Současnost 1. školy TČM®

1. škola tradiční čínské medicíny – TČM® – založena 1990 je symbiotický celek dodavatelských organizací, sdružení a osob, kteří pevně věří v moc tradiční čínské medicíny a chtějí její poselství předávat i ostatním.

no alt

Kdo tvoří 1. školu TČM

 • MUDr. Ludmila Bendová

  MUDr. Ludmila Bendová

  je lékařka, lektorka a zakladatelka systematického vzdělávání terapeutů v tradiční čínské medicíně, garantka kvalitní výuky na 1. škole tradiční čínské medicíny – TČM®

  Více Ludmile Bendové →

 • Vedení školy

  Školu řídí Širší vedení školy, které se pravidelně schází ve složení Mirka Kořínková, MUDr. Zuzana Vančuříková, Mgr. Pavla Sakařová, Ing. Jana Tlustá, Jan Hájek a Václav Lukeš. Společně řeší strategické směřování školy i aktuálně vzniklé situace.

 • Československá SinoBiologická společnost

  Základem je Československá SinoBiologická společnost, založená 1990. Sdružuje osoby z řad studentů, praktiků, lektorů či jiných příznivců. Všichni mají zájem o šíření poznatků tradiční čínské medicíny.

  Stát se také členem →

 • Tradiční čínská medicína z.s.

  Spolek se zabývá organizací seminářů TČM® , pronájmem prostor, organizací výuky, sdružuje lektory a shromažďuje know how naší školy.

  Přehled seminářů →

 • TCM servis z.s.

  Spolek organizuje studium v oborech akupunktura a fytoterapie.

  Více o studiu →

 • ANDAO Institute

  Společnost organizuje výuku tuiny, qigongu a nástrojů sebeharmonizace. 

  O ANDAO Instutu

 • PRAGON s.r.o.

  Společnost PRAGON s.r.o. je dodavatelem bylinných doplňků stravy, akupunkturních pomůcek a zdravé výživy. Členové mají zajištěné produkty ve špičkové kvalitě, potřebném sortimentu a za výhodnou cenu.

  O PRAGON s.r.o.

 • Tchienťinská univerzita tradiční čínská medicíny

  S Tianjin University of Traditional Chinese Medicine (TUTCM) spolupracujeme na odborném rozsahu studia akupunktury. Jejich profesoři u nás přednášejí témata klinické akupunktury.

10+ důvodů, proč studovat u nás

 1. 1

  Máme 30 let zkušeností s výukou TČM®

  • Naše škola zajišťuje vzdělání v oborech TČM® již od roku 1990.
  • Jsme škola s největší a nejdelší historií výuky TČM® na území České a Slovenské republiky. Naší školou prošlo za 30 let existence tisíce studentů. Stovky z nich provozují úspěšné praxe u nás i v zahraničí. Mnoho z nich se stalo našimi lektory.
 2. 2

  Naučíte se ucelený systém tradiční čínské medicíny

  • základy tradiční čínské medicíny,
  • specializace v oborech Akupunktura, fytoterapie, dietetika, tuina, qigong,
  • diagnostiku dotazování, dle jazyka, pulsu, palpace.
 3. 3

  Své znalosti si vyzkoušíte ihned v praxi

  • Od prvního ročníku probíhá praxe
  • Již od prvních seminářů prvního ročníku probíhá praxe v rámci studia. Studenti si mohou tak bezprostředně, po teoretické části, vše „ohmatat" prakticky.
  • Praxe probíhá v malých skupinkách a pod vedením našich skvělých lektorů se dostane našim studentům čínská medicína „pod kůži".
 4. 4

  Studium je připravováno ve spolupráci s čínskou univerzitou

  • Tianjinská univerzita tradiční čínské medicíny (TUTCM) je garantem kvality výuky.
 5. 5

  Přednášejí čeští, slovenští, čínští a další zahraniční lektoři

  • Naši lektoři jsou odbornými kapacitami ve svém oboru.
  • Studenty během studia provází tým výborných lektorů, jehož pečlivý, nenásilný a hlavně velice zajímavě pojatý výklad pomůže studentům proplout nástrahami čínské medicíny bez většího zaváhání. Struktura studia se během let měnila a díky studentům, kteří nám pomáhali svými poznatky k jejímu vylepšení, doznala současné podoby.
 6. 6

  Pořádáme postgraduální semináře pro rozšiřování a doplňování vzdělání praktiků TČM®.

  • Formou dlouhodobých či krátkodobých seminářů poskytujeme našim absolventům rozšíření a doplnění znalostí z různých oblastí tradiční čínské medicíny.
  • Snažíme se operativně přizpůsobovat výuku potřebám studentů. Z jejich požadavků vycházíme při volbě termínů seminářů.
 7. 7

  Pravidelně se setkáváme s našimi studenty

  • Na neformálních setkáních si povídáme se studenty o jejich přání a o našich plánech.
 8. 8

  Organizujeme stáže pro pokročilé studenty v Číně

  • Zažijete na vlastní kůži, jak se provozuje tradiční medicína v Číně.
 9. 9

  Vydáváme vlastní skripta, máme vlastní knihovnu

  • Pro naše studenty připravujeme studijní materiály a skripta. Veškeré odborné knihy lze zapůjčit v naší knihovně!
  • Před každým seminářem obdrží studenti tištěné studijní materiály, které jsou připraveny lektorským sborem a neustále se doplňují, dle potřeb studentů. Část materiálů bývá také studentům k dispozici na webových stránkách. Nedílnou součástí materiálů jsou také různá schémata, nákresy a jednoduché tabulky. Naším cílem je, aby studenti co nejvíce vnímali výuku a netrávili výuku opisováním prezentací.
 10. 10

  Vlastní výukové prostory

  • Výuka probíhá v našich vlastních výukových prostorách Dělnická 54, Praha 7.
 11. 11

  Minimum západní medicíny

  • Pro nezdravotníky pořádáme od 2. ročníku studia pravidelné semináře na téma západní medicíny. Zde studenti projdou základy anatomie, fyziologií a patologií lidského těla, teoretickými základy západní zdravovědy včetně první pomoci.
 12. 12

  Živnostenský list pro absolventy rekvalifikačního kurzu masáží

  • Naše společnost je držitelem pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vydávat doklad o rekvalifikaci pro tuto pracovní činnost: Akreditovaný masér pro sportovní masáže. Na základě absolvování tohoto akreditovaného kurzu mohou absolventi získat živnostenský list.
 13. 13

  Profesionální zázemí

  • Studijní oddělení můžete navštívit každý den v Dělnické 54.
  • Máme zkušený tým pracovníků technického zabezpečení seminářů.
 14. 14

  Certifikát vystavený ve spolupráci s čínskou univerzitou.

  • Po úspěšném ukončení studia obdržíte certifikát potvrzený TUTCM jako doklad o absolvování kvalitního studia.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Přihlášení

Naše webové stránky používají cookies. Přečtěte si, jak tyto soubory používáme .