Fytoterapie 3. ročník

Třetí ročník je určený pro studenty, kteří absolvovali 2 roky fytoterapie na naší škole. Ve 3. ročníku fytoterapie tradiční čínské medicíny objevíme šest rozvracečů (liuyin – vítr, chlad, vlhko, sucho, vedro, horkost a oheň) a naučíme se pomocí bylin řešit onemocnění způsobené právě vnějšími příčinami.

Budeme uvažovat působení vnějších příčin nemocí (šest rozvracečů). Jejich vliv dáme do souvislosti s vnitřním stavem člověka (konstitucí) a možnou vnitřní příčinou onemocnění (aktuální stav). Se znalostí kontextu vybereme účinné fytoterapeutické prostředky a docílíme tak efektivní terapie.

Roční poplatek pro aktuální školní rok 2020/2021

Cena při platbě do  
31. 8. 2020 29 777 Kč
30. 9. 2020 31 777 Kč
4. 11. 2020 33 777 Kč

Platby provádějte pouze přes korunový bankovní účet. Informace k platbě vám pošleme po vyplnění přihlášky.

Místo máte zajištěné až po úhradě platby za ročník. Neváhejte s přihláškou!

Za roční poplatek získáte:

 • 23 výukových dní (5 seminářů × 4 dny + 1 seminář × 3 dny)
 • Řádný termín ročníkové zkoušky.
  • Pilní studenti mají zkoušku zadarmo.
  • Každý další pokus je zpoplatněn.
  • Nebojte se přijít! V případě neúspěchu budete vědět, kde jsou vaše slabiny.
 • Ochutnávky fytoterapie v praxi.
 • Základní výukové materiály v tištěné podobě.
 • Poznáte tajemství fytoterapie optikou pěti hybatelů.
 • Nové přátele, zážitky a zkušenosti.
 • Výhody členů Československé SinoBiologické společnosti.

Harmonogram 3. ročníku FYTOTERAPIE 2020/2021

1. seminář proběhne v původním termínu a bude on-line.

Bylinky si tentokrát budete muset připravit sami. Nevadí?

Informace pošleme e-mailem týden před konáním akce. Budete mít dost času na to, se na akci připravit. V každém případě vám budeme k dispozici jako podpora vzdálená i blízká.

5.–8.
November
2020

1. čtyřdenní seminář: Vítr – proběhne on-line přes Zoom

Informace pošleme e-mailem týden před konáním akce. Budete mít dost času na to, se na akci připravit. V každém případě vám budeme k dispozici jako podpora vzdálená i blízká.

4.–7.
Február
2021

2. čtyřdenní seminář: Chlad

18.–21.
Marc
2021

3. čtyřdenní seminář: Vedro, horkost a oheň

6.–9.
Máj
2021

4. čtyřdenní seminář: Vlhkost

3.–6.
Jún
2021

5. čtyřdenní seminář: Sucho

7.–10.
Října
2021

6. čtyřdenní seminář: Kooperace východní a západní medicíny a první pomoc s certifikovaným lektorem

Čtyřdenní seminář proběhne v rámci řádné výuky. Jeho absolvování bude povinné pro zájemce o diplom z oboru Fytoterapie. Náplň semináře se neshoduje se seminářem určeným pro akupunkturisty Minimum západní medicíny. První den proběhne kurz první pomoci se společností Balic s.r.o. Druhý a třetí den probereme různé interakce západních léčiv s bylinami. Čtvrtý den se zaměříme na rozpoznávání závažných stavů

Plán studia

Třetí ročník absolventům rozšíří a prohloubí doposud probranou látku, neboť optika výběru a analýzy směsí se přesune na příčiny onemocnění – šest rozvracečů (liuyin). Jde o enviromentální faktory, šest čchi (liuqi), které svojí relativní přílišností či nesezónností zapříčiní vznik chorob.

Suwen říká: „Sta onemocnění jsou vyvolány větrem, chladem, vedrem, vlhkostí a ohněm."

Vodítkem při zvažování rozvracečů jako příčin onemocnění je roční období, v němž nemoc vypukla. Na jaře lze často očekávat jako příčinu vítr (resp. různé kombinace vítr, chlad, vlhko a oheň), v létě vedro (vítr, chlad, vedro, vlhko a oheň), přes babí léto vlhkost, na podzim sucho (vítr, chlad, sucho a oheň) a v zimě chlad (vítr, chlad, oheň). Neplatí to ovšem absolutně, rozvraceče mohou působit během celého roku, neboť i příroda ztrácí svůj řád, a my se navíc z přírody uchylujeme do různých umělých prostředí.

Vítr

Vítr je předchůdcem sta onemocnění, je lehký, má tendenci stoupat vzhůru a rozptylovat se, je pohyblivý a proměnlivý. Vzhledem k této povaze chorobné stavy jím způsobené obvykle vznikají náhle a rychle i odeznívají, jejich příznaky jsou nestálé.

Práce s vnějším větrem je součástí mnoha směsí otevírajících povrch, tehdy se vítr rozptyluje a odvádí pryč směrem k povrchu, nejčastěji teplými a vysušujícími prostředky. U obtíží vnitřního větru se využívá prostředků pro tišení, uklidnění vnitřního větru, ty nebývají teplé a vysušující, neboť by dále zraňovaly tekutiny, nebo rodily oheň; na to se nesmí zapomínat u směsí s prázdnotou jin či stoupáním jangu. Jiné směsi cílí v různých poměrech i na kombinaci vnitřního a vnějšího větru, protože oba větry se vzájemně rodí a rádi kombinují, takže někdy bývá hranice mezi nimi celkem rozostřená.

Chlad

Chlad je jinová škodlivost, způsobuje stahování, zahušťování, blokády toku qixue s následnými bolestmi, poškozuje jangovou čchi a oslabuje procesy přeměny, což vede ke zmnožování se vlhkosti. Vyvolává tři okruhy syndromů – na povrchu, uvnitř a v drahách/cévách.

Vnější chlad umí i přímo zranit vnitřek, tedy hlubší úrovně těla. Nadměrný příjem chladných potravin a nápojů může též vést ke vzniku vnitřního chladu.

Podle úrovně, hloubky zasažení chladem se vybírají směsi a byliny. Povrchové syndromy chladu řeší byliny a směsi z kategorie otevírání povrchu (též nazývaná metodou vyvolávání pocení), jde o směsi zahřívající dráhy a rozptylující chlad. Chlad má sklon k zahrazování středního zářiče, pak se používají směsi zahřívající střed a rozptylující chlad. Poslední kategorií jsou směsi určené na závažné stavy, kdy chlad způsobuje kolaps jangu, kdy je třeba přinavracet jang a zachraňovat protichůdné.

Letní vedro

Letní vedro je horké povahy, vzestupných a rozptylujících tendencí, poškozuje tekutiny, jakož i pravou čchi, a ze všech škodlivostí dokáže nejrychleji vyvolat onemocnění a často se kombinuje s vlhkostí. Rozlišuje se mezi jinovým vedrem (yinshu), které vzniká z napadení chladem v letním období, a jangovým vedrem (yangshu), což je napadení horkem.

Směsi v sobě musejí obsahovat jak ochlazování (štiplavě chladným nebo štiplavě teplým způsobem), tak nápravu mechanismu čchi (navyšování čchi se zahříváním či vysušováním) a též rození tekutin sladkým a svěžím.

Vlhkost

Základními vlastnostmi vlhkosti je těžkost, lepkavost, klesání dolů a zahušťování. Obvykle vytváří překážky pro pochyb mechanismu čchi, vede k akumulaci tekutin, oslabuje jangovou čchi, a tím i procesy přeměny a ztěžuje vylučování. Často se spojuje s horkostí, chladem a větrem, působí ve všech částech těla, potíže jí vyvolané bývají fixovány na jednom místě, vyvolává pocit tíhy v těle a tupého tlaku v hlavě. Vlhkost se vyvíjí pomalu a setrvává v těle. Souvisejí s ní i mokvavé vyrážky. V širším záběru se budeme věnovat i vlhkosti vnitřního původu, vč. tanyin.

Nejčastěji se používají směsi a byliny dvou typů. Buď štiplavé, aromatické a teplé, které vysušují vlhkost. Nebo sladké a fádní, které vlhkost odfiltrovávají. V případě prázdnoty sleziny je třeba zohlednit i terén a posilovat slezinu.

Sucho

Sucho do těla vniká ústy a nosem, napadá plíce, vysušuje tekutiny a způsobuje zadrhávání, vnitřní sucho, praskání. Vede ke zhoršování výkonnosti vnitřního svlažování a vyživování, protože vysušuje krev a yingqi. Sucho je spojováno s podzimem, což má předobraz v situaci, jaká panuje v severní Číně. Nemusí tomu tak být všude po světě, navíc s rozvojem vytápění (zejména paneláky!) a klimatizacemi. O této vnější suchosti se mluvilo výše. Oproti ní stojí vnitřní suchost, která vzniká v důsledku ztrát esence orgánů a vyčerpání tělesných tekutin.

Toto rozdělení platí i ve fytoterapii, kdy na vnější suchost se používají jemně rozptylující a zvlhčující prostředky, pro vnitřní doplňující jin a zvlhčující suchost.

Horkost a oheň

Oheň je vyšším stadiem horkosti, vzniká vystupňováním horkosti vytvářené v organismu z vnějších škodlivostí v průběhu boje řádné a škodlivé čchi. Oheň má spalující vlastnosti, proto obzvláště nepříznivě působí na jinové substance a tekutiny, vysušováním může vyvolat pohyb vnitřního větru, nebo krvácení, spálí-li cévky. Rozeznává se oheň plný (shihuo) a prázdný (xuhuo), kdy v tomto kontextu je xuhuo následkem shihuo, a to v situaci, kdy již došlo k poškození pravé jin.

Již Suwen říká, že je třeba ochlazovat, co je horké. Plnou horkost nejčastěji tedy pročišťujeme, tedy obnovujeme běžnou teplotu a svěžest těla. Horkost vnějšího původu přetrvávající na povrchu odvětráváme prostřednictvím metody otevírání povrchu. Horkost lze odvádět i spodem, v rámci metody spouštění dolů, což je metoda vhodná při nahromadění a zauzlení se horkosti uvnitř.

Směsi bývají v herbářích kategorizovány nejčastěji na ty, které pročišťují horkost z qifen; pročišťují yingfen společně s ochlazováním krve; pročišťují horkost a odstraňují jedovatosti; současně pročišťují horkost z qifen a xuefen; pročišťují horkost z orgánů; a pročišťují horkost z prázdnoty.

Kombinace rozvracečů a konstituční typy

Škodlivé působení šesti rozvracečů po vniknutí do těla má jisté zákonitosti dané jejich primárními vlastnostmi, které jsou ale dále i ovlivněny prostředím, terénem. U osoby jangového typu se budou rozvraceče přeměňovat spíše do horkosti, zatímco u lidí s převahou jin podpoří spíše tvorbu chladu. Aby vše nebylo šablonovité, tak se rozvraceče obvykle a rádi kombinují, takže působí např. jako větrný chlad, vlhká horkost, horký vítr atp.

Příčiny nemocí

Kromě šesti rozvracečů neopomeneme i další příčiny nemocí, protože pro každého rozvraceče budeme zkoumat, jak působí v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Jinými slovy jde o hranice vnějších, vnitřních a skrytých škodlivin. A také to, jak se pojí či projevují u základními konstitučních typů.

(Texty k rozvracečům použity z: Ando V. Klasická čínská medicína, díl V. Svítání 2001.)

Hlavní lektorka fytoterapie

Mgr. Jana Krameriová

Mgr. Jana Krameriová

terapeutka tradiční čínské medicíny, antroposofické medicíny a odbornice na fytoterapii. Absolventka přírodovědecké fakulty univerzity v Olomouci, Londýnské školy klasické homeopatie, jedna z prvních absolventek 1. školy TČM®, lektorka TČM a antroposofické medicíny.

Co o studiu Fytoterapie říká Mgr. Jana Krameriová:

Studium fytoterapie je náš pilotní projekt, ale zároveň se domnívám, je tím nejlepším, co můžeme nabídnout. Studium není postaveno na memorování, ale je připraveno na aktivním poznávání světa rostlin.

Cílem je, abychom se naučili vnímat bylinu s její chutí, povahou a účinkem, a tím rozuměli jejímu použití v dané směsi. Pochopíme-li ‚svět‘ bylin, pochopíme i jejich postavení v jednotlivých směsích.

V dávných dobách platilo, že lékař musel umět mluvit s bylinami, aby poznal, zda se hodí pro jeho pacienta a vhodně je kombinoval. Dnes nás zajímá především chemické složení byliny, ale tato bylina je živým organismem. Předává nám nejen své obsahové látky, ale i něco ze svých neviditelných sil. Podaří-li se nám uchopit tyto neviditelné síly, porozumíme bylině samotné, její schopnosti vést směs nebo v ní pomáhat celkovému účinku. Toto by nám mělo umožnit poznat, které byliny se k sobě hodí více a které méně. Tak se lépe naučíme ‚číst‘ směsi a rozhodnout o jejich použití i vzájemné kombinaci.

Pojďme tedy společně hledat to tajemství ukryté ve fytoterapii a rozvíjet intuici, která, ačkoli to tak nevypadá, je nedílnou součástí veškeré medicíny.

— Mgr. Jana Krameriová,
praktik TČM a vedoucí lektor oboru fytoterapie

Důležité odkazy

Studium

Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Naše webové stránky používají cookies. Přečtěte si, jak tyto soubory používáme .