Proč studovat tradiční čínskou medicínu

Proč studovat tradiční čínskou medicínu? 30 let šíříme její moudrost, protože víme, že funguje. Je v základech stálá, nepodléhá trendům, ale přizpůsobí se potřebám současného člověka. Najdeme v ní odpovědi na mnoho otázek z oblasti osobního rozvoje, zdravého životního stylu a mezilidských vztahů. Je naše jistota, je na ní spolehnutí. Milujeme TČM!

Lucie Hostáková

Lucie Hostáková

terapeutka TČM, lektorka v 1. škole tradiční čínské medicíny – TČM®

Lucie ukončila studium akupunktury na 1. škole tradiční čínské medicíny – TČM® při ČSBS v roce 2006. Již od roku 2007 u nás předává studentům znalosti základů TČM, akupunktury a zkušenosti z vlastní praxe.

Proč jste svůj život spojila s tradiční čínskou medicínou?

Původně jsem chtěla získat ucelenější pohled na problematiku alternativního léčení a naučit se základní metody, kterými sobě i svým blízkým mohu pomoci. Už v průběhu studia jsem pochopila, že to je tak rozsáhlá oblast zájmu, že rozhodně nevyčerpám všechen její potenciál vystudováním základních seminářů školy. Postupem času jsem přestávala vnímat studium jako končící proces, a ve své mysli jsem ho přijala spíš jako nezbytnou a stále přítomnou součást své životní cesty.

Proč TČM učíme minimálně čtyři roky?

Při studiu TČM nejde jen o předávání informací, ale i o jiný způsob myšlení, transformaci pohledu na svět, změnu životního stylu. To vše jsou procesy, které vyžadují čas, vrstvení poznatků a postupné pronikání do hloubky a podstaty TČM. A to se nedá podat víc instantní formou, než se o to škola v rámci 4letého studia snaží.

Jaký přínos bude mít studium TČM na naší škole pro zájemce?

Pochopení různých souvislostí jak z běžného života, tak z procesu uzdravování.

Více o Lucii

Iva Měsíčková

Iva Měsíčková

terapeutka TČM, lektorka v 1. škole tradiční čínské medicíny – TČM®

Absolvovala studium akupunktury v 1. škole TČM® v letech 2002–2006. Má na starosti přezkušování studentů, přednáší téma vyšetření pacienta a vedení dokumentace a pomáhá studentům vypracovat kazuistiky.

Proč jste svůj život spojil s tradiční čínskou medicínou?

Když jsem se zabývala oborem TČM více do hloubky, tak jsem zjistila jak je to opravdu zajímavá a hluboká oblast, ve které se mohu nejen dále vzdělávat, ale i profesně uplatnit. Není to jen akademický obor, ale aplikováním toho, co vím, mohu pomoci sama sobě nebo i dalším lidem, kteří trpí nějakou konkrétní nerovnováhou. Navíc - obor TČM je zaměřený nejen na léčení již vzniklých potíží, ale také (a hlavně) na prevenci a na předcházení možným budoucím obtížím. Snad i díky tomu mne za posledních mnoho let v podstatě netrápily žádné zdravotní neduhy.

Proč TČM učíme minimálně čtyři roky?

Jak už jsem napsala, TČM je hluboký obor s více disciplínami, můžeme si vybrat, jestli se zaměříme na akupunkturu, fytoterapii, masáže tuina, dietetiku, léčebné cvičení qigong... Získat znalosti v těchto oblastech prostě trvá minimálně několik let, jinak by student nemohl získat všechny potřebné informace a nedokázal by porozumět všem souvislostem. Je také důležité se nejen „naučit nazpaměť“ nějaké informace a poučky, ale také si všechny znalosti dobře osahat a prožít možnosti změn toku i kvality energie - ideálně sám na sobě.

Jaký přínos bude mít studium TČM na naší škole pro zájemce?

Každý zájemce si musí sám odpovědět na otázku proč chce studovat TČM a jak dále tento obor využívat. Jsou studenti, kterým budou stačit základní znalosti TČM pro domácí použití, další lidé si díky těmto získaným znalostem dokáží pro sebe vybrat skutečně kvalitního terapeuta (poznají, že má dobré znalosti TČM a že k terapii přistupuje správně), pro dalšího člověka to bude cesta ke změně zaměstnání a uplatnění se v novém oboru a nakonec musím zmínit i to, že ti nejlepší se mohou případně uplatnit jako lektoři nebo spolupracovníci této školy. Sama na sobě jsem poznala, že kdo jednou vkročí do oblasti TČM, ten se do smrti nemusí obávat, že by se nudil a neměl by se čím zabývat. Já osobně mám pořád mnoho nových podnětů z oblasti české i zahraniční literatury, na které si přeji mít více času a prostoru k prostudování...

Více o Ivě

Luboš Tranta

Luboš Tranta

terapeut TČM, lektor v 1. škole tradiční čínské medicíny – TČM®

Akupunkturu vystudoval na vysoké škole ve Velké Británii. Praxi provozuje v Londýně a v Praze. Na naší škole vyučuje konstituční systém pěti prvků a akupunkturu mistra Tunga.

Proč jste svůj život spojil s tradiční čínskou medicínou?

Na začátek si pomohu citátem od slavné Yoko Ono, která tvrdila, že uzdravení nás samotných spočívá v léčení ostatních. TČM mě uchvátila před jednou dekádou na zaoceánské lodi v Karibiku. V té době mi můj guru akupunturou léčil dlouhodobé kožní problémy. Musím říct, že tak úspěšně, že jsem ve volném čase začal hledat a číst vše možné, co se právě akupunktury týkalo, a tím si začal odpovídat na spoustu otázek, které má léčba samozřejmě přinášela. O pár měsíců později to dále asi bylo osudové setkání s Angelou Hicksovou. Ač v té době, s mou nevalnou angličtinou, ve mě tato žena a má budoucí učitelka musela vidět nějaký léčitelský potenciál, protože mi umožnila studovat na své integrované škole pěti elementů v Readingu. Trvalo mi několik dalších let, než jsem pochopil jedinečnost, kterou TČM nabízí. Tato jedinečnost tkví v unikátním pohledu na lidské zdraví. TČM ho chápe jako nerozdělitelnou jednotku. Něco, co je pevně propojené a prakticky nerozdělitelné: duše, fyzické tělo a mysl. Toto spojení a to, jak ho svoji léčbou mohu já jako praktik ovlivnit, mě nikdy nepřestane udivovat. Vím, že můj guru před dekádou léčil velice úspěšně moje fyzické tělo. Tím, že mi Angela umožnila studovat na své škole, jednou provždy změnila mou mysl. A nyní se vrátím k Joko Ono a jejímu citátu: tím, že mohu léčit ostatní, vlastně uzdravuji svou duši.

Proč TČM učíme minimálně čtyři roky?

To je minimální doba, kterou studenti potřebují na uvědomění si, o čem vlastně čínská medicína je. Balík vědomostí, které studenti naší školy dostanou, je tak velký, že by neměli šanci získat je jinde za kratší čas. Určitě je také podstatné zmínit rozsah praxe, a to ať už klinické nebo praxe vedené formou nejrůznějších workshopů a seminářů, které jsou naši studenti povinni vykonat. Tato praxe je ve vývoji budoucího akupunkturisty nepostradatelná, nedá se úspíšit a nic ji nemůže nahradit. Až čtyřleté stuidum obsahuje široký a ucelený rám vědomostí. Škola studentům velmi efektivně pomáhá mapovat terén TČM. Aby se studenti mohli vydat sami na cestu, které se říká TČM, bude hodně záležet na nich samotných. Bude záležet na jejich výdrži, vlastní klinické praxi a na získávání nových zkušeností. Bude jen na nich samotných, jak zúročí ony čtyři roky strávené s úplně novými zkušenostmi. V neposlední řadě i na tom, jak tyto zkušenosti budou prohlubovat například ve formě četných postgraduálů, které jim škola nabízí.

Jaký přínos bude mít studium TČM na naší škole pro zájemce?

Studium TČM mi doslova změnilo život. Změnil jsem se já sám, poznal jsem nové lidi a u pár jsem snad i změnil jejich smýšlení o TČM. Jsem rád, že jsem mohl pomoci dostat TČM více do povědomí lidí. Také soustavně pomáhám posunout TČM ke komunitní péči a oba směry propojit. Právě zde má myslím TČM svou budoucnost. Zároveň věřím, že budoucnost, jakou se tradiční čínská medicína v České republice vydá, bude záležet do velké míry na nových studentech naší školy. Proto je pro mě velice důležité být i nadále součástí školy a spolu s ostatními inovovat osnovy pro studenty a objevovat nové směry, kudy by se škola měla vydat. Škola v letošním roce (2020) slaví velice důležité výročí. Přesto, že je to nyní třícetiletá dáma, zachovala si svou mladistvou modernost a u nás také jistou unikátnost, která tkví ve velké diverzitě svých vyučujících. Jsou to lidé, kteří se svému oboru velice pečlivě věnují řadu let, a to i přes nelehké podmínky, které svou legislativou nastavují čeští zákonodárci. Mnoho mých kolegů má prvotní povolání úplně jiné, a přesto je osobní příběh zavedl k TČM. Každý z těchto příběhů je unikátní a každý přináší do výuky jinou energii a poslání. To je velký benefit. Samozřejmě, velká část kolegů má take vzdělaní v ortodoxní medicíně, čímž zastřešují kvalitu výuky na naší škole. V neposlední řadě vidím velké plus v technickém a organizačním zázemí školy, které je opravdu neuvěřitelné a často umí doslova zázraky.

Více o Lubošovi

10+ důvodů, proč studovat u nás

 1. 1

  Máme 30 let zkušeností s výukou TČM®

  • Naše škola zajišťuje vzdělání v oborech TČM® již od roku 1990.
  • Jsme škola s největší a nejdelší historií výuky TČM® na území České a Slovenské republiky. Naší školou prošlo za 30 let existence tisíce studentů. Stovky z nich provozují úspěšné praxe u nás i v zahraničí. Mnoho z nich se stalo našimi lektory.
 2. 2

  Naučíte se ucelený systém tradiční čínské medicíny

  • základy tradiční čínské medicíny,
  • specializace v oborech Akupunktura, fytoterapie, dietetika, tuina, qigong,
  • diagnostiku dotazování, dle jazyka, pulsu, palpace.
 3. 3

  Své znalosti si vyzkoušíte ihned v praxi

  • Od prvního ročníku probíhá praxe
  • Již od prvních seminářů prvního ročníku probíhá praxe v rámci studia. Studenti si mohou tak bezprostředně, po teoretické části, vše „ohmatat" prakticky.
  • Praxe probíhá v malých skupinkách a pod vedením našich skvělých lektorů se dostane našim studentům čínská medicína „pod kůži".
 4. 4

  Studium je připravováno ve spolupráci s čínskou univerzitou

  • Tianjinská univerzita tradiční čínské medicíny (TUTCM) je garantem kvality výuky.
 5. 5

  Přednášejí čeští, slovenští, čínští a další zahraniční lektoři

  • Naši lektoři jsou odbornými kapacitami ve svém oboru.
  • Studenty během studia provází tým výborných lektorů, jehož pečlivý, nenásilný a hlavně velice zajímavě pojatý výklad pomůže studentům proplout nástrahami čínské medicíny bez většího zaváhání. Struktura studia se během let měnila a díky studentům, kteří nám pomáhali svými poznatky k jejímu vylepšení, doznala současné podoby.
 6. 6

  Pořádáme postgraduální semináře pro rozšiřování a doplňování vzdělání praktiků TČM®.

  • Formou dlouhodobých či krátkodobých seminářů poskytujeme našim absolventům rozšíření a doplnění znalostí z různých oblastí tradiční čínské medicíny.
  • Snažíme se operativně přizpůsobovat výuku potřebám studentů. Z jejich požadavků vycházíme při volbě termínů seminářů.
 7. 7

  Pravidelně se setkáváme s našimi studenty

  • Na neformálních setkáních si povídáme se studenty o jejich přání a o našich plánech.
 8. 8

  Organizujeme stáže pro pokročilé studenty v Číně

  • Zažijete na vlastní kůži, jak se provozuje tradiční medicína v Číně.
 9. 9

  Vydáváme vlastní skripta, máme vlastní knihovnu

  • Pro naše studenty připravujeme studijní materiály a skripta. Veškeré odborné knihy lze zapůjčit v naší knihovně!
  • Před každým seminářem obdrží studenti tištěné studijní materiály, které jsou připraveny lektorským sborem a neustále se doplňují, dle potřeb studentů. Část materiálů bývá také studentům k dispozici na webových stránkách. Nedílnou součástí materiálů jsou také různá schémata, nákresy a jednoduché tabulky. Naším cílem je, aby studenti co nejvíce vnímali výuku a netrávili výuku opisováním prezentací.
 10. 10

  Vlastní výukové prostory

  • Výuka probíhá v našich vlastních výukových prostorách Dělnická 54, Praha 7.
 11. 11

  Minimum západní medicíny

  • Pro nezdravotníky pořádáme od 2. ročníku studia pravidelné semináře na téma západní medicíny. Zde studenti projdou základy anatomie, fyziologií a patologií lidského těla, teoretickými základy západní zdravovědy včetně první pomoci.
 12. 12

  Živnostenský list pro absolventy rekvalifikačního kurzu masáží

  • Naše společnost je držitelem pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky vydávat doklad o rekvalifikaci pro tuto pracovní činnost: Akreditovaný masér pro sportovní masáže. Na základě absolvování tohoto akreditovaného kurzu mohou absolventi získat živnostenský list.
 13. 13

  Profesionální zázemí

  • Studijní oddělení můžete navštívit každý den v Dělnické 54.
  • Máme zkušený tým pracovníků technického zabezpečení seminářů.
 14. 14

  Certifikát vystavený ve spolupráci s čínskou univerzitou.

  • Po úspěšném ukončení studia obdržíte certifikát potvrzený TUTCM jako doklad o absolvování kvalitního studia.

Studium

Důležité odkazy

Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Naše webové stránky používají cookies. Přečtěte si, jak tyto soubory používáme .