, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 22677143
DIČ: CZ22677143
zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 18847
Adresa pro doručování: Dělnická 1020/54, Holešovice, 170 00 Praha 7
Telefonní číslo: +420 723 555 313
Kontaktní e-mail: info@tcm.cz

1. Vady našich služeb

Jako organizátor vzdělávacích akcí odpovídáme za to, že naše služby nemají vady a jsou poskytnuty ve shodě se smlouvou. Shodou se smlouvou je zejména to, že:

 • obsah vzdělávací akce odpovídá popisu na webovém rozhraní, případně v naší komunikaci vztahující se ke smlouvě;
 • vzdělávací akce zahrnuje součásti uvedené na webovém rozhraní (zejména informační materiály apod.);
 • vzdělávací akce je poskytnuta v dohodnutém termínu a na dohodnutém místě;
 • vzdělávací akce trvá po uvedenou dobu.

2. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Vzdělávací akce je možné reklamovat v průběhu jejich konání nebo bezodkladně po jejich skončení. Dodatečně zjištěné vady je nutné reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co se o nich dozvíte. Nejpozději lze vadu služby reklamovat do šesti měsíců od konání vzdělávací akce.

3. Práva z vadného plnění

V případě vadného poskytnutí služeb máte zejména:

 • právo na bezplatnou nápravu, je-li taková náprava možná (zejména je-li reklamace uplatněna v průběhu vzdělávací akce);
 • právo na přiměřenou slevu z ceny;
 • právo na odstoupení od smlouvy (je-li vada takového charakteru, že jde o podstatné porušení smlouvy).

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před poskytnutím služby věděli; nebo
 • jste vadu sami způsobili, zejména porušením Všeobecných obchodních podmínek, pokynů poskytovatele a právních předpisů.

4. Postup při reklamaci

 • Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejlépe ještě v průběhu vzdělávací akce.
 • Reklamaci lze uplatnit e-mailem na reklamace@tcm.cz či písemně doporučeně poštou na adresu sídla společnosti. Při uplatnění reklamace doporučujeme co nejpřesněji popsat, v čem vadu služeb spatřujete. Urychlí to postup reklamace.
 • Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.
 • Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme jinak (platí pouze, jste-li spotřebitelem). O uplatnění a vyřízení reklamace vám vystavíme písemné potvrzení.
 • V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 10. 1. 2017.

Používáme cookies

Souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech?

Jak používáme cookies

Nastavení
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení