Angela Hicks, John Hicks, Peter Mole: Five element consumptional acupuncture

Kniha Five Element Constitutional Acupuncture – Konstitucionální akupunktura dle pěti elementů -přináší jasné, detailní a přehledné principy konstitucionální akupunktury vycházející ze systému pěti prvků. Jsou zde objasněny vzájemné souvislosti a i historie této formy akupunktury, stejně tak jako popis teorie čínské medicíny.

Five Element Constitutional Acupuncture – Konstitucionální akupunktura dle pěti elementů

Autoři : Angela Hicks, John Hicks, Peter Mole
Rok vydání : 2011
Jazyk knihy : Angličtina
Katalogové číslo: 663

Kniha Five Element Constitutional Acupuncture – Konstitucionální akupunktura dle pěti elementů -přináší jasné, detailní a přehledné principy konstitucionální akupunktury vycházející ze systému pěti prvků. Jsou zde objasněny vzájemné souvislosti a i historie této formy akupunktury, stejně tak jako popis teorie čínské medicíny.

Po prozkoumání elementů samotných, a v jejich rámci funkcí jednotlivých orgánů, jsou v knize objasněny základy diagnózy akupunktury dle pěti prvků. Podle stanovené diagnózy pak jsou definovány jednotlivé okruhy léčby a způsob provádění léčby samotné. Na základě uvedených poznatků je tento léčebný systém začleněn do kontextu ostatních akupunkturních systémů a do tradiční čínské medicíny (jak ji známe na západě dnes) jako celku.

Základní charakteristiky obsahu

  • Pět elementů uvedených zde jsou Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda.
  • Přináší jasné, detailní a pochopitelné prezentace hlavních principů konstituční akupunktury podle pěti prvků.
  • Pokrývá historické souvislosti této formy akupunktury jako relevantní teorie čínské medicíny.
  • Obsahuje jasný popis principiálních aspektů systematické diagnostiky, objasňuje nejasnosti často se vyskytující při diskusi o těchto aspektech.

Odborník TČM Peter Eckman ze San Franciska v předmluvě knihy uvádí:

„....autoři knihy dokázali, že jejich přístup je možno integrovat s poznatky TČM při léčbě pacientů velmi rychle a komplexně. Co se týká historického původu ukazuje se, že konstitucionální akupunktura pěti prvků je systém předčící všechny jiné a je zároveň vynikajícím zdrojem dalších poznatků."

Autoři knihy jsou přední akademičtí představitelé University Integrované Čínské Medicíny v Redingu v Anglii. Univerzita je jednou z největších svého druhu ve Velké Británii.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Přihlášení

Naše webové stránky používají cookies. Přečtěte si, jak tyto soubory používáme .