Giovanni Maciocia: Diagnostika v čínské medicíně - v českém jazyce!

Tato významná nová kniha, kterou napsal světoznámý autor a učitel G. Maciocia, je všeobsažným, snadno přístupným a bohatě ilustrovaným průvodcem diagnostikou v čínské medicíně. Klade důraz na problémy a symptomy „skutečného světa" a přitom staví praxi nad teorii. Diagnostika pozorováním je podrobně rozebrána na úrovni dosud v západních učebnicích čínské diagnostiky nevídané, jako pomůcka je přidána řada kreseb a fotografií. Diagnostika dotazováním je vždy pojednána z hlediska západních pacientů a je doplněna řadou kazuistik z autorovy vlastní klinické praxe. Kniha provede studenty i praktiky od základů diagnostiky až po její vytříbenější úrovně.

Diagnostika v čínské medicíně - obsáhlý průvodce

Autor
Giovanni Maciocia
Rok vydání
2015
Jazyk knihy
Čeština

Mezi nejzajímavější prvky patří:

  • Důsledné rozebrání čínské diagnostiky vycházející z čínských textů, avšak na základě klinického porozumění západním pacientům.
  • Nebývalá hloubka informací, které jsou pečlivě propojeny křížovými odkazy.
  • Všechny příznaky a symptomy, jakkoliv nepatrné s nimiž se moderní pacienti dostaví do ordinace.
  • Klinické zkušenosti a vědomosti předního představitele v oblasti čínské medicíny.
  • Jasné nastínění možností při rozhodování v klíčových situacích, které čtenářům pomůže v těch nejnáročnějších klinických případech.
  • Logické uspořádání usnadňující čtenářům rychlé nalezení informací, které v klinických situacích potřebují.
  • Bohatě ilustrovaná pomůcka pro praktiky i studenty včetně 25 stránek barevných fotografií.

Giovanni Maciocia je jedním z nejznámějších a nejrespektovanějších západních praktiků a učitelů s mnohaletými odbornými zkušenostmi v současné době. Má svou vlastní praxi v Anglii a přednáší po Evropě a v USA.

Díky tomu, že nezakazujete cookies, můžete používat web. Co to jsou cookies?

Přihlášení