Studium akupunktury

Studovat akupunkturu můžete po absolvování 1. ročníku Základy tradiční čínské medicíny. Navazující studium akupunktury je tříleté. Po jeho absolvování budete znát průběh 14 akupunkturních drah, více než 250 akupunkturních bodů, jak je na těle najít, jak a kdy body stimulovat, čím a proč. V malých skupinkách si v praxi a na vlastní kůži vyzkoušíte to, co se na přednáškách dovíte. Součástí studia akupunktury jsou i základy fytoterapie a základní diagnostika. Studium otevíráme každý lichý rok.

Po třech letech studia budete vědět, jak syndromy ovlivňovat kombinací akupunktury a bylinných směsí.

Letos (rok 2017) otevíráme pro naše studenty 2. ročník pro běh G9 2016-2020 a 4. ročník pro běh G8 2014-2018. Do 2. ročníku se mohou přihlašovat studenti, kteří absolvovali na naší škole 1. ročník (Základy TČM). Do 4. ročníku se mohou přihlašovat studenti, kteří absolvovali 3 ročníky na 1. škole TČM®.

Vďaka tomu, že nezakazujete cookies, môžete používať web. Čo to jsou cookies?

Prihlásenie