Letní škola s tradiční čínskou medicínou

 • Potřebujete si dopsat kazuistiky?
 • Chcete si vyzkoušet své dovednosti v baňkování, moxování, jehlování?
 • Máte nejasnosti k závěrečným zkouškám?
 • Potřebujete umět piynin jako když bičem mrská?
 • Potřebujete řešit problémy s nespavostí?
 • Chcete zrelaxovat tělo i duši?
 • Chcete zažít aktivní dovolenou?

Zúčastněte se letní školy!
Mentory budou Ludmila Bendová, Zuzana Vančuříková, Gabriela Schwarzová a Aleš Kocián.

Proč jet na Letní školu? Pozvánka od Lídy Bendové

Teorii čínské medicíny je v současné době věnováno mnoho knih jak v češtině tak i angličtině, němčině, francouzštině a mnoha dalších jazycích. V knize však nenajdete jak je cítit strunovitý nebo hladký pulz. Nemůžete z ní vyčíst jak spojit příznaky daného konkrétního pacienta a dojít ke správné diagnóze.

To se dá naučit jen praktickým uplatněním poznatků a jejich propojením v praxi.

Čínská medicína nám pomocí pěti hybatelů a šesti škodlivin podává ruku přes propast času, protože každý dokáže na těle ucítit vanoucí vítr, ruměnec horka na tváři nebo ledové nohy v zimě. Léčebné prostředky lidské ruky, kovové tenounké jehličky nebo křehké bylinky se jeví jako slabé, a přesto lze s nimi zvládat obtíže, na které někdy nestačí ani západní medicína.

O to víc však úspěšná praxe vyžaduje propojit mysl i cit, a to je nutno zažít. Letní praxe je zaměřena právě na toto. Od rána do večera jsou studenti ve styku s lektory v malých skupinkách a procvičují své dovednosti na konkrétních kazuistikách, ať už s nafocenými jazyky a příběhem, nebo naživo na svých spolužácích, a to včetně moxování a nabodávání jehel i masáží.

Zveme vás tedy na hostinu vědomostí, zkušeností, zážitků i radostí po dobu pěti dnů, kdy budete každé ráno cvičit qigong, abyste dokázali bezpečně ucítit bloky energie na svých pacientech a klientech. Každý den si budete trénovat výslovnost i význam a použití čínských termínů, akupunkturních bodů či bylinných směsí nebo jídel, abyste dokázali pomoci nejprve sami sobě, potom svým spolužákům, přátelům, a nakonec i klientům či pacientům.

Toto vše se bude dít pod majestátní siluetou hradu Českého Šternberka, který patří jednomu z nejstarších šlechtických rodů u nás. Budeme totiž bydlet v hotelu uprostřed zahrady, kde se můžete kochat přímo z okna svého pokoje něčím, co překonalo staletí. Můžete také zjistit, že to co se jeví tak nádherné a vzdálené, je ve skutečnosti docela dobře dostupné a lze to zažít na vlastní kůži.

MUDr. Ludmila Bendová, zakladatelka školy, lektorka a praktička

Co pro vás chystáme?

 • Ráno budeme cvičit qigong v krásném parku nabitém čchi.
 • Rozeberem formy nespavosti i v rámci karetní hry, kterou pro vás sestavuje MUDr Lída Bendová.
 • Procvíčíme výslovnost čínských termínů – piyninu, který se vyskytuje i v závěrečném testu.
 • Prohloubíme praktické dovedností lokalizace bodů.
 • Rozšíříme o intenzivnější a interaktivnější praxi vyhledávání a napichování bodů.
 • Zpracujeme kazuistiky – zápisy a vyhodnocení případu pacienta, včetně jazyka a pulzu – povinné pro úspěšné ukončení ročníků.
 • A večer? Záleží na vás!

Pro koho je Letní škola určena?

 • Pro všechny studenty, kteří chtějí získat praxi pod dohledem našich lektorů.
 • Pro všechny studenty, kteří absolvovali alespoň jeden rok studia TČM.
 • Pro doprovod, partnery, děti, psy,...

Kdo vám bude pomáhat?

 • MUDr. Ludmila Bendová,
 • Bc. Aleš Kocián,
 • Mgr. Gabriela Schwarzová,
 • MUDr. Zuzana Vančuříková

Co o Letní škole říkají naši studenti?

Letní škola byla bomba!

Daniel Urban, absolvent studia Akupunktury v letech 2012–2016

Co o Letní škole říkají naši studenti?

Na nezaplatenie sú stretnutia mimo vyučovacích hodín, keď sa môžte osobne porozprávať s lektormi, spoznať aj ich ľudské stránky, osobne prekonzultovať nejaké nejasnosti z učiva, osobné problémy atď. Pre mňa je najväčším bonusom, že som spoznala milých, zaujímavých a inšpirujúcich ľudí, od ktorých som sa toho veľa naučila a z ktorých sa stali moji veľmi dobrí priatelia. Takže letnú školu by som doporučila naozaj všetkým aspoň raz za štúdium zažiť.

Lucia Knappková, absolventka studia Akupunktury v letech 2012–2016

Přihlašování na letní školu skončilo. Zase příší rok!

Vďaka tomu, že nezakazujete cookies, môžete používať web. Čo to jsou cookies?

Prihlásenie