Lektoři školy

V naší společnosti aktivně přednáší, vede praktické semináře, a poskytuje odborné konzultace, několik desítek lektorů z České republiky, Slovenska, Francie, USA, Číny a dalších zemí. S většinou spolupracujeme již mnoho let a rádi se k nám vrací, aby předávali moudra starých čínských lékařů.

Naši lektoři

MUDr. Ludmila Bendová

MUDr. Ludmila Bendová

Lektorka 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®

Lektorka je předsedkyní Československé Sinobiologické společnosti a má více jak 20 let zkušeností s čínskou medicínou včetně spolupráce s univerzitami Guangming a TUTCM v Tianjinu ČLR. Dlouhodobě se věnuje dokumentaci v oboru diagnostiky jazyka, přednáší i v zahraničí na kongresech ICMART Praha, ČLAS (kredit II. stupně) Brusel, Rothenburg. Má specializaci v oboru akupunktury Slovenské zdravotnické univerzity.

MUDr. Zuzana Vančuříková

MUDr. Zuzana Vančuříková

Lektorka 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®

Dlouholetá praktička TČM a lektorka společnosti. Vystudovala Fakultu dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Podílí se na výuce TČM v 1. škole tradiční čínské medicíny – TČM®, přednáší na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, angažuje se také ve vzdělávání laiků.

Mgr. Kristina Beranová

Mgr. Kristina Beranová

Lektorka 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®, vedoucí 1. ročníku Základy tradiční čínské medicíny.

MUDr.  Jiří Bílek

MUDr. Jiří Bílek

Lektor 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®

Absolvent II. LF UK v Praze, obor všeobecné lékařství s atestací v oboru gynekologie-porodnictví, dále absolvent ročního postgraduálního studia „Akupunktura a teorie tradiční čínské medicíny" na Univerzitě tradiční čínské medicíny v Pekingu (Beijing zhongyiyao daxue) a absolvent kurzu „Základy akupunktury" na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), Praha. Je odborníkem v oblasti gynekologie a má vynikající výsledky v léčbě neplodnosti.

MUDr. Hubert Čížek

MUDr. Hubert Čížek

Lektor 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®

Absolvent naší školy obor akupnktura, fytoterapie. Dlouholetý praktik a odborník na čínskou fytoterapii.

Jana Dostálová

Mgr. Jana Dostálová

Lektorka 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®

fyzioterapeutka, absolventka fyzioterapie na UK Praha. Tradiční čínské medicíně se věnuje od roku 2005, kdy zahájila studium na 1. škole TČM®. Ve své vlastní praxi využívá metody fyzioterapie a tradiční čínské medicíny.

MUDr. Ivana Jungová

MUDr. Ivana Jungová

Lektorka 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®

Ivana Jungová je absolventkou Akupunktury v 1. škole tradiční čínské medicíny – TČM®, studentkou Fytoterapie a lektorkou. Píše články a knihy.

Lucie Hostáková

Lucie Hostáková

Lektorka 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®

Specializuje se se na lidskou psyché.

Katrin Houserová

Katrin Houserová

Lektorka 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®

Odbornice na omlazovací techniky, kosmetiku a masáže, dlouholetá praktička a lektorka naší školy.

Zdeněk Chmelka, MAT

Lektor 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®. Specializace historie a filosofie TČM a základy čínštiny.

Dlouholeté studium čínského jazyka a kultury, absolvent pětiletého univerzitního studia čínštiny-sinologie a bojových umění v Číně.

Bc. Aleš Kocián

Bc. Aleš Kocián

Lektor 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®

Absolvent naší školy, specialista na pulzovou diagnostiku v systému Shen-Hammer a praktik čínské medicíny.

Mgr. Jana Krameriová

Mgr. Jana Krameriová

Lektorka 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®

Dlouholeté praktička a odbornice na fytoterapii, absolventka PřDF, také Londýnské školy klasické homeopatie a absolventka naší školy.

MUDr. Eva Krejčová

MUDr. Eva Krejčová

Lektorka 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®

Absolventka 2. lékařské fakulty UK 1996, atestace z vnitřního lékařství (1999) a v oboru FBLR (rehabilitace – 2004), absolventka Darja Shiatsu School, studia 1. školy tradiční čínské medicíny. Vyučuje Minimum západní medicíny. Prezidentka České asociace shiatsu.

Václav Lukeš

Václav Lukeš

Lektor 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®

Vystudoval masáže tuina a akupunkturu na 1. škole tradiční čínské medicíny. Věnuje se čínským cvičením. Je vedoucím studijního programu tuiny v ANDAO Institutu.

Ing. Iva Měsíčková

Ing. Iva Měsíčková

Lektorka 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®

Vyučuje oblast „Kauzistiky, vyšetření pacienta a vedení dokumentace“, vyhodnocuje ročníkové práce studentů (Kazuistiky), připravuje a vyhodnocuje ročníkové a závěrečné testy.

Eva Petrušová

Eva Petrušová

Lektorka 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®

Praktička TČM a lektorka masáží guasha.

Roman Řežáb

Roman Řežáb

Lektor 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®

Masér, tuina, taijiquan, jóga, dechová cvičení a meditace. Meditaci a cvičení jógy se věnuje od mládí. Rád objevuje nové úhly pohledu na zdraví a kvalitu života.

Mgr. Gabriela Schwarzová, Msc.

Mgr. Gabriela Schwarzová, Msc.

Lektorka 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®

absolventka FF UK v oboru sociální práce, socioterapeutka, absolventka 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®, praktik TČM, profesionálka v oblasti vzdělávání dospělých. Gábina je člověk s energií a nadšením, který umí složité věci zjednodušovat a činit srozumitelnými.

Karel Šimonovský

Karel Šimonovský

Lektor 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®

Specializuje se na fytoterapii a využití houbové výživy.

Miloslava Volfová

Miloslava Volfová

Lektorka 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®

fyzioterapeutka, praktik tradiční čínské medicíny, absolventka 1. školy tradiční medicíny – TČM®, obor Akupunktura (2012).

Zahraniční lektoři

Giovanni Maciocia

Giovanni Maciocia

Lektor fytoterapie a akupunktury.

Světově uznávaný praktik tradiční čínské medicíny a auktor mnoha knih o TČM.

Anastacia White

Anastacia White

Praktička, učitelka a konzultantka čínské fytoterapie od roku 1984.

Měla to štěstí, že se mohla učit od nejrespektovanějších západních kapacit na čínskou medicínu, jako jsou Subhuti Dharmananda, Ted Kaptchuk a Giovanni Maciocia. Anastacia pracuje s přípravky Giovanniho Maciocii od samého počátku jejich existence. Několik let pomáhala Giovannimu mj. s jejich uváděním na trh, školením praktiků, zodpovídáním dotazů z praxe atp.

MUDr. Vladimír Nachatoj

MUDr. Vladimir Nachatoy

Lektor fytoterapie.

Člen čínské akademie věd a profesor na univerzitě v Tianjinu ČLR. Čínskou medicínu vystudoval i v Petrohradě a Moskvě, kde vystudoval nejprve medicínu západní a dlouhá léta přednáší i medicínu východní. Přednášející, který se v minulosti proslavil skvělými přednáškami zohledňujícími jak čínskou, tak západní medicínu.

MUDr. Bartosz Chmielnicki

MUDr. Bartosz Chmielnicki

Lektor akupunktury.

Předseda Slezské pobočky Polské akupunkturní společnosti, pracuje jako akupunkturista ve středisku Kompleo v Katovicích v Polsku a jako sekundář na klinice léčby bolesti v Tychy v Polsku.

Aram Tzayig

Aram Tzayig

Lektor taoistické akupunktury.

TČM vyučuje a praktikuje 15 let, odborník na léčbu založenou na pěti prvcích a teorii kmene a větví. Jeho specializací je TČM pro děti. Je autorem knihy FILOZOFICKÉ A KLINICKÉ NÁSTROJE V ČÍNSKÉ MEDICÍNĚ. Je ředitelem školy starověké čínské medicíny na univerzitě v Jeruzalémě. Učí pediatrii a vede kurz KRAJINA ČÍNSKÉ MEDICÍNY v Izraeli, Finsku a ČR

Susan L. Ondrasek, L.Ac

Susan L. Ondrasek, L.Ac

je licencovanou akupunkturistkou od roku 2008, kombinuje tradiční čínskou medicínu s klasickou teorií pěti prvků, ezoterní akupunkturou, zen shiatsu, tuina, reiki, fytoterapii a dietolologií, praktikuje shiatsu masáže od roku 2002.

Jean Luc Klein

Jean Luc Klein

lektor fytoterapie a psychologie

Je žákem profesora Leung Kok Yuena a především praktik, s nímž spolupracujeme již skoro 20 let. V devadesátých letech minulého století vedl několik našich teoretických i praktických seminářů. V současné době máme skvělou možnost využít jeho zkušenosti s praktickou léčbou západních pacientů a "západních" onemocnění.

Efrat Abramson

Efrat Abramson

akupunkturistka od roku 1995

Specializuje se na léčbu dětí. Spolupracuje s Julianem Scottem a Peterem Van Kervelem. Zabývá se zejména Nei Jia - kmeny a větve. Spolupracuje s Aram Tzaygem.

Scott Tower L.Ac., Dipl.Ac.

Scott Tower L.Ac., Dipl.Ac.

praktikuje akupunkturu a fytoterapii od roku 1988.

Je absolventem Yale University a San Francisco College of Acupuncture and Oriental Medicine. Studoval také v Číně, na Tchaj-wanu a ve Velké Británii. Je instruktorem systému Shen-Hammer. V současnosti žije a pracuje v Asheville, North Carolina, kde je děkanem školy Daoist Traditions College of Chinese Healing Arts.

Sybill Huessen, MSTCM, L.Ac.

Sybill Huessen, MSTCM, L.Ac.

Získala vzdělání voborech pracovní terapie (ergoterapie) a čínská medicína.

Od roku 2001 vyučuje čínskou medicínu v rámci tříletého studijního programu na škole August - Brodde - Schule ve Wuppertalu v Německu. Spolu se svým kolegou Scottem poskytuje postgraduální studium pulzové diagnostiky v Německu, Velké Británii, Švýcarsku a Holandsku.

Prof. Tuvia Scott

Prof. Tuvia Scott

působí v Tel Avivu v Izraeli v campus Broshim a zabývá se praxí a výukou čínské medicíny od roku 1990.

Založil Izraelské centrum břišní akupunktury a věnuje se její výuce v Izraeli i v Evropě. Tuvia Scott byl prvním praktikem čínské medicíny, který se zasloužil o integraci akupunktury do léčby bolesti na rehabilitačních odděleních izraelských nemocnic a v posledních letech se zúčastnil několika vědeckých studií břišní akupunktury a TČM.

Rani Ayal

Rani Ayal

Rani Ayal praktikuje a učí čínskou medicínu od roku 1988. Po studiích tradiční čínské medicíny se pustil do studia konstituční akupunktury podle Pěti elementů a filosofie Kmenů a větví pod vedením mistra Joana Duveena, který je dodnes jeho učitelem. Byl vedoucím oddělení akupuntury Sourasky Medical center v Tel Avivu a předsedou izraelské Společnosti pro tradiční čínskou medicínu. Je spoluautorem připravované knihy o akupunkturních bodech s pracovním názvem Brány života. Pravidelně přednáší v Izraeli i v zahraničí.

MUDr. Michel Vinogradoff, lektor I tingu, akupunktury, feng shui, čínské filosofie a historie.

Philippe Riviere, lektor tradiční čínské medicíny.

Francois Bernier, lektor čínské astrologie.

Čínští lektoři

doc. Dr. Jin Jun

doc. Dr. Jin Jun

zástupce ředitele pro mezinárodní výuku Tianjinské univerzity TČM, lektor akupunktury a farmakologie, hostující profesor na univerzitě Daejeon.

Věnuje se výzkumné práci, publikuje v Číně i v zahraničí.

prof. Zhang Xiuqin

prof. Zhang Xiuqin

lektorka yangshenfa, quasha.

Absolventka Pekingského institutu čínského lékařství.

Klinické praxi a výuce se věnuje téměř 50 let. Posledních 20 let se zabývá zejména uplatněním guasha v čínské medicíně a kosmetice, a také metodami pěstování života (yangshengfa).
Na základě svých zkušeností z praxe, vypracovala specifické metody diagnostikování a léčení pomocí guasha.

prof. Zhong Qiawei

prof. Zhong Qiawei

lektor základů TČM a akupunktury.

Profesor Tianjinské univerzity TČM se specializací základy TČM a akupunktura. Na univerzitě pracuje od roku 1983. Pravidelně se věnuje výuce zahraničních studentů a mnohokrát také přednášel a praktikoval v zahraničí (Itálie, Řecko, Rusko, Nový Zéland, Thajsko a Indie).

Wang Fuiyn

Wang Fuiyn

lékař a učitel masáží tuina

Wang Yan

Wang Yan

lékař a učitel masáží tuina

prof. Hao Wanshan

Lektor teoretických základů TČM, fytoterapie a klasického díla Shanghanlun, ředitel zahraniční sekce univerzíty Guangming.

prof. Li Jianzhong

Lektor akupunktury.

Profesor univerzity GUANGMING, primář oddělení akupunktury nemocnice Xuanwu v Pekingu. Dlouhá léta přednáší na 1. škole tradiční čínské medicíny v Praze. 

Hu Yizhi

lektor pulzové diagnostiky.

Dlouholetý praktik čínské medicíny v Centru tradiční čínské medicíny ČSBS na Praze 1. Věnuje se zejména pohybovému aparátu a má dlouhodobé zkušeností s léčbou nejrůznějších stavů únavy včetně následků po mrtvici, degenerativních chorobách a sportovních úrazech.

prof. Li Chunying

lektorka fytoterapie a gynekologie

prof. Cheng Deshui

lektor fytoterapie

prof. Zhao Jiping

lektorka akupunktury

prof. Liu Jingyuan

lektor fytoterapie a vnitřního lékařství

prof. Zhou Jian

lektorka dietetiky

prof. Sun Yufeng

lektorka akupunktury

prof. Li Yueqing

lektor fytoterapie a vnitřního lékařství

prof. Pang Junzhong

lektor fytoterapie

prof. Wang Junhong

lektorka pediatrie

a mnoho dalších.......

Používáme cookies

Souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech?

Jak používáme cookies

Nastavení
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení