Program

Přednášky a workshopy zahraničních přednášejících:

Ayal Rani – Israel

Pět hybatelů změny a nemoci třetího milénia-2hod P + 1 den W 29.11.

Představitel Israelské akupunktury nám přiblíží model klasické čínské medicíny, který lze použít pro diagnostiku a léčbu moderních nemocí. Na tuto přednášku bude navazovat praktický jednodenní workshop na téma : Pět prvků – diagnostika těla a pulzů - v pondělí 29.11. jen pro omezený počet účastníků (max.20), cena 100,- EU nebo 2.500,- Kč (zbývá posledních 5 míst.). Workshop se uskuteční na FTVS, ul. José Martího 31, Praha 6. Prezence 8:00-9:00, workshop do 17:00 hod. Program workshopu zde. Životopis Raniho Ayala zde.

Balogh Vladimír, Hollý Karol, Ondrejkovičová Alena

Drogy a akupunktura - 1 hod P

Trojice autorů pojednává o vlastních i literárních zkušenostech uplatnění akupunktury v rámci léčby závislosti na drogách

Bokroš Ivan

Možnosti využitia masážných prípravkov při ochoreniach žilového systému a poruch periférneho prokrvenia - 1 hod P

Přednáška poskytne přehled o celé oblasti nemocí žilního systému i jejich prevenci, o možnostech fytoterapie při jejich léčbě a informace o vlastních masážních přípravcích autora

Chmielnicki Bartosz – Polsko

Přístup čínské medicíny k léčbě bolestí -1 hod P.

Představení různých přístupů k léčbě bolestí v rámci čínské medicíny a akupunktury

Deadman Peter – Anglie

Metody pěstování života - 3 hod P.

Tříhodinová přednáška o metodách zkvalitnění lidského života a prevenci nemocí prostřednictvím stravy, cvičení, stimulace akupunkturních bodů včetně výčtu moderních studií potvrzujících závěry tisíciletých tradic

Dhaenens Chris – Belgie

Kontrola kvality bylin a potravinových doplňků - 1 hod P
Regulace prodeje bylin v EU - 1 hod P

Význačný přednášející i praktik čínské fytoterapie včetně dovozu a skvělé kontroly kvality jím nabízených bylin, předseda sdružení Benefyt, které spolu s ANH (Aliance pro zdraví z přírody) chtějí vyvolat soudní přezkoumání diskriminačních zákonů pro dovoz a prodej bylin v EU

Gabrhel Josef - Slovensko

Bankovanie v liečbe pohybových poruch, pomoc modernému člověku - 1 hod P.

Praktický přístup k velmi často užívané metodě od dlouholetého praktika a vynikajícího slovenského akupunkturisty. Držitel diplomu na Univerzite tradičnej čínskej medicíny Guangming v Pekingu v odbore Teoretické základy tradičnej čínskej medicíny, Akupunktúra, Moxibuscia a Čínske masáže, kteréžto obory dálkově vystudoval u ČSBS.

Gajdoš Juraj

Limity akupunktury a limity akupunkturisty1 hod P.

Přednáška zúročí dlouholeté zkušenosti autora s používáním akupunktury u široké škály onemocnění.

Hegyi Gabriela – Maďarsko

Skalpová akupunktura - 2 hod P + 2 hod W.

Předsedkyně maďarské akupunkturní asociace se více jak 20 let zabývá skalpovou akupunkturou a přednese přednášku i workshop na toto téma.

Li Jianzhong – Čína

Léčba hypertenze v čínské medicíně prostřednictvím bylin i akupunktury -3 hod P.

Odborná 3 hodinová přednáška o příčinách, vývoji a možnosti ovlivnění jedné z nejčastějších poruch. Profesor univerzity GUANGMING, primář oddělení akupunktury nemocnice Xuanwu v Pekingu. Dlouhá léta přednáší na 1. škole tradiční čínské medicíny v Praze. Ve své přednášce se bude věnovat vlastním i literárním zkušenostem s léčbou hypertenze.

Moir Felicity – Anglie

Léčba tabakismu v akupunktuře - 1 hod P + 2 hod W.

Přednášku i workshop na různé postupy léčby závislosti na kouření v čínské medicíně přednese vedoucí katedry Čínské medicíny z University of Westminster z Londýna, Velké Británie s více jak 30 let praxe v akupunktuře, autorka mnoha výukových projektů pro studenty čínské medicíny.

Načatoj Vladimír Grigorjevič – Rusko

Léčba kardiálních poruch u zvýšené a snížené funkce štítné žlázy -3 hod P.

Odborná 3 hodinová přednáška o nejrůznějších poruchách srdeční činnosti, bušení srdce, zvýšeném i sníženem tlaku, slabosti atd při poruchách štítné žlázy, léčba akupunkturou i fytoterapií. Člen čínské akademie věd a profesor na univerzitě v Tianjinu ČLR, kde čínskou medicínu vystudoval i v Petrohradě a Moskvě, kde vystudoval nejprve medicínu západní a dlouhá léta přednáší i medicínu východní. Dlouholetý přednášející 1. školy tradiční čínské medicíny ČSBS, který se v minulosti proslavil skvělými přednáškami zohledňujícími jak čínskou tak západní medicínu.

Ondrasek Susan – USA

Léčba obezity v čínské medicíně - 2 hod P
Zkušenosti s léčbou obezity a zejména změnami stravy, které lze doporučit s ohledem na jejich dlouhodobé dodržování.

Susan L. Ondrášek má vlastní akupunkturní praxi s názvem Sedm pokladů léčení v Austinu v Texasu, USA. Ve své praxi kombinuje tradiční čínskou medicínu s klasickou teorií pěti prvků, ezoterní akupunkturou, zen shiatsu, tuina a reiki a snaží se léčit tělo, mysl i ducha. Fytoterapie i dietní pokyny tvoří integrální součást jejího působení .

Schroen Jan – Holandsko

Systémový přístup k čínské medicíně - 1 hod P + 2 hod W.

Přiblížení práce čínsko-holandské vědecké komise, kde spolupracuje Čínská akademie věd a Holandská Královská Akademie Věd s Centrem pro fyzikální chemii v Dalianu v Číně. Jedná se o studii na pacientech s DM II. Typu (NIDDM) a další skupiny pacientů s primární progresivní polyartritidou, kde se podařilo prokázat, že syndromologie čínské medicíny má své statisticky ověřitelné koreláty v biochemismu jednotlivých pacientů.

V posledních 15 letech vyučoval a přednášel tradiční čínskou medicínu v několika školách a na sympoziích v Evropě a USA. Zabývá se rovněž sestavováním programů výuky TCM na evropské akademické úrovni. V posledních 20 letech pracuje jako akupunkturista a čínský herbalista na klinice všeobecného lékařství v Utrechtu, Holandsko. Bude přednášet o vyhodnocování účinků čínské medicíny u primární progresivní polyartritidy a NIDDM, výzkumu obou nemocí se zúčastnil.

Tuvia Scott - Israel

Břišní akupunktura – jak vyvážit oheň a vodu a posílit původní energii -3 hod P + 2 hod W.

Ředitel oddělení čínské medicíny Univerzity Broshim v Tel Avivu v Israeli, bývalý člen Israelské asociace čínské medicíny, zakladatel izraelského centra pro břišní akupunkturu a student klasických textů, ze kterých ve své praxi čerpá.

Přednášky českých lektorů:

Arcimovičová Jana

Cholesterol a tradiční čínská medicína - 1 hod P-

Známá autorka série populárně naučných knih o dietní léčbě řady nemocí včetně vysokých hodnot cholesterolu.

Batíková Zdeňka

Workshop nemocí zažívacího traktu - 1 hod W.

Praktická dílna o gastrointestinálních příznacích a nemocech od zkušené fytoterapeutky čínské medicíny.

Bendová Ludmila

Diagnostika jazyka u kardiovaskulárních chorob - 1 hod W.

Workshop seznamuje se základními obrazy u srdečněcévních nemocí a zejména projevy stagnace krve na jazyku a podjazykových žilách, možnosti jejich zachycení na fotografii a ovlivnění čínskou medicínou.

Lektorka je předsedkyní Československé Sinobiologické společnosti a má více jak 20let zkušeností s čínskou medicínou včetně spolupráce s univerzitami Guangming a TUTCM v Tianjinu ČLR a je rovněž lektorkou 1.školy tradiční čínské medicíny v akupunktuře a fytoterapii včetně dietetiky. Dlouhodobě se věnuje dokumentaci v oboru diagnostiky jazyka, přednáší i v zahraničí na kongresech ICMART Praha, ČLAS (kredit II. stupně) Brusel, Rothenburg.

Bílek Jiří

Možnosti čínské medicíny v léčbě neplodnosti -1 hod W.

Autor je gynekolog zabývající se léčbou neplodných žen prostředky čínské medicíny zejména ušní a celotělové akupunktury.

Bílý Petr

Qigong - energetické cvičenia pre oddych - 1 hod W.

Workshop qigongu seznamuje veřejnost s energetickými cvičeními a základními princípy této aktivity v dynamické i statické podobě.

Tuina – čínske liečebné masáže - 1 hod W.

Workshop čínských masáží tuina seznamuje veřejnost s právoplatnou součástí tradiční čínské medicíny – čínskými masážemí tuina, jejich základními principy a jak je využít při masážích.

Bíziková Anežka

Integrální přístup k terapii arteriální hypertenze -1 hod P.

V rámci příspěvku se probírají nejčastější obrazy hypertenze z hlediska TČM a možnosti fytoterapeutické léčby i taktika léčby.

Boháčková Eva

Závislosti, nadváha aneb proč nevěříme svému tělu - 1 hod P.

Přednáška pojednává o definici uvedených termínů, přístupu západního člověka ke svému tělu i pojetí krásy, jídlu jako náhražky plnohodnotného života, diety jako životního programu, jojo efektu a vnitřním tyranu a o cestě vedoucí ze začarovaného kruhu.

Specializuje se na hlubinnou psychologii a psychologii mezních situací. Několik let se podílela na výuce katedry psychologie, FF UK v Praze. Více než deset let působí jako lektorka grafologie a psychologie v grafologické a psychologické společnosti CALIX.
Djemelová Ludmila – Léčivá energie našeho prostoru- 2hod W.
Praktický workshop o zásadách a uplatnění fengshui pro zdraví, prosperitu a štastné partnerství.

Dvořáková Tereza

Integrace masáží, manupresury, ušní akupunktury v terapii funkčních poruch pohybového systému a možnosti užití funkčního tapingu - 1 hod W.

Autorka je fyzioterapeutka nahlížející mozaiku metod, které jsou schopny ovlivnit funkční pohybové poruchy.

Jeřábková Libuše

Využití čínské medicíny v adiktologii - 1 hod W.

Autorka sděluje svoje zkušenosti s využitím postupů TČM v léčbě závislostí. Zobecňuje svoje poznatky z práce v psychiatrické léčebně, kde se zabývá klinickou adiktologií (léčba látkových závislostí včetně alkoholu a nelegálních drog, gamblingu).
V současné době pracuje v Psychiatrické léčebně Bílá Voda jako vedoucí neurologického oddělení, jehož součástí je neurologická ambulance a 13lůžkové oddělení typu pain clinic. Od roku 1993 se věnuje akupunktuře a tradiční čínské medicíně včetně léčby závislostí s pomocí čínské medicíny.

Kolář Karel

Chyby a omyly v diagnostice a léčbě nejen v čínské medicině-1 hod W.

Pohled na diagnostiku a léčbu v činské i klasické evropské medicině z pohledu symbolického , celostního a duchovního. Nejčastější uskalí při mechanicko materialistickém přistupu k pacientovi jako k hmotnému objektu našeho zkoumání.

Křížová Eva

Co hledají pacienti u čínské medicíny - 1 hod P.

Socioložka zabývající se výzkumem alternativní medicíny bude probírat různé vlivy na rozhodování pacientů o své léčbě včetně vlivu placeba a výsledků již několika sociologických šetření prováděných v ČR na téma alternativních postupů léčby.

Mařádek Jiří

Jizvy a diferenciální diagnostika mezi stagnací čchi a krve - 1 hod P.
Hypermobilita – otázka hranic - 2 hod W.

Obě přednášky pojednávají o složité problematice s nejasnými příznaky a obtížnou diagnostikou, které bývají navíc často přehlíženy. Autor je vynikající rehabilitační lékař, který se dlouhá léta zabývá celým rozsahem čínské medicíny, fytoterapií i akupunkturou a cvičením.

Ročníkový vedoucí studia akupunkury u Československé sinobiologické společnosti v Praze a zároveň aktivní přednášející tradiční čínské medicíny u téže společnosti, obor akupunktura a fytoterapie. Pracuje jako rehabilitační lékař využívající poznatky čínské medicíny v praxi a neustále se všestranně vzdělává.

V roce 2009 se účastnil kongresu TCM v Rothenburgu o.d.T. (Germany), kde se zúčastnil semináře předsedy Israelské společnosti akupunktury Rani Ayala o pulsové diagnostice podle Pěti elementů a podle Mimořádných drah.

Nešpor Karel

Stres z pohledu západu a východu, emoce a vyčerpání - 1 hod P.

Známý odborník na závislosti psychiatr a stoupenec východních postupů v léčbě bude probírat různé pohledy na stress, závislosti i workoholismus.

Qin Fei (ČÍNA, žije v Praze)

Qigong - 1 hod W.

Představitel tradičního mistra čínských cvičení, kterým se věnuje od útlého mládí pod dohledem svého mistra a učitele. Představí nám jednoduché ale velmi účinné cvičení pro každý věk i příležitost.

Strnad Michal

Potíže dolních končetin z pohledu angiologa a praktika TČM- 1 hod P.
Použití ušní akupunktury u psychických problémů – 1 hod W.

V přednášce bude pojednáno o léčbě žilního systému prostředky čínské medicíny a ve workshopu se bude autor soustředit na ovlivnění bazálního stresu, depresí, úzkostí i nespavosti ušní akupunkturou.

Vede zařízení sdružující klinickou praxi a výuku TČM, které vychází ze zkušeností Sinobiologické školy prof.Leung Kok Yuena, univerzity Guangming v Beijingu, a Univerzity TČM v Tianjinu, se kterými se seznámil v průběhu studia na 1. škole čínské medicíny Praha ČSBS pro kterou řadu let přednášel.

Šotová Renata

Japonská akupunktura - 1 hod W.

Autorka původně absolventka farmacie ale poté vystudovala vysokou školu tradiční čínské medicíny v Austrálii a věnuje se zejména japonské akupunktuře, kterou představí.

Toman Ondřej

Léčba závažných bolestí hlavy kombinací západní a východní medicíny - 1 hopd P.

Informace vycházejí z více jak dvacetiletých zkušeností s léčbou metodami západní medicíny (přednášející je neurolog) a více jak desetiletých zkušeností s léčbou metodami Tradiční čínské medicíny.

Vystudoval obor Tradiční čínské medicíny při Sinobiologické společnosti organizovaný jako dálkové studium Čínské univerzity Guanming v Pekingu, jež úspěšně ukončil stáží v Pekingu na klinice 2006 a závěrečnou zkouškou oboru. Využil svých poznatků tradiční čínské medicíny k sestavení originálních receptur podpůrných emulzí určených ke zmírnění bolestí páteře a kloubů a započal s jejich výrobou.

Vančuříková Zuzana, Šimonovský Karel

Využití imunonutričních hub v prevenci a terapii civilizačních chorob - 3 hod P.

Autoři se soustředí na celou plejádu civilizačních nemocí i velkou skupinu dřevokazných hub a jejich využití jak v prevenci tak i v léčbě.

Vančuříková studovala Tradiční čínskou medicínu při ČSBS, kde je lektorkou v oboru fytoterapie i akupunktury, kterou studovala i při Institutu pro doškolování lékařů. Od r. 1996 se věnuje praxi TČM, akupunktuře, EAV, homeopatii. Je členkou Československé lékařské akupunkturní společnosti a má atestaci z pediatrie, které se věnuje i v praxi.

Vargová Magdalena

Dietetika výběr potravin – 1 hod W.

Workshop pomáhá lahsie sa orientovat v nekonecnej ponuke vyrobkov a potravinovych doplnkov na trhu. Dozviete sa o zakladoch celostnej dietetiky a preberieme zopar beznych
problemov, ktore zneprijemnuju zivot a pritom sa daju lahko odstranit nie pri chirurgickom ale kuchynskom stole!

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Jak používáme cookies

Nastavení
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie