Fytoterapie 3. ročník

Ve 3. ročníku fytoterapie tradiční čínské medicíny objevíme šest rozvracečů (liuyin – vítr, chlad, vlhko, sucho, vedro, horkost a oheň) a naučíme se pomocí bylin řešit onemocnění způsobené právě vnějšími příčinami.

Budeme uvažovat působení vnějších příčin nemocí (šest rozvracečů). Jejich vliv dáme do souvislosti s vnitřním stavem člověka (konstitucí) a možnou vnitřní příčinou onemocnění (aktuální stav). Se znalostí kontextu vybereme účinné fytoterapeutické prostředky a docílíme tak efektivní terapie.

Termíny seminářů

10.–13. listopadu 2022 19.–22. ledna 2023 9.–12. března 2023 5.–8. květen 2023 8.–11. června 2023 6.–8. října 2023

Semináře proběhnou prezenčně nebo online podle aktuální epidemiologické situace.

Co budete umět?

 1. 1

  Používání

  • Absolvent je schopen samostatné práce na poli hotových základních směsí čínské fytoterapie, ať již v klasické formě drcených sušených bylin či odvarů z nich, nebo modernějších koncentrovaných pokroutkách či tabletách.
 2. 2

  Kontraindikace

  • Má předpoklady být dobrým poradcem schopným mj. vyhodnocovat vlivy kombinování bylinných směsí s dalšími potravinami, vč. západních bylin, a být nápomocen klientům i pracovníkům ve zdravotnictví při vyhodnocování rizika interakcí bylinných směsí s vybranými západními léčivy.
 3. ×

  Zakázkové míchání není předmětem ani cílem studia

  • S ohledem na stav národní legislativy a „omezenému“ rozsahu výuky není předmětem ani cílem studia problematika sestavování individuálních polykompozitních (vícesložkových) receptur z jednotlivých bylin, tzv. individuálního/zakázkového míchání.

Plán studia

Třetí ročník absolventům rozšíří a prohloubí doposud probranou látku, neboť optika výběru a analýzy směsí se přesune na příčiny onemocnění – šest rozvracečů (liuyin). Jde o enviromentální faktory, šest čchi (liuqi), které svojí relativní přílišností či nesezónností zapříčiní vznik chorob.

Suwen říká: „Sta onemocnění jsou vyvolány větrem, chladem, vedrem, vlhkostí a ohněm."

Vodítkem při zvažování rozvracečů jako příčin onemocnění je roční období, v němž nemoc vypukla. Na jaře lze často očekávat jako příčinu vítr (resp. různé kombinace vítr, chlad, vlhko a oheň), v létě vedro (vítr, chlad, vedro, vlhko a oheň), přes babí léto vlhkost, na podzim sucho (vítr, chlad, sucho a oheň) a v zimě chlad (vítr, chlad, oheň). Neplatí to ovšem absolutně, rozvraceče mohou působit během celého roku, neboť i příroda ztrácí svůj řád, a my se navíc z přírody uchylujeme do různých umělých prostředí.

Vítr

Vítr je předchůdcem sta onemocnění, je lehký, má tendenci stoupat vzhůru a rozptylovat se, je pohyblivý a proměnlivý. Vzhledem k této povaze chorobné stavy jím způsobené obvykle vznikají náhle a rychle i odeznívají, jejich příznaky jsou nestálé.

Práce s vnějším větrem je součástí mnoha směsí otevírajících povrch, tehdy se vítr rozptyluje a odvádí pryč směrem k povrchu, nejčastěji teplými a vysušujícími prostředky. U obtíží vnitřního větru se využívá prostředků pro tišení, uklidnění vnitřního větru, ty nebývají teplé a vysušující, neboť by dále zraňovaly tekutiny, nebo rodily oheň; na to se nesmí zapomínat u směsí s prázdnotou jin či stoupáním jangu. Jiné směsi cílí v různých poměrech i na kombinaci vnitřního a vnějšího větru, protože oba větry se vzájemně rodí a rádi kombinují, takže někdy bývá hranice mezi nimi celkem rozostřená.

Chlad

Chlad je jinová škodlivost, způsobuje stahování, zahušťování, blokády toku qixue s následnými bolestmi, poškozuje jangovou čchi a oslabuje procesy přeměny, což vede ke zmnožování se vlhkosti. Vyvolává tři okruhy syndromů – na povrchu, uvnitř a v drahách/cévách.

Vnější chlad umí i přímo zranit vnitřek, tedy hlubší úrovně těla. Nadměrný příjem chladných potravin a nápojů může též vést ke vzniku vnitřního chladu.

Podle úrovně, hloubky zasažení chladem se vybírají směsi a byliny. Povrchové syndromy chladu řeší byliny a směsi z kategorie otevírání povrchu (též nazývaná metodou vyvolávání pocení), jde o směsi zahřívající dráhy a rozptylující chlad. Chlad má sklon k zahrazování středního zářiče, pak se používají směsi zahřívající střed a rozptylující chlad. Poslední kategorií jsou směsi určené na závažné stavy, kdy chlad způsobuje kolaps jangu, kdy je třeba přinavracet jang a zachraňovat protichůdné.

Letní vedro

Letní vedro je horké povahy, vzestupných a rozptylujících tendencí, poškozuje tekutiny, jakož i pravou čchi, a ze všech škodlivostí dokáže nejrychleji vyvolat onemocnění a často se kombinuje s vlhkostí. Rozlišuje se mezi jinovým vedrem (yinshu), které vzniká z napadení chladem v letním období, a jangovým vedrem (yangshu), což je napadení horkem.

Směsi v sobě musejí obsahovat jak ochlazování (štiplavě chladným nebo štiplavě teplým způsobem), tak nápravu mechanismu čchi (navyšování čchi se zahříváním či vysušováním) a též rození tekutin sladkým a svěžím.

Vlhkost

Základními vlastnostmi vlhkosti je těžkost, lepkavost, klesání dolů a zahušťování. Obvykle vytváří překážky pro pochyb mechanismu čchi, vede k akumulaci tekutin, oslabuje jangovou čchi, a tím i procesy přeměny a ztěžuje vylučování. Často se spojuje s horkostí, chladem a větrem, působí ve všech částech těla, potíže jí vyvolané bývají fixovány na jednom místě, vyvolává pocit tíhy v těle a tupého tlaku v hlavě. Vlhkost se vyvíjí pomalu a setrvává v těle. Souvisejí s ní i mokvavé vyrážky. V širším záběru se budeme věnovat i vlhkosti vnitřního původu, vč. tanyin.

Nejčastěji se používají směsi a byliny dvou typů. Buď štiplavé, aromatické a teplé, které vysušují vlhkost. Nebo sladké a fádní, které vlhkost odfiltrovávají. V případě prázdnoty sleziny je třeba zohlednit i terén a posilovat slezinu.

Sucho

Sucho do těla vniká ústy a nosem, napadá plíce, vysušuje tekutiny a způsobuje zadrhávání, vnitřní sucho, praskání. Vede ke zhoršování výkonnosti vnitřního svlažování a vyživování, protože vysušuje krev a yingqi. Sucho je spojováno s podzimem, což má předobraz v situaci, jaká panuje v severní Číně. Nemusí tomu tak být všude po světě, navíc s rozvojem vytápění (zejména paneláky!) a klimatizacemi. O této vnější suchosti se mluvilo výše. Oproti ní stojí vnitřní suchost, která vzniká v důsledku ztrát esence orgánů a vyčerpání tělesných tekutin.

Toto rozdělení platí i ve fytoterapii, kdy na vnější suchost se používají jemně rozptylující a zvlhčující prostředky, pro vnitřní doplňující jin a zvlhčující suchost.

Horkost a oheň

Oheň je vyšším stadiem horkosti, vzniká vystupňováním horkosti vytvářené v organismu z vnějších škodlivostí v průběhu boje řádné a škodlivé čchi. Oheň má spalující vlastnosti, proto obzvláště nepříznivě působí na jinové substance a tekutiny, vysušováním může vyvolat pohyb vnitřního větru, nebo krvácení, spálí-li cévky. Rozeznává se oheň plný (shihuo) a prázdný (xuhuo), kdy v tomto kontextu je xuhuo následkem shihuo, a to v situaci, kdy již došlo k poškození pravé jin.

Již Suwen říká, že je třeba ochlazovat, co je horké. Plnou horkost nejčastěji tedy pročišťujeme, tedy obnovujeme běžnou teplotu a svěžest těla. Horkost vnějšího původu přetrvávající na povrchu odvětráváme prostřednictvím metody otevírání povrchu. Horkost lze odvádět i spodem, v rámci metody spouštění dolů, což je metoda vhodná při nahromadění a zauzlení se horkosti uvnitř.

Směsi bývají v herbářích kategorizovány nejčastěji na ty, které pročišťují horkost z qifen; pročišťují yingfen společně s ochlazováním krve; pročišťují horkost a odstraňují jedovatosti; současně pročišťují horkost z qifen a xuefen; pročišťují horkost z orgánů; a pročišťují horkost z prázdnoty.

Kombinace rozvracečů a konstituční typy

Škodlivé působení šesti rozvracečů po vniknutí do těla má jisté zákonitosti dané jejich primárními vlastnostmi, které jsou ale dále i ovlivněny prostředím, terénem. U osoby jangového typu se budou rozvraceče přeměňovat spíše do horkosti, zatímco u lidí s převahou jin podpoří spíše tvorbu chladu. Aby vše nebylo šablonovité, tak se rozvraceče obvykle a rádi kombinují, takže působí např. jako větrný chlad, vlhká horkost, horký vítr atp.

Příčiny nemocí

Kromě šesti rozvracečů neopomeneme i další příčiny nemocí, protože pro každého rozvraceče budeme zkoumat, jak působí v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Jinými slovy jde o hranice vnějších, vnitřních a skrytých škodlivin. A také to, jak se pojí či projevují u základními konstitučních typů.

(Texty k rozvracečům použity z: Ando V. Klasická čínská medicína, díl V. Svítání 2001.)

Harmonogram 3. ročníku FYTOTERAPIE 2022/23

10.–13.
Listopad
2022

1. čtyřdenní seminář: Chlad

Informace pošleme e-mailem týden před konáním akce. Budete mít dost času na to, se na akci připravit. V každém případě vám budeme k dispozici jako podpora vzdálená i blízká.

19.–22.
Leden
2023

2. čtyřdenní seminář: Vedro, horkost a oheň

9.–12.
Březen
2023

3. čtyřdenní seminář: Vlhkost

5.–8.
Květen
2023

4. čtyřdenní seminář: Vítr

8.–11.
Červen
2023

5. čtyřdenní seminář: Sucho

6.–8.
Října
2023

6. třídenní seminář: Omamné a návykové látky, mikrobiom

pátek 6.10.2023 – Mgr. Jana Krameriová: omamné a návykové látky a jejich působení

sobota a neděle 7.–8. 10. 2023 – Mgr. Filip Škarda: mikrobiom

Roční poplatek pro aktuální školní rok 2022/2023

Cena při platbě do  
30. 6. 2022 27 900 Kč
9. 11. 2022 32 500 Kč

Platby provádějte pouze přes bankovní účet. Informace k platbě vám pošleme po vyplnění přihlášky.

Za roční poplatek získáte:

 • 24 výukových dní (5 seminářů × 4 dny + 1 seminář × 4 dny)
 • Základní výukové materiály v tištěné podobě.
 • Poznáte tajemství fytoterapie optikou pěti hybatelů.
 • Nové přátele, zážitky a zkušenosti.
 • Výhody členů:
  • Půjčování odborné literatury v knihovně TČM zdarma.
  • Postgraduální semináře za zvýhodněnou cenu.
  • Pravidelné zasílání tištěných Členských informací.
  • Zvýhodněné ceny u našich partnerských organizacích.

Hlavní lektorka fytoterapie

Mgr. Jana Krameriová

Mgr. Jana Krameriová

terapeutka tradiční čínské medicíny, antroposofické medicíny a odbornice na fytoterapii. Absolventka přírodovědecké fakulty univerzity v Olomouci, Londýnské školy klasické homeopatie, jedna z prvních absolventek 1. školy TČM®, lektorka TČM a antroposofické medicíny.

Studium

Důležité odkazy

Můžeme pracovat s vašimi cookies?

Cookies jsou tu od toho, abychom všichni na internetu viděli to, co nás zajímá, abychom mohli naplno využívat weby, jak jsme zvyklí, anebo se potkali v širokých vodách internetu. Jste s tím v souladu? Pak se nebojte cookies povolit.

Jak používáme cookies

Nastavení

Nutné (jsou povinné) cookies soubory jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Můžeme data (=soubory cookies) na vašem zařízení (=do úložiště vašeho prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení. O jejich používání vás informujeme.

Zaškrtněte a my můžeme Doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládají některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, použítí skriptů a/nebo zdrojů třetích stran, widgety atd. U těchto cookies vyžadujeme váš souhlas.

Použití analytických nástrojů nám umožňuje lépe porozumět potřebám našich návštěvníků a tomu, jak naši stránku používají. Můžeme použít nástroje první nebo třetí strany ke sledování nebo zaznamenávání vašeho procházení našich webových stránek, k analýze nástrojů nebo komponent, se kterými jste interagovali nebo je používali, k zaznamenávání konverzních událostí a podobně. U těchto cookies vyžadujeme váš souhlas.

Můžeme používat soubory cookie a nástroje třetích stran k vylepšení nabídky produktů a/nebo služeb naší nebo našich partnerů, její relevance pro vás na základě produktů nebo stránek, které jste navštívili na tomto webu nebo na jiných webových stránkách. U těchto cookies vyžadujeme váš souhlas.

Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení