Současnost 1. školy TČM®

1. škola tradiční čínské medicíny – TČM® – založena 1990 je symbiotický celek různých dodavatelských organizací, sdružení a osob, kteří pevně věří v moc tradiční čínské medicíny a chtějí její poselství předávat i ostatním.

Logo 1. školy

Základní organizace sdružující členy v České republice a na Slovensku – ČSBS a Sinbios

Základem je Československá SinoBiologická společnost, založená 1990, která sdružuje osoby, mající zájem o šíření poznatků tradiční čínské medicíny. Používáme zkratku ČSBS. 

Na Slovensku v roce 2000 vznikla sesterská organizace, Sinobiologická společnost na Slovensku používající zkratku Sinbios.

Osoby s trvalým pobytem v Česku se registrují v ČSBS, osoby s trvalým pobytem na Slovensku se registrují u Sinbiosu, osoby žijící v třetích zemích si mohou vybrat.

Registrace členství v ČSBS  Registrace členství v SINBIOS

Dodavatelské organizace:

Tyto dva zapsané spolky, dle dřívější terminologie občanská sdružení, spolupracují s několika hlavními dodavatelskými organizacemi:

1. Tradiční čínská medicína z.s.

Spolek se zabývá organizací seminářů TČM® , pronájmem prostor, organizací výuky, sdružuje lektory a shromažďuje know how naší školy.

2. TCM servis z.s.

Spolek organizuje studium TČM® v oborech akupunktura a fytoterapie.

3. QIGONG TUINA s.r.o.

Společnost organizující Evropskou školu tuiny je dodavatelem výuky masáží tuina a qigongu pro 1. školu TČM. Též samostatně pořádá 2 – 3 leté studium masáží tuina.

4. PRAGON s.r.o.

Společnost PRAGON s.r.o. je dodavatelem bylinných potravinových doplňků, akupunkturních pomůcek a zdravé výživy. Pro členy našich organizací poskytuje slevy. Díky této společnosti mají naši členové zajištěné produkty ve špičkové kvalitě a potřebném sortimentu a za dobrou cenu.

5. Tchienťinská univerzita tradiční čínská medicíny

TUTCM je univerzita, se kterou máme uzavřenou smlouvu od roku 2007. Do Tchienťinu jezdí naši studenti na praxi. Jejich profesoři jezdí k nám přednášet pokročilá témata TČM®.

Čím se naše škola liší od jiných organizací zabývajících se výukou čínské medicíny v Česku a na Slovensku?

1. Naše škola má nejdelší historii trvání, která se datuje od roku 1990.

MUDr. Ludmila Bendová, která díky svým kontaktům s francouzskou univerzitou přinesla čínskou medicínu hned po revoluci do tehdejšího Československa a je i nadále garantem kvality a odbornosti naší školy.

Během této doby jsme si vyzkoušeli různé způsoby výuky, organizace seminářů, různé studijní plány. V prvních letech k nám jezdili zdarma přednášet francouzští lektoři z Evropské univerzity SinoBiologie, která se zakládala na učení profesora Leung Kok Yuena. Systém prof. Leunga využíváme při studiu fytoterapie dodnes.

Později jsme navázali spolupráci s Univerzitou Chuzhen a Guangming, a od roku 2007 s Tianjinskou univerzitou.

Během doby jsme postupně opouštěli některé metody a v odpovědi na požadavky našich členů hledali a zaváděli nové okruhy, témata i způsob výuky.

2. Postgraduální vzdělávání

Ovšem to nejvíce unikátní je naše postgraduální vzdělávání, neustále rozšiřujeme okruh našich postgraduálních seminářů, které vedou jak čeští, tak zahraniční lektoři. Jedná se například o břišní akupunkturu, dětskou akupunkturu, taoistickou akupunkturu, pulzovou diagnostiku, integrovanou praxi, praktické dny, léčba psychických onemocnění, pokročilá fytoterapie atd.

Pořádání těchto seminářů, obzvláště v případě zahraničních lektorů, je nejen organizačně, ale i finančně náročné, a může to zajišťovat jen organizace se silným zázemím. Tato činnost je však v souladu s naší misí, neboť chceme pečovat o vzdělávání našich členů i nad rámec základních kurzů TČM® ,a tím zlepšovat a kultivovat úroveň našeho oboru v ČR a SR.

Vedení - Rada školy

V posledních letech naši školu vede rada školy, která se pravidelně schází a v současné době má toto složení:

 • MUDr. Ludmila Bendová,
 • Ing. Roman Benda,
 • Ing. Karel Šimonovský,
 • MUDr. Zuzana Vančuříková,
 • MUDr. Viktor Vojtěch,
 • Václav Lukeš,
 • Jan Hájek
 • a Denisa Hunalová.
 1. 1

  Více než 25 let zkušeností s výukou TČM®

  • Naše škola zajišťuje vzdělání v oborech TČM® již od roku 1990.
  • Jsme škola s největší a nejdelší historií výuky TČM® na území České a Slovenské republiky. Naší školou prošlo za více jak 25 let existence tisíce studentů. Stovky z nich provozují úspěšné praxe u nás i v zahraničí. Mnoho z nich se stalo našimi lektory.
 2. 2

  Naučíte se ucelený systém tradiční čínské medicíny

  • základy tradiční čínské medicíny,
  • specializace v oborech Akupunktura, fytoterapie, dietetika, tuina, qigong,
  • diagnostiku dotazování, dle jazyka, pulsu, palpace.
 3. 3

  Své znalosti si vyzkoušíte ihned v praxi

  • Od prvního ročníku probíhá praxe
  • Již od prvních seminářů prvního ročníku probíhá praxe v rámci studia. Studenti si mohou tak bezprostředně, po teoretické části, vše „ohmatat" prakticky.
  • Praxe probíhá v malých skupinkách a pod vedením našich skvělých lektorů se dostane našim studentům čínská medicína „pod kůži".
 4. 4

  Studium je připravováno ve spolupráci s čínskou univerzitou

  • Tianjinská univerzita tradiční čínské medicíny (TUTCM) je garantem kvality výuky.
 5. 5

  Přednášejí čeští, slovenští, čínští a další zahraniční lektoři

  • Naši lektoři jsou odbornými kapacitami ve svém oboru.
  • Studenty během studia provází tým výborných lektorů, jehož pečlivý, nenásilný a hlavně velice zajímavě pojatý výklad pomůže studentům proplout nástrahami čínské medicíny bez většího zaváhání. Struktura studia se během let měnila a díky studentům, kteří nám pomáhali svými poznatky k jejímu vylepšení, doznala současné podoby.
 6. 6

  Pořádáme postgraduální semináře pro rozšiřování a doplňování vzdělání praktiků TČM®.

  • Formou dlouhodobých či krátkodobých seminářů poskytujeme našim absolventům rozšíření a doplnění znalostí z různých oblastí tradiční čínské medicíny.
  • Snažíme se operativně přizpůsobovat výuku potřebám studentů. Z jejich požadavků vycházíme při volbě termínů seminářů. Některé z tématicky zaměřených seminářů se snažíme ve spolupráci se společností Sinbios pořádat na Slovensku.
 7. 7

  Pravidelně se setkáváme s našimi studenty

  • Na neformálních setkáních si povídáme se studenty o jejich přání a o našich plánech.
 8. 8

  Organizujeme stáže pro pokročilé studenty v Číně

  • Zažijete na vlastní kůži, jak se provozuje tradiční medicína v Číně.
 9. 9

  Vydáváme vlastní skripta, máme vlastní knihovnu

  • Pro naše studenty připravujeme studijní materiály a skripta. Veškeré odborné knihy lze zapůjčit v naší knihovně!
  • Před každým seminářem obdrží studenti tištěné studijní materiály, které jsou připraveny lektorským sborem a neustále se doplňují, dle potřeb studentů. Část materiálů bývá také studentům k dispozici na webových stránkách. Nedílnou součástí materiálů jsou také různá schémata, nákresy a jednoduché tabulky. Naším cílem je, aby studenti co nejvíce vnímali výuku a netrávili výuku opisováním prezentací.
 10. 10

  Vlastní výukové prostory

  • Výuka probíhá v našich vlastních výukových prostorách Dělnická 54, Praha 7.
 11. 11

  Minimum západní medicíny

  • Pro nezdravotníky pořádáme od 2. ročníku studia pravidelné semináře na téma západní medicíny. Zde studenti projdou základy anatomie, fyziologií a patologií lidského těla, teoretickými základy západní zdravovědy včetně první pomoci.
 12. 12

  Živnostenský list pro absolventy rekvalifikačního kurzu masáží

  • Naše společnost je držitelem pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vydávat doklad o rekvalifikaci pro tuto pracovní činnost: Akreditovaný masér pro sportovní masáže. Na základě absolvování tohoto akreditovaného kurzu mohou absolventi získat živnostenský list.
 13. 13

  Profesionální zázemí

  • Profesionální sekretariát na plný úvazek můžete navštívit v Dělnické 54.
  • Máme zkušený tým pracovníků technického zabezpečení seminářů.
 14. 14

  Certifikát vystavený ve spolupráci s čínskou univerzitou.

  • Po úspěšném ukončení studia obdržíte certifikát potvrzený TUTCM jako doklad o absolvování kvalitního studia.
Díky tomu, že nezakazujete cookies, můžete používat web. Co to jsou cookies?

Přihlášení