FAQ - vše o studiu. A nebojte se zeptat!

Přinášíme užitečné odpovědi na časté otázky, které pokládáte. Máte-li na nás dotaz nebo vám nějaká odpověď schází, neváhejte nás kontaktovat.

Budu pro přijetí ke studiu na 1. škole TČM® skládat přijímací zkoušky?

Ne, ke studiu přijímáme studenty bez přijímacích zkoušek.

Jaké potřebuji minimální vzdělání?

Úplné středoškolské vzdělání s maturitou.

Záleží na věku?

Přijímáme studenty od 18 let do neomezeného věku.

Jaké jsou hlavní přednosti 1. škole TČM®?

 • Vypracovali jsme optimální model studia (na základě více jak 25 let zkušeností), který zahrnuje jak teorii, tak i praxi (3 dny teorie, 2 dny praxe – první a třetí ročník a 2 dny teorie a 3 dny praxe ve druhém ročníku).
 • Naše škola disponuje vlastními materiály, vydali jsme celkem přes 20 titulů různých skript.
 • Pro studenty od 3. ročníku zajišťujeme některé semináře s čínskými profesory.
 • Současný běh studia zahrnuje i základy fytoterapie, tudíž studenti budou mít možnost volby jakým způsobem harmonizovat své klienty.
 • Naši studenti již více než 15 let jezdí na studijní stáže do Číny, které zajišťujeme v pekingské a tianjinské univerzitě TČM.
 • Na naší škole přednáší postgraduální semináře přední zahraniční profesoři TČM.
 • Zajišťujeme další kontinuální vzdělávání našich absolventů.

Jaké uplatnění najdu po absolvování studia na 1. škole TČM®?

Znalost diagnostiky mohou ve svém pracovním i osobním životě využít všichni naši absolventi. Záleží na Vás, jakými terapeutickými prostředky TČM budete pracovat. Lze použít dietetická opatření, uplatnit základní znalosti hotových tradičních bylinných směsí ve formě pokroutek či tablet nebo sanů a cha a v neposlední řadě také stimulaci akupunkturních bodů. Tyto body lze stimulovat masážemi, moxováním, baňkami, ladičkami, stimulačními přístroji atd. Lékaři mohou navíc používat akupunkturní jehly.

Můžu praktikovat akupunkturu, přestože nejsem lékař?

Akupunkturu (vpichování jehly) mohou praktikovat pouze lékaři. Nelékař může akupunkturu (vpichování jehly) praktikovat pouze v rámci své rodiny, případně kamarádů a známých. Nelékař má možnost využít jiných stimulací akupunkturních bodů jak je uvedeno v předchozím dotazu.

Obdržím po absolvování studia na 1. škole TČM® titul a jaký?

Neobdržíte titul, získáte certifikát a osvědčení o absolvovaném studiu. Tento certifikát je vystaven ve spolupráci s čínskou univerzitou TUTCM. Pokud chcete získat titul v této oblasti, je nezbytné vystudovat některou zahraniční univerzitu s několikaletým denním studiem.

Bude mi certifikát získaný na 1. škole TČM® uznán v zahraničí?

Záleží na konkrétní zemi a konkrétním zdravotnickém zařízení. Někteří naši absolventi se již uplatnili v Německu, Švýcarsku, USA, Maďarsku.

Jakým způsobem a jak často probíhá výuka?

Výuka probíhá formou celodenních seminářů. Seminář trvá 5 dní a probíhá 5× za (školní) rok, ve většině případů od středy do neděle.

Probíhá výuka celý den?

Ano, většinou od 9.00 do 18.00 hodin.

Jsou do studijního dne zahrnuty přestávky?

Ano jsou, polední přestávky na oběd, ale také kratší dopolední i odpolední pauzy.

Je pro mimopražské studenty zajištěno ubytování?

Škola ubytování nezajišťuje – studenti obdrží kontakty na ubytovací zařízení v blízkosti školy a většinou tak využívají ubytování na kolejích u FTVS případně v hotelu Extol Inn v Holešovicích, kde probíhá část výuky.

Zahrnuje studium praxi?

Praxe je do výuky zahrnuta již od 1. ročníku studia. Pro úspěšné absolvování a ukončení studia je však nezbytná další praxe u praktika TČM, kterého společnost doporučí, příp. zkonzultuje výběr jiného.

Budu během studia absolvovat zkoušky?

Ano, kromě závěrečné zkoušky k ukončení studia, budete absolvovat ještě 3 ročníkové zkoušky a pro nelékaře zkouška z Minima Západní medicíny a První pomoci:

 1. teoretické základy TČM – po ukončení 1. ročníku
 2. lokalizace bodů – po ukončení 2. ročníku
 3. minimum fytoterapie, základní směsi – po ukončení 3. ročníku
 4. minimum západní medicíny – pro nelékaře – po absolvování celého bloku

Kolik za studium zaplatím?

Cena prvního ročníku se v současné době pohybuje od 27 000 Kč do 34 000 Kč.

Ceny za další ročníky nelze přesně stanovit vzhledem k vývoji ekonomiky, počtu studentů atd. Budou však průběžně uváděny na webových stránkách a ve členských informacích.

Nezdravotníci k základnímu plánu studia absolvují 2 semináře k doplnění základního zdravotnického minima západní medicíny (rozvrženo do 15 dní během celého studia). Ceny těchto seminářů budou průběžně vypisovány na webových stránkách a ve členských informacích.

Pokud jste zatím neabsolvoval (a) kurz Masér pro rekondiční a sportovní masáž v rozsahu 150 hod u akreditovaného zařízení MŠMT, je nutné jej do ceny za studium zahrnout.

Dále budete absolvovat akupunkturní praxi 2×3 dny nebo 3×3, jejíž cenu je také nutno započítat k ceně studia.

Je možné provést platbu za školné ve splátkách?

Není, školné se platí po ročnících, výjimkou je jen platba čtvrtého ročníku, který se platí po jednotlivých seminářích. Ve vážných případech je možné podat žádost přes sekretariát školy a o této žádosti (možnost platby ve splátkách) rozhoduje Rada školy.

Jsou v ceně za studium také materiály?

Ano, základní materiály jsou v ceně studia. Studenti je obdrží vždy na začátku semináře.

Najdu konkrétní materiály na nějakém úložišti na webu?

U většiny seminářů kompletní materiály na stránky nedáváme, pouze některé z nákresů, map atd. – v případě absence na některém semináři, Vám budou tyto materiály doručeny poštou.

Je možné studium přerušit?

Ano, při přerušení studia máte možnost pokračovat v ročníku, ve kterém jste studium přerušili, s dalším během studia. Rada školy stanoví novou výši školného. Většinou se jedná o 50 – 60 % z ceny ročníku.

Jak postupovat v případě, že se nemohu zúčastnit některého semináře?

Pokud se nemůžete některého semináře zúčastnit, materiály Vám budou doručeny poštou. O poznámky k tomuto semináři si budete muset požádat některého ze studentů, jinak vše co se probírá v prvním a druhém ročníku je již obsaženo v některých knihách či skriptech vydaných v českém jazyce. Platbu za neabsolvovaný seminář nevracíme.

Jsou možné konzultace s některými ze zahraničních nebo i českých lektorů?

Ano, české lektory je možné dohledat na internetu a domluvit konzultaci. Zdravotní konzultace se zahraničními lektory lze také většinou zajistit. Je však nutné zaslat kazuistiku alespoň měsíc před seminářem, kterého je zahraniční lektor účasten.

Pokud jsou semináře přednášeny v cizím jazyce, jsou tlumočeny do češtiny?

Ano, všechny semináře jsou tlumočeny do českého nebo slovenského jazyka.

Mohu si studium nahrávat?

Studenti si mohou nahrávat přednášky na audio záznam z reprobeden (nikoliv mikrofonem lektora nebo tlumočníka) a to výhradně pro vlastní potřebu. Je zakázáno tyto nahrávky dále šířit jakýmkoliv způsobem a v jakékoliv podobě.

Jakým způsobem se eviduje účast na seminářích?

Společnost eviduje prezenci studentů a zároveň studenti obdrží index, do kterého jim je účast zaznamenávána.

Jaká je výše členských poplatků a kdy se platí?

Členem Československé SinoBiologické společnosti se stává každý student školy a dále také každý, kdo má zájem o tradiční čínskou medicínu.

Každý člen společnosti má možnost zapůjčovat si zdarma odbornou literaturu v naší knihovně, navštěvovat postgraduální semináře za zvýhodněné ceny, obdrží pravidelně Členské informace a je přednostně informován o zajímavých seminářích pořádaných naší školou.

Výše členského poplatku je 400 Kč. Tato částka platí vždy do konce kalendářního roku. V případě, že členský poplatek uhradíte v listopadu, je Vám převeden do dalšího roku.

Zdá se vám, že máte otázku, na kterou jste nenašli odpověď? Máte touhu dozvědět se škole a studiu víc? Potřebujete nám něco sdělit? Napište!

Díky tomu, že nezakazujete cookies, můžete používat web. Co to jsou cookies?

Přihlášení