Studium fytoterapie

Fytoterapii můžete studovat jako navazující specializaci ve dvouletém studiu po absolvování 1. ročníku Základy tradiční čínské medicíny. Po dvou letech studia dobře porozumíte používání jednotlivých bylin, hotových směsí a vzájemným kombinacím. Získáte znalosti limitů a kontraindikací a to podle syndromologie a konstitučnímu typu, či míry rizika interakce s vybranými léčivy. Obor otevíráme každý sudý rok.

Přihlašujte se ve školním roce 2018/2019:

1. škola tradiční čínské medicíny - založena 1990
se vám představuje

 • 2. ročník fytoterapie 2018/2019

  • Jste absolventi 1. ročníku Fytoterapie 2017/2018 na 1. škole tradiční čínské medicíny a chcete pokračovat dál.
  • Budete schopeni samostatné práce na poli hotových základních směsí čínské fytoterapie, ať již v klasické formě drcených sušených bylin či odvarů z nich, nebo modernějších koncentrovaných pokroutkách či tabletách.

  Více o 2. ročníku

 • 1. ročník fytoterapie 2018/2019

  • Máte za sebou 1. ročník Základy tradiční čínské medicíny (nebo jiné podobné vzdělání v TČM®) a chcete se specializovat ve fytoterapii.
  • Dobře porozumíte používání hotových směsí bylin, vč. některých vzájemných kombinací směsí a modifikace účinku směsi doplněním jednotlivých bylin či zapojením do stravy.

  Více o 1. ročníku

Ve školním roce 2017/2018 je otevřen:

1. škola tradiční čínské medicíny - založena 1990
se vám představuje

 • 1. ročník fytoterapie

  • Máte za sebou 1. ročník Základy tradiční čínské medicíny (nebo jiné podobné vzdělání v TČM®)
  • Dobře porozumíte používání hotových směsí bylin, vč. některých vzájemných kombinací směsí a modifikace účinku směsi doplněním jednotlivých bylin či zapojením do stravy.

  Více o 1. ročníku

Informace ke studiu Fytoterapie

V Číně byly informace a zkušenosti o bylinách sbírány a písemně shromažďovány nepřetržitě více jak 2000 let, a tak je fytoterapie právem jedním z pilířů čínské medicíny. A dodnes nám předává uvěřitelné množství informací o léčivkách i jejich použití, které jsou ze západního pohledu neobvyklé, ale možná pro nás právě proto o to přínosnější.

I v čínské fytoterapii se samozřejmě bezezbytku uplatňují veškeré principy TČM: zákony jin a jangu, teorie pěti prvků, teorie syndromů ap. Ve výsledku tak výběr receptu není nahodilý, ale vždy odpovídá konkrétnímu případu, resp. diagnostikou určenému syndromu a rovněž patologickému mechanismu v pozadí.

Komu je studium určeno

 • absolventům 1. ročníku Základy tradiční čínské medicíny,
 • absolventům jiné specializace tradiční čínské medicíny - Akupunktura, Tuina – na 1. škole tradiční čínské medicíny,
 • absolventům z jiných škol tradiční čínské medicíny. Předpokládaný minimální rozsah obecných teoretických znalostí je v rozsahu Základů tradiční čínské medicíny na naší škole. Minimální rozsah znalostí studentů budeme posuzovat individuálně.

Obsah studia

Studium fytoterapie bude probíhat přes studium hotových klasických směsí, jejich variant a možností jejich kombinování, ať již s jednotlivými bylinami či dalšími směsmi. Součástí seminářů budou ochutnávky bylin samotných i ochutnávky celých receptur. Samozřejmě se budeme zabývat i účinnými látkami z pohledu západní farmakologie a kombinacemi přírodních léčivek se západními léčivy.

Co o studiu říká Mgr. Jana Krameriová:

Mgr. Jana Krameriová

Studium fytoterapie je náš pilotní projekt, ale zároveň se domnívám, je tím nejlepším, co můžeme nabídnout. Studium je postaveno ne jako memorování, ale jako aktivní poznávání světa rostlin.

Cílem je, abychom se naučili vnímat bylinu s její chutí, povahou a účinkem, a tím rozuměli jejímu použití v dané směsi. Pochopíme-li ‚svět‘ bylin, pochopíme i jejich postavení v jednotlivých směsích.

V dávných dobách platilo, že lékař musel umět mluvit s bylinami, aby poznal, zda se hodí pro jeho pacienta a jak je kombinovat. Dnes nás zajímá především chemické složení byliny, ale tato bylina je živým organismem. Předává nám nejen své obsahové látky, ale i něco ze svých neviditelných sil. Podaří-li se nám uchopit tyto neviditelné síly, porozumíme bylině samotné, její schopnosti vést směs nebo v ní pomáhat celkovému účinku. Toto by nám mělo umožnit poznat, které byliny se k sobě hodí více a které méně. Tak se lépe naučíme ‚číst‘ směsi a rozhodnout o jejich použití i vzájemné kombinaci.

Pojďme tedy společně hledat to tajemství ukryté ve fytoterapii a rozvíjet intuici, která, ačkoli to tak nevypadá, je nedílnou součástí veškeré medicíny.

Mgr. Jana Krameriová, praktik TČM a vedoucí lektor oboru fytoterapie

Kalendář akcí

Přehledně všechny semináře a akce v kalendáři:

Kalendář akcí

Studium

Stát se řádným členem ČSBS

Roční členství za 400 Kč.

Chcete mít levnější semináře a využít dalších výhod členství v Československé SinoBiologické společnosti?

Staňte se členem!

Knihovna

V knihovně ČSBS si mohou vypůjčit knihy věnované TČM členové společnosti:

Knihovna

Díky tomu, že nezakazujete cookies, můžete používat web. Co to jsou cookies?

Přihlášení