Msc. Luboš Tranta, LicAc., MBA.

Luboš Tranta

Luboš je držitelem magisterského titulu z Westminsterské univerzity v Londýně. Věnuje se výuce studentů v tradiční čínské medicíně. Sám se stále vzdělává, aby poskytoval ty nejlepší služby svým pacientům. Zajímá se o akupunkturu pěti prvků, tajemství Tungovy akupunktury, akupunkturu obličeje. Zabývá se léčbou muskuloskeletální bolesti, léčbou hlasu, zdraví žen, ale především o pediatrické pacienty.

Víc o Lubošovi prozradí rozhovor, který jsme připravili:

Kde a při jaké příležitosti jste se poprvé setkal s tradiční čínskou medicínou? Čím vás oslovila nebo vás přímo učarovala? Jak si získala vaši pozornost?

Poprvé jsem se s tradiční čínskou medicínou setkal v USA, na zaoceánské lodi, kde jsem pracoval jako sportovní masér. Můj kolega a později můj guru, který byl praktikem TČM, mi nabídnul, že mi pomocí akupunktury pomůže s kožními problémy, jako je akné a ekzémy, které mne v té době hodně trápily. 

Kdy vás poprvé napadlo, že byste mohl studovat TČM. Jaký byl ten důvod? A proč ve Velké Británii?

Poprvé mne to napadlo ještě na lodi, kde jsem řešil, co budu dělat po skončení smlouvy. Uvažoval jsem o přestěhování na Nový Zéland, nebo o návratu do Británie. Ve Velké Británii jsem žil v té době již pět let, díky čemuž pro mne bylo jednoduché čerpat státní prostředky na studia, která jsou jinak velmi nákladná. Toto bylo zřejmě rozhodující.

Jak jste našel cestu do 1. školy tradiční čínské medicíny v Praze?

Od samého začátku mého studia jsem byl přesvědčen, že vše, co se naučím, budu nějak využívat i v České republice. V té době jsem sice ještě neměl tušení jak, nicméně vnitřně jsem už coby student prvního ročníku věděl, že po svém studiu chci částecně pracovat i v Praze. Tenkrát jsem poslal několik emailů paní doktorce Bendové, s níž jsme zůstali v kontaktu po celou dobu mého studia. Po ukončení studia jsem si na škole začal pronajímat jednou měsíčne ordinaci a po velkém úspěchu s léčením v Praze už byl jen krůček k tomu, abych se začal domlouvat s vedením školy na seminářích, které jsem začal vyučovat.

Máte široký záběr v akupunktuře. U nás jste přednášel akupunkturu pěti prvků, systém Tungovy akupunktury, věnujete se léčbě hlasu pomocí akupunktury, dětem. Rád objevujte nové cesty a metody nebo se zdokonalujete v tom, co znáte? Znalosti různých systémů akupunktury jste získal ve škole?

Na své práci mám nejraději přímý kontakt s pacienty, potažmo se svými studenty. U pacientů ctím zásadní pravidlo, že každý pacient je unikátní a každý potřebuje unikátní léčbu šitou na míru. Na své první škole jsem se naučil integrovat systém pěti prvků s TČM, v Americe posléze absolvoval semináře Tungova systému a systému NADA.

Nové cesty a metody objevuji pro každého svého pacienta právě onou integrací jednotlivých systemů a tím, že zvolím moderní a často netradiční kombinaci bodů, která mívá pro pacienta okamžitý efekt. Většina pacientů nechce slyšet, že je budete léčit týdny nebo měsíce. Přicházejí za vámi, protože potřebují pomoci ihned. Proto vidím svůj přístup k pacientům za inovátorský a moderní.

Snažím se nespoléhat jen na TČM nebo jen na prvky, ale raději hledám cesty, jak pacientovi co nejefektivněji pomoci integrovat vše, co je pro něj dostupné a vhodné. Velmi mě těší a naplňuje práce s dětmi, což je obor, ve kterém se zdokonaluji na seminářích a i v budoucnu se mu budu věnovat. V současné době absolovuji program o léčbě poruch pozornosti a učení u dětí.

Jaký vztah máte k ostatním metodám TČM. Řešíte všechny problémy pomocí akupunktury nebo kombinujete terapii s fytoterapií popřípadě masážemi, či jinak?

Ve škole jsem se naučil a složil zkoušky ze všech ​metod tradiční čínské medicíny. Tedy z tuina masáží, guasha techniky, z baněk, z moxování a z bylin.

Vzhledem k velkým nesrovnalostem v legislativě mezi Velkou Británií a Evropskou unií jsem velmi skeptický k bylinné terapii. Ve Velké Británii bohužel bylinná terapie není nijak regulována a spadá proto pod zákon o doplňcích stravy, což tuto terapii velmi degraduje. Situace je taková, že mnoho preparátů z čínských bylin se dá koupit na mnoha místech již namíchaných bez odborného dozoru a bez kontroly bezpečnosti a kvality. Přidejme, že léčebný efekt těchto směsí je až druhořadý a hlavní je ekonomická stránka věci. Na bylinné terapii se až tak moc podílet nechci, právě kvůli svému individuálnímu přístupu k pacientům. 

Do nedávna jsem byl velmi skeptický k moxovani. Nicméně jsem zaznamenal jisté úspěchy zejména v léčbě gynekologických problémů, a tedy v některých případech moxu použiji, i když ne tak často.

Většinu problémů dospělých pacientů řeším hlavně pomocí akupunktury. Jsem zastáncem minimalistického a co nejméně invazivního ošetření. V tomto je ideální propojení Tungova systému s akupunkturou pěti prvků.

U dětských pacientů jsem ještě opatrnější a v daleko větší míře používám neinvazivní techniky jako tuinu, čištění a stimulaci drah za pomocí třeba zubního kartáčku nebo autíčka, aby to malé pacienty bavilo. I u nich ale používám akupunkturu a mnohdy pouze jedním, dvěma vpichy dosáhnu velkého efektu, který ovlivní celý malý organismus.

Jaký přístup máte vy osobně k TČM. Cvičíte, odpočíváte, dodržujete dietetiku?​

Ano​, snažím se dbát zásad TČM. Pět prvků mi pomáhá jednat s lidmi a udržovat kvalitní dynamiku mezi mnou a mými pacienty. Tungova akupunktura může zase praktikovi pomoci při akutních potížích tím, že je aplikována zejména na končetinách. Také se snažím jíst podle zásad TČM, tedy v klidu, pravidelně a pokud možno třikrát denně teplé jídlo.

Na druhou stranu je pravda, že před rokem se ze mne stal vegetarián kvůli zdravotním problemům, s čímž zase až tak moc zásady TČM stravování nesouhlasí. Nicméně jako se vším, myslím, že musíme uvážit, co je pro nás nejlepší, inspirovat se a poté zvolit pro sebe zlatou střední cestu.

Vracíte se k nám často. Jací jsou studenti 1. školy TČM? Překvapili vás něčím?​

Jsou zde patrné rozdily od studentů v Británii. Tam jsme byli nesmírně rádi za každou možnost učit se praxí a vše si hned při výkladu osahat a vyzkoušet. V závěru studia jsme všichni ocenili, jak důležitá byla práce ve skupinách a jak je důležité slyšet názor ostatních studentů a přitom propojovat takzvané vědomostní mapy. Celá probíraná látka nám dá daleko větší smysl, pokud uslyšíme, jak k ní náš kolega došel. Můžeme jasně poukázat, kde je případná chyba nebo kde je jeho chápání správné a upravit tak naše vlastní pochopení problému. Tato zpětná vazba je v procesu učení a chápání nenahraditelná a bohužel sebelepší výklad učitele ji nenahradí. U českých studentů jsem s tímto přístupem narazil. Nicméně myslím, že ti, kteří pravidelně navštěvují mé semináře si na tento systém zvykli a také ho oceňují.

Snažím se celý seminář koncipovat jako jakýsi návod k použití, takzvaný manuál. Aby každý mohl vše, co se naučí ihned uvést do praxe ve své ordinaci. Myslím, že se mi to daří a těší mne, kdyz toto přesně moji studenti oceňují.

Jaké máte pacienty? Poslušné? Existuje nějaký rozdíl mezi pacienty v USA, v Británii a na starém kontinentě?​

Několikrát mi bylo mými učiteli, pacienty i kolegy řečeno, že mám jistý dar, který dál předávám svým pacientům. Nikdy jsem se moc nezabýval tím, co přesně to je a jaký že dar to mám. Nicméně vím, že jsem velmi empatický a miluji práci s lidmi. Snažím se přistupovat ke každému pacientovi individuálně a vždy se snažím snažím zjistit, co musím udělat, aby byl pacientův život lepší – toto je zásada pěti prvků a velmi mi to pomáhá v mé praxi.

V Británii léčím zejména zpěváky a tanečníky z muzikálových produkcí. Nějakým záhadným způsobem se mi to samé podařilo v Praze. Po dvou letech mohu říct, že jsem v muzikálovém a divadelním světě velmi znamý. V Karlových Varech a v Indianopolis si mě zase z nějakého důvodu vyhledali rodiče a chtějí, abych léčil jejich děti. Tato dynamika mi naprosto vyhovuje a baví mě. 

​Američtí pacienti k léčbě přistupují více jako k alternativě ortodoxní medicíny a mají více povědomí o tom, co akupunktura je a co obnáší. Britové zase hledají řešení pro velmi specifické ​problémy. Nepřistupují k léčbě celostně a neví až tak moc, že akupunktura může ovlivnit zdraví celkově. Je to dáno tím, jak je celé zdravotnictví v Británii řízeno, protože akupunktura je tam doporučována pro velmi odbornou a specifickou léčbu praktickými lékaři a specializovanými zdravotními sestrami. Brit tedy přijde a řekne, že chce například zvýšit šance úspěšnosti IVF, pro což je v Anglii akupunktura specificky doporučována.

V Čechách pacienti bohužel o čínské medicíně mnoho neví. Koluje zde spoustu předsudků, které se těžko mění. Jako například to, že akupunktura musí bolet, nebo to že jim po ošetření bude špatně. Je složité je potom presvědčovat o opaku. Toto obecně na západě řešit v ordinaci nemusím.

Jak se žije akupunkturistovi ve Velké Británii? (touto otázkou narážíme na zákonné limity v České republice, které nedovolují praktikovat akupunkturu nelékařům).​

Má bakalářská práce byla na téma regulace akupunktury v Británii a v Americe. Snažil jsem se oba systémy regulace srovnat. Závěr mé práce byl, že ideální situace je v současné době v Kalifornii, která je naprosto odtržená od zbytku federálně regulovaného systému. Je to dáno historií a tím, že v Kalifornii vždy byla populačně velká čínská komunita. Je mým snem se v Kalifornii usadit, až jednou budu ve svém akupunkturním důchodu.

Británie a ostatní státy Ameriky jsou někde mezi. Velmi bych přál českým kolegům, aby byla profese regulována alespoň na takové úrovni, jako je to v Británii. I když samozřejmě i tady máme své problémy, které se snaží řešit British Acupuncture Council.

​Mě osobně se žije v Británii skvěle. Dostal jsem zde příležitost vystudovat, což se snažím vracet společnosti svou výukou a léčbou, kterou nabízím. Nicméně jsem také velmi vděčný, že mohu být platný a pomáhat v rozvoji akupunktury ​v ČR. Cítím to jako posláné a velmi rád jednou měsíčně sem jezdím učit, ordinovat a inspirovat kolegy.

Máte nějakého učitele, člověka, vzor, který je nebo byl ve vašem životě důležitý?​

Ano,​ mám jich několik. Všichni měli zásadní vliv na můj vývoj praktika.

Je to Lee Shwalb – můj guru, který do mě zapíchnul první jehly a vyléčil mi kožní problémy. To on mi říkal věci, které mi v té době nedávaly smysl – o vlhkosti, kterou mám a o tom že mám nedostatečné ledviny. Tím mě donutil najít si odpovědi a začít se vzdělávat.

​Dále je to trojlístek učitelů, kteří v sedmdesátých letech přepsali systém Pěti prvků na západní nemoci a integrovali ho s TČM – manželé Hicksovi a ​Peter Molle. Jsem neskutečně vděčný a hrdý na to, že jsem se mohl učit zrovna od nich – skutečných mistrů čínské mdicíny.

Peter Molle byl mým supervizorem na klinice a velmi se mi líbil jeho inovátorský přístup a to, že se vždy snažil lišit od ostatních. Tuto vlastnost se snažím praktikovat i já.

A v poslední řadě je to paní doktorka Bendová, která mi dala příležitost začit praktikovat a učit v Praze.

Semináře s Lubošem Trantou

Luboš Tranta přednáší na naší škole od roku 2017. Našim studentům představil systémy akupunktury pěti prvků nebo Tungovy akupunktury. Na těchto seminářích se můžete (nebo jste se mohli) s Lubošem potkat:

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Naše webové stránky používají cookies. Přečtěte si, jak tyto soubory používáme .