Likvidace nebezpečného odpadu

Fyzická i právnická osoba je ze zákona povinna zajistit předání odpadu osobě oprávněné, která provede likvidaci.

Tato oprávněná osoba by Vám měla zajisit:

 • dodávku prázdného liboxu na Vámi určené místo
 • odběr libovolného liboxu
 • kvalifikovanou likvidaci odpadu
 • komplexní administrativu

Ekologická likvidace nebezpečných odpadů

 • použité jehly,
 • zbytky léků,
 • obaly od léčiv
 • a ostatní infekční materiál.

Mezi nebezpečné odpady řadíme odpady, které vykazují alespoň jednu nebezpečnou vlastnost uvedenou v příloze 2 zákona č. 85/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů.

Mezi nebezpečné vlastnosti odpadu patří např.

 • toxicita,
 • karcinogenita,
 • mutagenita,
 • infekčnost,
 • ekotoxicita atd.

Jako příklad nebezpečných odpadů lze uvést:

 • odpady polychlorovaných bifenylů (PCB),
 • perzistentních organických polutantů (POPs),
 • infekční zdravotnické odpady
 • nebo odpady obsahující rtuť či
 • odpady z výrob převážně používající nebezpečné chemikálie ve výrobním procesu.

Nebezpečné odpady mohou poškozovat lidské zdraví či životní prostředí, a proto jim je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. K negativnímu působení nebezpečných odpadů může docházet na místě jejich vzniku, při transportu a v blízkosti místa jejich odstranění.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Přihlášení

Naše webové stránky používají cookies. Přečtěte si, jak tyto soubory používáme .