3. díl: 1989 – Křížovka života

Štítky:

3. část seriálu Historie čínské medicíny a akupunktury v Čechách a na Slovensku píše MUDr. Ludmila Bendová

V roce 1977 byla u nás akupunktura uznána jako interdisciplinární metoda. První kurz organizovaný Institutem pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů (ILF) Praha proběhl o rok později. V roce 1981 došlo k organizační změně komise na Sekci akupunktury při ČLS. Jejím předsedou se stal MUDr. Richard Umlauf.

Koncem sedmdesátých let se u nás začali postupně sdružovat lidé, z nichž někteří cvičili jógu a snažili se zdravě žít a stravovat. Stoupal i zájem nelékařů o přírodní léčitelství, akupunkturu a možnosti ovlivňovat akupunkturní body prostřednictvím tlaku (akupresura).

Skupina osob soustředěná v tělovýchovné jednotě Spartak v Praze 4 Podolí, kterou vedla doc. Miluše Kubíčková, pořádala pro své členy přednášky a pobyty, na kterých přednášeli např. onkolog MUDr. Miroslav Pekárek, akupunkturista MUDr. Václav Kajdoš, MUDr. Ludmila Růžková (později Bendová), která se později stala jednou ze zakladatelek Československé SinoBiologické společnosti, MUDr. Josef Jonáš a další. Díky nim se zájemci dozvídali informace o zdravém životním stylu. Samizdatově v té době vyšla např. i poměrně rozsáhlá kniha G. Bachmanna Akupunktura, která byla přeložena z němčiny.

Společnost přátel přírodní výživy Společnost přátel přírodní výživy Společnost přátel přírodní výživy
Společnost přátel přírodní výživy

Svou činnost také rozvíjela Společnost přátel přírodní výživy, v jejímž předsednictvu byla i MUDr. Ludmila Růžková (později Bendová). Původně to byla organizace Svazu zahrádkářů, protože její členové se zajímali o ekologické zemědělství. Ekologie ale byla v té době sledována StB což práci společnosti komplikovalo. Přesto vydávala samizdatový časopis a různé tematické brožury o výživě, akupunktuře, akupresuře, hathajóze, homeopatii atd.

Dalším mezníkem, který přitáhl pozornost veřejnosti k tradiční čínské a orientální medicíně, se v roce 1989 stalo vydání knihy MUDr. Josefa Jonáše Křížovka života. MUDr. Jonáš ji napsal do šuplíku o pět let dříve a teprve jisté oteplování politické situace koncem osmdesátých let mu umožnilo ji vydat. Křížovka života se okamžitě stala bestselerem, po kterém hladově sáhli tisíce zájemců lačnících po informacích z této oblasti.

Josef Jonáš: Křížovka života, 1989
Josef Jonáš: Křížovka života, 1989

Na začátku této poutavé knihy je uveden výrok Alberta Einsteina:

Jak je nádherné pocítit jednotu celého komplexu jevů, které se při bezprostředním chápání zdají být nesourodými.

Kniha vyvolala neskutečný zájem čtenářů a od té doby vyšla v nejméně 20 reedicích. Celkový náklad Křížovky života dosáhl během dvaceti let půl milionu. Kniha byla přeložena také do polštiny, slovenštiny a bulharštiny.

MUDr. Ludmila Bendová

MUDr. Ludmila Bendová

Zakladatelka 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®,
terapeutka TČM, lektorka.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Přihlášení

Naše webové stránky používají cookies. Přečtěte si, jak tyto soubory používáme .