Program

Přednášky a workshopy zahraničních přednášejících:

Ayal Rani – Israel

Pět hybatelů změny a nemoci třetího milénia-2hod P + 1 den W 29.11.

Představitel Israelské akupunktury nám přiblíží model klasické čínské medicíny, který lze použít pro diagnostiku a léčbu moderních nemocí. Na tuto přednášku bude navazovat praktický jednodenní workshop na téma : Pět prvků – diagnostika těla a pulzů - v pondělí 29.11. jen pro omezený počet účastníků (max.20), cena 100,- EU nebo 2.500,- Kč (zbývá posledních 5 míst.). Workshop se uskuteční na FTVS, ul. José Martího 31, Praha 6. Prezence 8:00-9:00, workshop do 17:00 hod. Program workshopu zde. Životopis Raniho Ayala zde.

Balogh Vladimír, Hollý Karol, Ondrejkovičová Alena

Drogy a akupunktura - 1 hod P

Trojice autorů pojednává o vlastních i literárních zkušenostech uplatnění akupunktury v rámci léčby závislosti na drogách

Bokroš Ivan

Možnosti využitia masážných prípravkov při ochoreniach žilového systému a poruch periférneho prokrvenia - 1 hod P

Přednáška poskytne přehled o celé oblasti nemocí žilního systému i jejich prevenci, o možnostech fytoterapie při jejich léčbě a informace o vlastních masážních přípravcích autora

Chmielnicki Bartosz – Polsko

Přístup čínské medicíny k léčbě bolestí -1 hod P.

Představení různých přístupů k léčbě bolestí v rámci čínské medicíny a akupunktury

Deadman Peter – Anglie

Metody pěstování života - 3 hod P.

Tříhodinová přednáška o metodách zkvalitnění lidského života a prevenci nemocí prostřednictvím stravy, cvičení, stimulace akupunkturních bodů včetně výčtu moderních studií potvrzujících závěry tisíciletých tradic

Dhaenens Chris – Belgie

Kontrola kvality bylin a potravinových doplňků - 1 hod P
Regulace prodeje bylin v EU - 1 hod P

Význačný přednášející i praktik čínské fytoterapie včetně dovozu a skvělé kontroly kvality jím nabízených bylin, předseda sdružení Benefyt, které spolu s ANH (Aliance pro zdraví z přírody) chtějí vyvolat soudní přezkoumání diskriminačních zákonů pro dovoz a prodej bylin v EU

Gabrhel Josef - Slovensko

Bankovanie v liečbe pohybových poruch, pomoc modernému člověku - 1 hod P.

Praktický přístup k velmi často užívané metodě od dlouholetého praktika a vynikajícího slovenského akupunkturisty. Držitel diplomu na Univerzite tradičnej čínskej medicíny Guangming v Pekingu v odbore Teoretické základy tradičnej čínskej medicíny, Akupunktúra, Moxibuscia a Čínske masáže, kteréžto obory dálkově vystudoval u ČSBS.

Gajdoš Juraj

Limity akupunktury a limity akupunkturisty1 hod P.

Přednáška zúročí dlouholeté zkušenosti autora s používáním akupunktury u široké škály onemocnění.

Hegyi Gabriela – Maďarsko

Skalpová akupunktura - 2 hod P + 2 hod W.

Předsedkyně maďarské akupunkturní asociace se více jak 20 let zabývá skalpovou akupunkturou a přednese přednášku i workshop na toto téma.

Li Jianzhong – Čína

Léčba hypertenze v čínské medicíně prostřednictvím bylin i akupunktury -3 hod P.

Odborná 3 hodinová přednáška o příčinách, vývoji a možnosti ovlivnění jedné z nejčastějších poruch. Profesor univerzity GUANGMING, primář oddělení akupunktury nemocnice Xuanwu v Pekingu. Dlouhá léta přednáší na 1. škole tradiční čínské medicíny v Praze. Ve své přednášce se bude věnovat vlastním i literárním zkušenostem s léčbou hypertenze.

Moir Felicity – Anglie

Léčba tabakismu v akupunktuře - 1 hod P + 2 hod W.

Přednášku i workshop na různé postupy léčby závislosti na kouření v čínské medicíně přednese vedoucí katedry Čínské medicíny z University of Westminster z Londýna, Velké Británie s více jak 30 let praxe v akupunktuře, autorka mnoha výukových projektů pro studenty čínské medicíny.

Načatoj Vladimír Grigorjevič – Rusko

Léčba kardiálních poruch u zvýšené a snížené funkce štítné žlázy -3 hod P.

Odborná 3 hodinová přednáška o nejrůznějších poruchách srdeční činnosti, bušení srdce, zvýšeném i sníženem tlaku, slabosti atd při poruchách štítné žlázy, léčba akupunkturou i fytoterapií. Člen čínské akademie věd a profesor na univerzitě v Tianjinu ČLR, kde čínskou medicínu vystudoval i v Petrohradě a Moskvě, kde vystudoval nejprve medicínu západní a dlouhá léta přednáší i medicínu východní. Dlouholetý přednášející 1. školy tradiční čínské medicíny ČSBS, který se v minulosti proslavil skvělými přednáškami zohledňujícími jak čínskou tak západní medicínu.

Ondrasek Susan – USA

Léčba obezity v čínské medicíně - 2 hod P
Zkušenosti s léčbou obezity a zejména změnami stravy, které lze doporučit s ohledem na jejich dlouhodobé dodržování.

Susan L. Ondrášek má vlastní akupunkturní praxi s názvem Sedm pokladů léčení v Austinu v Texasu, USA. Ve své praxi kombinuje tradiční čínskou medicínu s klasickou teorií pěti prvků, ezoterní akupunkturou, zen shiatsu, tuina a reiki a snaží se léčit tělo, mysl i ducha. Fytoterapie i dietní pokyny tvoří integrální součást jejího působení .

Schroen Jan – Holandsko

Systémový přístup k čínské medicíně - 1 hod P + 2 hod W.

Přiblížení práce čínsko-holandské vědecké komise, kde spolupracuje Čínská akademie věd a Holandská Královská Akademie Věd s Centrem pro fyzikální chemii v Dalianu v Číně. Jedná se o studii na pacientech s DM II. Typu (NIDDM) a další skupiny pacientů s primární progresivní polyartritidou, kde se podařilo prokázat, že syndromologie čínské medicíny má své statisticky ověřitelné koreláty v biochemismu jednotlivých pacientů.

V posledních 15 letech vyučoval a přednášel tradiční čínskou medicínu v několika školách a na sympoziích v Evropě a USA. Zabývá se rovněž sestavováním programů výuky TCM na evropské akademické úrovni. V posledních 20 letech pracuje jako akupunkturista a čínský herbalista na klinice všeobecného lékařství v Utrechtu, Holandsko. Bude přednášet o vyhodnocování účinků čínské medicíny u primární progresivní polyartritidy a NIDDM, výzkumu obou nemocí se zúčastnil.

Tuvia Scott - Israel

Břišní akupunktura – jak vyvážit oheň a vodu a posílit původní energii -3 hod P + 2 hod W.

Ředitel oddělení čínské medicíny Univerzity Broshim v Tel Avivu v Israeli, bývalý člen Israelské asociace čínské medicíny, zakladatel izraelského centra pro břišní akupunkturu a student klasických textů, ze kterých ve své praxi čerpá.

Přednášky českých lektorů:

Arcimovičová Jana

Cholesterol a tradiční čínská medicína - 1 hod P-

Známá autorka série populárně naučných knih o dietní léčbě řady nemocí včetně vysokých hodnot cholesterolu.

Batíková Zdeňka

Workshop nemocí zažívacího traktu - 1 hod W.

Praktická dílna o gastrointestinálních příznacích a nemocech od zkušené fytoterapeutky čínské medicíny.

Bendová Ludmila

Diagnostika jazyka u kardiovaskulárních chorob - 1 hod W.

Workshop seznamuje se základními obrazy u srdečněcévních nemocí a zejména projevy stagnace krve na jazyku a podjazykových žilách, možnosti jejich zachycení na fotografii a ovlivnění čínskou medicínou.

Lektorka je předsedkyní Československé Sinobiologické společnosti a má více jak 20let zkušeností s čínskou medicínou včetně spolupráce s univerzitami Guangming a TUTCM v Tianjinu ČLR a je rovněž lektorkou 1.školy tradiční čínské medicíny v akupunktuře a fytoterapii včetně dietetiky. Dlouhodobě se věnuje dokumentaci v oboru diagnostiky jazyka, přednáší i v zahraničí na kongresech ICMART Praha, ČLAS (kredit II. stupně) Brusel, Rothenburg.

Bílek Jiří

Možnosti čínské medicíny v léčbě neplodnosti -1 hod W.

Autor je gynekolog zabývající se léčbou neplodných žen prostředky čínské medicíny zejména ušní a celotělové akupunktury.

Bílý Petr

Qigong - energetické cvičenia pre oddych - 1 hod W.

Workshop qigongu seznamuje veřejnost s energetickými cvičeními a základními princípy této aktivity v dynamické i statické podobě.

Tuina – čínske liečebné masáže - 1 hod W.

Workshop čínských masáží tuina seznamuje veřejnost s právoplatnou součástí tradiční čínské medicíny – čínskými masážemí tuina, jejich základními principy a jak je využít při masážích.

Bíziková Anežka

Integrální přístup k terapii arteriální hypertenze -1 hod P.

V rámci příspěvku se probírají nejčastější obrazy hypertenze z hlediska TČM a možnosti fytoterapeutické léčby i taktika léčby.

Boháčková Eva

Závislosti, nadváha aneb proč nevěříme svému tělu - 1 hod P.

Přednáška pojednává o definici uvedených termínů, přístupu západního člověka ke svému tělu i pojetí krásy, jídlu jako náhražky plnohodnotného života, diety jako životního programu, jojo efektu a vnitřním tyranu a o cestě vedoucí ze začarovaného kruhu.

Specializuje se na hlubinnou psychologii a psychologii mezních situací. Několik let se podílela na výuce katedry psychologie, FF UK v Praze. Více než deset let působí jako lektorka grafologie a psychologie v grafologické a psychologické společnosti CALIX.
Djemelová Ludmila – Léčivá energie našeho prostoru- 2hod W.
Praktický workshop o zásadách a uplatnění fengshui pro zdraví, prosperitu a štastné partnerství.

Dvořáková Tereza

Integrace masáží, manupresury, ušní akupunktury v terapii funkčních poruch pohybového systému a možnosti užití funkčního tapingu - 1 hod W.

Autorka je fyzioterapeutka nahlížející mozaiku metod, které jsou schopny ovlivnit funkční pohybové poruchy.

Jeřábková Libuše

Využití čínské medicíny v adiktologii - 1 hod W.

Autorka sděluje svoje zkušenosti s využitím postupů TČM v léčbě závislostí. Zobecňuje svoje poznatky z práce v psychiatrické léčebně, kde se zabývá klinickou adiktologií (léčba látkových závislostí včetně alkoholu a nelegálních drog, gamblingu).
V současné době pracuje v Psychiatrické léčebně Bílá Voda jako vedoucí neurologického oddělení, jehož součástí je neurologická ambulance a 13lůžkové oddělení typu pain clinic. Od roku 1993 se věnuje akupunktuře a tradiční čínské medicíně včetně léčby závislostí s pomocí čínské medicíny.

Kolář Karel

Chyby a omyly v diagnostice a léčbě nejen v čínské medicině-1 hod W.

Pohled na diagnostiku a léčbu v činské i klasické evropské medicině z pohledu symbolického , celostního a duchovního. Nejčastější uskalí při mechanicko materialistickém přistupu k pacientovi jako k hmotnému objektu našeho zkoumání.

Křížová Eva

Co hledají pacienti u čínské medicíny - 1 hod P.

Socioložka zabývající se výzkumem alternativní medicíny bude probírat různé vlivy na rozhodování pacientů o své léčbě včetně vlivu placeba a výsledků již několika sociologických šetření prováděných v ČR na téma alternativních postupů léčby.

Mařádek Jiří

Jizvy a diferenciální diagnostika mezi stagnací čchi a krve - 1 hod P.
Hypermobilita – otázka hranic - 2 hod W.

Obě přednášky pojednávají o složité problematice s nejasnými příznaky a obtížnou diagnostikou, které bývají navíc často přehlíženy. Autor je vynikající rehabilitační lékař, který se dlouhá léta zabývá celým rozsahem čínské medicíny, fytoterapií i akupunkturou a cvičením.

Ročníkový vedoucí studia akupunkury u Československé sinobiologické společnosti v Praze a zároveň aktivní přednášející tradiční čínské medicíny u téže společnosti, obor akupunktura a fytoterapie. Pracuje jako rehabilitační lékař využívající poznatky čínské medicíny v praxi a neustále se všestranně vzdělává.

V roce 2009 se účastnil kongresu TCM v Rothenburgu o.d.T. (Germany), kde se zúčastnil semináře předsedy Israelské společnosti akupunktury Rani Ayala o pulsové diagnostice podle Pěti elementů a podle Mimořádných drah.

Nešpor Karel

Stres z pohledu západu a východu, emoce a vyčerpání - 1 hod P.

Známý odborník na závislosti psychiatr a stoupenec východních postupů v léčbě bude probírat různé pohledy na stress, závislosti i workoholismus.

Qin Fei (ČÍNA, žije v Praze)

Qigong - 1 hod W.

Představitel tradičního mistra čínských cvičení, kterým se věnuje od útlého mládí pod dohledem svého mistra a učitele. Představí nám jednoduché ale velmi účinné cvičení pro každý věk i příležitost.

Strnad Michal

Potíže dolních končetin z pohledu angiologa a praktika TČM- 1 hod P.
Použití ušní akupunktury u psychických problémů – 1 hod W.

V přednášce bude pojednáno o léčbě žilního systému prostředky čínské medicíny a ve workshopu se bude autor soustředit na ovlivnění bazálního stresu, depresí, úzkostí i nespavosti ušní akupunkturou.

Vede zařízení sdružující klinickou praxi a výuku TČM, které vychází ze zkušeností Sinobiologické školy prof.Leung Kok Yuena, univerzity Guangming v Beijingu, a Univerzity TČM v Tianjinu, se kterými se seznámil v průběhu studia na 1. škole čínské medicíny Praha ČSBS pro kterou řadu let přednášel.

Šotová Renata

Japonská akupunktura - 1 hod W.

Autorka původně absolventka farmacie ale poté vystudovala vysokou školu tradiční čínské medicíny v Austrálii a věnuje se zejména japonské akupunktuře, kterou představí.

Toman Ondřej

Léčba závažných bolestí hlavy kombinací západní a východní medicíny - 1 hopd P.

Informace vycházejí z více jak dvacetiletých zkušeností s léčbou metodami západní medicíny (přednášející je neurolog) a více jak desetiletých zkušeností s léčbou metodami Tradiční čínské medicíny.

Vystudoval obor Tradiční čínské medicíny při Sinobiologické společnosti organizovaný jako dálkové studium Čínské univerzity Guanming v Pekingu, jež úspěšně ukončil stáží v Pekingu na klinice 2006 a závěrečnou zkouškou oboru. Využil svých poznatků tradiční čínské medicíny k sestavení originálních receptur podpůrných emulzí určených ke zmírnění bolestí páteře a kloubů a započal s jejich výrobou.

Vančuříková Zuzana, Šimonovský Karel

Využití imunonutričních hub v prevenci a terapii civilizačních chorob - 3 hod P.

Autoři se soustředí na celou plejádu civilizačních nemocí i velkou skupinu dřevokazných hub a jejich využití jak v prevenci tak i v léčbě.

Vančuříková studovala Tradiční čínskou medicínu při ČSBS, kde je lektorkou v oboru fytoterapie i akupunktury, kterou studovala i při Institutu pro doškolování lékařů. Od r. 1996 se věnuje praxi TČM, akupunktuře, EAV, homeopatii. Je členkou Československé lékařské akupunkturní společnosti a má atestaci z pediatrie, které se věnuje i v praxi.

Vargová Magdalena

Dietetika výběr potravin – 1 hod W.

Workshop pomáhá lahsie sa orientovat v nekonecnej ponuke vyrobkov a potravinovych doplnkov na trhu. Dozviete sa o zakladoch celostnej dietetiky a preberieme zopar beznych
problemov, ktore zneprijemnuju zivot a pritom sa daju lahko odstranit nie pri chirurgickom ale kuchynskom stole!

Používáme cookies

Souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech?

Jak používáme cookies

Nastavení
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení