Studium čchi–kungu (Qigong)

Čchi‑kung je práce s energií. S energií můžete cvičit vy sami a její pomocí navozovat harmonii ve svém těle. Říká se, že každý praktik čínské medicíny by měl cvičit qigong. Praktik se tím nejen udržuje v dobré fyzické a psychické rovnováze, ale také rozšiřuje své schopnosti vnímání, pozorování, porozumění a léčení.

Co je to qigong?

Qigong 氣功 [:čchi kung:] znamená mistrovství práce s čchi.

Qigong je moderní termín, který se v současnosti vžil jako souhrnné pojmenování pro staročínské praktiky, dříve známé pod názvy yangsheng [:jang-šeng:] 养生 – pěstování života či xiudao [:siou-tao:] 修道 – zušlechťování cesty.

1. donggong [:tung-kung:] 动功

cvičení pohybová, pohybové mistrovství jsou „vnější“ praktiky, cvičení složené z jednodušších či složitějších kombinací pohybů a tělesných pozic, obvykle v souladu s dechem a řízenou pozorností.

2. jinggong [:ťing-kung:] 静功

cvičení klidová, nazývaná tichým mistrovstvím „vnitřní“ praktiky, čili meditační, koncentrační, dechové

Úrovně cvičení

Harmonizace těla tiaoshen [:tchiao-šen:] 调身

Tělo se harmonizuje za účelem dokonalého uvolnění, aby čchi a krev v něm mohly volně proudit.

Harmonizace dechu tiaoxi [:tchiao-si:] 调息

Harmonizace dechu slouží ke zklidnění a zesílení toku čchi; dýchání bývá většinou spontánní a neřízené, ponechané volnému toku čchi, existují ovšem i praktiky řízeného dýchání.

Harmonizace srdce (mysli) tiaoxin [:tchiao-sin:] 调心

Harmonizace srdce neboli mysli vede k dosažení vnitřního ztišení, vyprázdnění mysli od všech podnětů.

Student se učí pokročilejší cvičební sestavy a metody. Pracuje se na zlepšení vnitřních technik, které vedou ke správnému efektu.

Kde se s qigongem seznámit

  • na seminářích v rámci výuky,
  • na retreatech,
  • na letní škole,
  • na pravidelných lekcích v prostorách školy

Důležité odkazy

Studium

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Naše webové stránky používají cookies. Přečtěte si, jak tyto soubory používáme .