1. díl: Náznaky sinologie a první zmínky o akupunktuře

Štítky:

1. část seriálu Historie čínské medicíny a akupunktury v Čechách a na Slovensku píše MUDr. Ludmila Bendová

Zdá se, že do Čech si akupunktura nacházela cestu poměrně obtížně. Existuje sice informace o tom, že v polovině dvacátých let minulého století léčil pomocí jehliček revmatická onemocnění prof. MUDr. Eduard Cmunt, profesor balneologie na České univerzitě v Praze, ale zájem o akupunkturu se u nás začal zvyšovat teprve o čtyřicet let později.

Kořeny české sinologie sahají až do středověku

Přitom kořeny české sinologie tkví v naší národní minulosti hlouběji, než by se dalo čekat. Prvním historicky doloženým cestovatelem do Číny totiž byl františkánský minorita Oldřich z Furlanska, který mezi léty 1328-1330 osobně zavítal na území Číny a bývá někdy nazýván „českým Marco Polem". Dokonce máme i českého „Mateo Ricciho" v osobě jezuitského misionáře Karla Slavíčka (1678 – 1735), který působil jako matematik, astronom a hudebník na císařském dvoře v Pekingu, kde také zemřel a je tam pochován.

Průkopníkem sinologie a prvním překladatelem Lao c'ova Tao te ťingu je orientalista profesor Rudolf Dvořák (1860 – 1920) jehož záběr však pokrýval i egyptologii, íránistiku, turkologii a další obory. Dříve než v univerzitním prostředí se čínský jazyk začal vyučovat na zlínské Vyšší lidové škole a učil ho tam budoucí zakladatel české sinologie Jaroslav Průšek, kterému poskytl stipendium pro studium v Číně sám Tomáš Baťa.

Jako samostatný akademický obor pak sinologie vzniká až po 2. světové válce v roce 1945 na Karlově univerzitě. Jaroslav Průšek tam vychoval další následníky a také Bertu Krebsovou, další významnou překladatelku Tao-te-ťingu.

Lao-C´: Tao-te-ťing (O tao a ctnosti)
Lao-C´: Tao-te-ťing (O tao a ctnosti, překlad Berta Krebsová, 1971)

Těžiště zájmu českých sinologů byla čínská literatura v širokém společenském kontextu. V Orientálním ústavu, kde J. Průšek působil, tak vznikla v 60. letech knihovna o více než šedesáti tisíci svazků, která ve své době představovala evropský unikát. Bohužel „zlatý věk české sinologie" ukončila normalizace po srpnu 1968.

První paprsky akupunktury mezi českými lékaři

V letech 1960-61 se několika českým lékařům podařilo dostat do zemí, kde se setkali s akupunkturou a mohli ji i studovat. Jedním z nich byl MUDr. Josef Vymazal, který byl na několikaměsíční stáži v Číně. Ve stejné době byl MUDr. Richard Umlauf vyslán jako vojenský lékař do Koreje. MUDr. Josef Vymazal po návratu akupunkturu praktikoval na Neurologické klinice UK v Praze a v roce 1965 vydal společně s Milanem Tuháčkem publikaci Akupunktura, která k tomuto oboru přitáhla pozornost mnoha lékařů.

MUDr. Milada Barešová a MUDr. Richard Umlauf
MUDr. Milada Barešová a MUDr. Richard Umlauf

MUDr. Richard Umlauf začal pomocí akupunktury léčit pacienty ve vojenské nemocnici v Ružomberoku, kde v roce 1965 uspořádal 1. celostátní konferenci o akupunktuře. V roce 1969 proběhla opět v Ružomberoku 2. celostátní konference o akupunktuře s mezinárodní účastí. Byl na ní zvolen první celostátní výbor pro akupunkturu.

MUDr. Ludmila Bendová

MUDr. Ludmila Bendová

Zakladatelka 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®,
terapeutka TČM, lektorka.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Přihlášení

Naše webové stránky používají cookies. Přečtěte si, jak tyto soubory používáme .