Guasha – masážní metoda TČM

Guasha 刮痧 (guā shā, kváša) je masážní technika, která vychází z principů tradiční čínské medicíny a provádí se pomocí nefritové destičky. Na jedné straně se jedná o jednoduchou a bezpečnou metodu, která má své místo v masážních nebo kosmetických salónech. Na straně druhé je oblíbená u praktiků tradiční čínské medicíny, kteří oceňují její téměř okamžitou účinnost a diagnostickou funkci. Gua znamená škrábat a sha značí výsev. Pomocí guashy doslova vyškrábeme nemoc z těla.

Masáž guasha

Jak guasha působí

Při poškrabování těla speciální destičkou, která je nejčastěji vyrobena z nefritu, se objevuje výsev. Výsev se projeví v různých místech, v různé intenzitě a formě. Jeho projev je individuální a zkušenému praktikovi může mnoho napovědět o stavu klienta. Někdo může mít výsev okamžitý, na velké ploše, u někoho se projeví výsev jen v malém rozsahu nebo slabý. Výsev ukazuje na stupeň stagnace čchi a krve v těle. Mizí podle intenzity během několika hodin, u tmavých výsevů je potřeba počítat s tím, že k vymizení dojde až za několik dnů.

Samotná masáž není bolestivá. Bolest (respektive určitou míru citlivosti) může klient cítit na místech, kde se vyskytují stagnace. Během masáže nebo krátce po ní může klient vnímat pocit tepla či pálení, který je v zásadě příjemný. K odstranění stagnací může dojít ihned, někdy se uvolnění může dostavit až druhý den. Co však očekávat lze a stává se to skoro pravidlem, je značná únava – jakoby ospalost, která se dostaví plíživě, několik hodin po ošetření. Tato únava je logické vyústění průběhu terapie a je třeba s ní počítat. Tělo se musí se vznikem výsevu vypořádat, nastupuje činnost lymfatického systému, imunitního systému. Také harmonizace toku čchi a krve je proces, který vyžaduje pozornost těla. Proto by klienti na tentýž den neměli plánovat velké fyzické aktivity a pokud možno by měli strávit zbytek dne doma, v klidu, u knihy, při filmu či klidné hudbě. Po odeznění průvodních jevů je tělo jakoby lehké a „nepřekáží". U akutních stavů dochází k úlevě ihned, u klientů s chronickými problémy se úleva může dostavit později, zpravidla po několika masážích. Ideální je opakovat masáže guasha alespoň 5× až 10×, maximálně 1× týdně.

Pomůcky při masáži guasha, učebnice, olej a nefritová destička
Masážní olej guasha a nefritová destička jsou nezbytné pomůcky. Kniha An illustrated guade to guasha therapy od profesorky Zhang Xiuqin je k zakoupení na studijním oddělení.

Co se děje v těle při masáži

Dle západní medicíny při masáži dochází ke stimulaci cirkulace v kapilárách. Kapiláry – neboli vlásečnice – propojují tepny a žíly, mají malý průměr a tvoří hustou síť. Přes jejich stěnu dochází k prostupu látek do tkání – k látkové výměně. Některé z nich jsou v klidu a uzavřené a otevírají se až při práci, ve chvíli kdy začnou do zapojeného svalu přivádět živiny. Pro tyto jejich vlastnosti v nich snadno může docházet ke stagnacím krve nebo čchi.

Stagnace vznikají z mnoha důvodů, např.: přítomnost chladu nebo horka v těle, nedostatek čchi, nedostatek krve, jejich oboustranná prázdnota, emoční výkyvy a stres z toho plynoucí apod.  Podstatný je fakt, že dnešní populace má hustší krev, ve které jsou přítomny odpadní látky. Vliv na hustotu krve má kvalita stravy, míra pohybu a celkový životní styl.

Číňané často připodobňují proudění krve cévami a proudění energie drahami k jevům, které vidíme v přírodě... Představte si cévy jako koryto řeky, ve kterém proudí krev–voda. Koryto je zanesené bahnem a voda je zkalená nečistotami, které v průběhu svého života po cestě nasbírala, teče pomalu a její konzistence je hustá. A my začneme masáží guasha koryto a vodu čistit. Za jak dlouho bude koryto čisté a voda v něm bude opět proudit, záleží na rozsahu znečištění a množství vody v korytě. U akutních stavů pomůže jedna či dvě masáže a úleva se ihned dostaví, v jiném případě je zapotřebí o klienta pečovat častěji a déle.

Guasha vytlačuje stagnující, hustou krev a odpadní látky ze sítě kapilár do tkání, do podkoží, mezi buňky, odkud ji pak lymfatický systém odvádí z těla pryč a tím zlepšuje stav kapilární soustavy, znovuobnovuje průchodnost, zlepšuje stav buněk, řeší vyživení tkání a tím i orgánů a struktur.

Masáž guasha - detail výsevu
Detail výsevu při masáži guasha. Výsev může mít různou intezitu a rozsah. Podle těchto vlastností může terapeut lokalizovat problém.

Jak guasha zapadá do systému tradiční čínské medicíny?

Celotělovou kvášu provádíme dvěma různými přístupy:

 1. Drahový systémem guasha má teoretický podklad v učení o drahách jing-luo, čchi a krvi.
 2. Holografický systém guasha využívá znalosti reflexních zón.

Systémy jsou navzájem propojeny a nevylučují se. Terapeut se musí znát průběh a působení jednotlivých drah a reflexní zóny. Oba systémy v 1. škole TČM® představila profesorka Zhang Xiuqin.

Dráhový systém guasha

Dráhový systém guasha má teoretický podklad v učení o akupunkturních drahách jing-luo. Při masáži zasahujeme do jednotlivých drah a tím ovlivňujeme akupunkturní body. Zlepšíme přepravu čchi a krev k orgánům a tím ovlivňujeme jednotlivé orgány zang-fu. K výsevu po dráze dojde tehdy, když je stagnace na úrovni kapilár. Často tam, kde jsou akupunkturní body, je přítomna citlivost. Silou přítlaku na destičku můžeme stimulovat povrch nebo hloubku, můžeme tedy regulovat tělesné struktury (tkáně a svaly) i vnitřní orgány. Dráhová guasha je pro začátek jednodušší, protože jako praktik už pracujete s tím, že znáte průběh akupunkturních drah a lokalizaci bodů. Bez znalosti teorií tradiční čínské medicíny, nelze tuto masáž provádět, ani porozumět logice tvorby výsevu.

Holografický systém

Systém využívá znalosti reflexních zón a možnosti ovlivnění jednoho orgánu na mnoha jiných částech neboli průmětech těla. Holografický systém využijeme v případě, že nemůžeme aplikovat guashu přímo na postiženém místě. Autorkou a propagátorkou tohoto využití masáže guasha je profesorka Zhang Xiuqin.

Tak, jako nám dává jedna lžíce polévky informaci o tom, jaké ingredience jsme použili, stejně tak jsou reflexní zóny výpovědí i obrazem stavu jednotlivých částí celého organizmu. U nás nejznámější reflexní zóna je ploska nohy a mnoho masérů ji ve své praxi využívá. Profesorka Zhang Xiuqin ve své praxi využívá také další reflexní zóny, které jsou výsledkem jejího dlouholetého výzkumu. Jsou to reflexní zóny hlavy, dlaně, hřbetu ruky, trupu, zad, obličeje. V konečném výsledku tak můžeme ovlivnit stav jednoho orgánu na mnoha místech na těle.

Oba systémy využívají znalosti diagnostiky dle TČM, abychom kvášu správně použili a zhodnotili, zda ji vůbec může použít.

Ukázka z knihy, holografické zóny
Ukázka z knihy An illustrated guide to guasha therapy od profesorky Zhang Xiuqin, kapitola nás seznámí s holografickými zónami neboli displeji.

Jak může praktik masáže guasha využít

 1. Ozdravný prostředek – oživuje krev a přeměňuje stázy.
 2. Diagnostický prostředek – ukazuje na stav čchi a krve, jejich cirkulaci.
 3. Kosmetický prostředek – tonizace pleti a svalstva obličeje, zeštíhlení a vyhlazení obličeje, vliv na prokrvení, lesk a vitalitu pleti obličeje.
Kosmetiská masáž gausha
Kosmetická guasha je příjemně strávená chvilka relaxace. Při této aplikaci guashi nedochází k výsevu (dokonce musíme dávat pozor, abychom nevyvolali výsev) a výsledek masáže je viditelný okamžitě. Na odlíčenou pleť se ve větší míře nanáší kosmetický krém a pomocí nefritových destiček se vmasírovává do pokožky. Krém se volí dle druhu pleti. Pleť je po aplikaci vyhlazená a zářivá.

Výhody a nevýhody metody guasha pro praktiky i jejich klienty

Výhody

 • Pro nezdravotníky je to velmi účinný nástroj srovnatelný s akupunkturou. Protože poškrabováním nenarušujeme integritu kůže, kvášu můžete provozovat i nelékař, nezdravotník.
 • Poměrně jednoduché, rychlé použití přináší téměř okamžitý efekt, rychlý nástup účinků zejména při akutních stavech, ať u bolestí pohybového aparátu, nebo při napadení vnějšími patogeny – škodlivinami chladu, horka apod.
 • Dobře se kombinuje s jinými technikami, baňkováním, moxováním, fytoterapií, dietetikou i akupunkturou.
 • Je velmi bezpečná, neporušujeme strukturu kůže, i když na první pohled krvavý výsev vypadá dramaticky. Ve skutečnosti je masáž docela příjemná.
 • Vhodná je pro laickou veřejnost v případě, že se používá přes oděv, jako samoozdravný, relaxační prostředek k prevenci a upevňování zdraví.
 • V případě správného použití (vhodně zvolená délka doby zákroku, intenzity přítlaku a velikosti ošetřovaných ploch) nemá negativní účinky.
 • Kvášu využijete jako diagnostický prostředek, k potvrzení a ozřejmění diagnózy poslouží vlastnosti výsevu.

Nevýhody

 • Vytváří se krvavý výsev, který může vypadat velmi dramaticky, ale mizí nejdéle po jednom týdnu.
 • Destičky jsou křehké a mohou se při pádu o zem rozlomit, je třeba na ně dávat pozor.

Kdy můžeme guashu použít:

 • Při akutních stavech napadením vnějšími škodlivinami (chřipky, virózy) zkracuje délku a závažnost onemocnění.
 • Při akutních i chronických bolestivých stavů pohybového aparátu (bolesti svalů, šlach, úponů, kloubů) nebo také po úrazech odstraňuje stagnace a blokády.
 • Při bolestech hlavy ze stoupajícího jangu jater (migrény) nebo ofouknutí.
 • K řešení stavů spojených s menstruačním cyklem, obdobím klimakteria a menopauzy.
 • K řešení problémů s trávením, váhou, otoky.
 • K regulaci a pročišťování průtoku čchi a krve v drahách, zejména ve stavech plnosti.
 • Jako diagnostický prostředek, k potvrzení diagnózy, ozřejmění diagnózy.
 • Tam, kde je potřeba regenerovat.
Masáž guasha provádí Eva Petrušová
Eva Petrušová, propagátorka a lektorka masáží guasha, terapeutka tradiční čínské medicíny.

Kdy naopak se guashe vyhnout nebo používat s obezřetností

 • u lidí s menším množstvím krevních destiček,
 • při krvácivých stavech, poškození kůže, záněty kůže,
 • při oslabení nervového systému, 
 • akutní poranění, zlomeniny, nádory a jizvy včetně okolí,
 • v období menstruace,
 • v období těhotenství,
 • pokud klient užívá léky na ředění krve nebo má aterosklerózu.
no alt

Tělová guasha má ještě sestry

 • Guasha kštice

  guasha kštice

  Guasha kštice - masáž vlasaté části hlavy se provádí speciálním hřebínkem z leštěného buvolího rohu. Působi proti nespavosti, bolestem hlavy, při zvládání stresu a třeba při náročných povoláních či životních situacích.

  Zjistit víc

 • Kosmetická guasha

  kosmeticka guasha obličeje

  Kosmetická - obličejová guasha pomáhá proti vráskám a drobným nedokonalostem pleti. Provádíme ji dvěma nefritovými destičkami. 

  Zjistit víc

Chcete umět masáž guasha?

Vedeme semináře masáží guasha. Naše lektory Evu Petrušovou, Mgr. Janu Hollanovou a Katrin Houserovou vyškolila osobně paní profesorka Zhang Xiuqin a 1. škola TČM® se tak stala centrem výuky masáží guasha. Přihlašte se:

Online kurzy ZDARMA

Vstupte do světa TČM

Používáme cookies

Souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech?

Jak používáme cookies

Nastavení
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení