2. pražský kongres tradiční čínské medicíny 2010

Pražský kongres tradiční čínské medicíny konaný v listopadu 2010 proběhl ve znamení 20 let tradiční čínské medicíny v Česku a na Slovensku na téma: Nemoci třetího tisíciletí a jejich léčba za pomoci čínské medicíny. Kardiovaskulární choroby, závislosti, workoholismus, alkoholismus, narkomanie, obezita, anorexie, trávicí ústrojí, pohybový aparát.

Termín:
25. – 28. listopadu 2010
Místo konání:
Hotel Diplomat, Praha 6 (www.hoteldiplomat.cz)
Prezidentka kongresu:
MUDr. Ludmila Bendová
Odborný garant kongresu :
MUDr. Jiří Mařádek
Vedoucí programové sekce:
Roman Ludvík
Program
ke stažení

Proběhl kongres tradiční čínské medicíny s tématem nemocí třetího tisíciletí. Význační odborníci z Číny, USA, Evropy, Čech a Slovenska nastínili přístup západní i možnosti čínské medicíny při léčbě kardiovaskulárních chorob, syndromu závislosti, obezity, bolestí pohybového aparátu i lidské psýché.

Zazněly příspěvky odborné i přednášky osvětové pro širokou veřejnost, manažery a vedoucí pracovníky. Proběhly worshopy čínského cvičení čchikung, s možností zažít masáže tuina na vlastním těle a nechat si poradit individuální dietní plán podle čínské medicíny.

Na prahu třetího tisíciletí dokážeme dohlédnout vzdálených galaxií i měnit geny hluboko v živých buňkách stejně jako rozbíjet nejmenší částečky hmoty. Náš pomyslný svět se nám technikou zmenšil na globální vesnici, avšak civilizační nemocí postihují všechny obyvatele.

Velké problémy si žádají i velká řešení. Je čas užít veškeré vědění, které nám naše planeta poskytuje, ať už je vzdáleno v čase nebo prostoru. Myslíme si, že i odvěká moudrost čínské medicíny, má v moderní době co říci k dnešním nemocem.

Starověká filosofie taoismu mluví o rovnováze, vše má svůj rub a líc, přináší radosti i strasti, jang i jin. Kongresový človíček nás provedl krajinou čínské i západní medicíny, neboť celý kongres byl nesen duchem alegorie vývoje nemoci a cestování nemocného človíčka labyrintem diagnoz, aby posléze (po 4 dnech) našel ráj srdce i poznání.

Úvodní a druhý den byly věnovány kardiovaskulárním nemocem, přínosu kombinace čínské i západní medicíny při léčbě hypertenze, hyperlipidémie a trávicích poruch Třetí den byl  věnován pohybovému aparátu a léčbě bolestí, závislostem (workoholismu, alkoholismu, drogám) . Následující čtvrtý den byl věnován problematice nadváhy, anorexie, dietologie a s tím spojenými psychickými problémy.

Slíbili jsme osvěžení v sobotním slavnostním večeru, kde vám k tanci hrál orchestr a krev vám rozproudil orientální tanec dívek s pravými meči a ukázky cvičení qigong.

Těšíme se na všechny účastníky se zájmem o čínskou medicínu, léčbu a prevenci onemocnění příště!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Naše webové stránky používají cookies. Přečtěte si, jak tyto soubory používáme .