Likvidace nebezpečného odpadu

Fyzická i právnická osoba je ze zákona povinna zajistit předání odpadu osobě oprávněné, která provede likvidaci.

Tato oprávněná osoba by Vám měla zajisit:

 • dodávku prázdného liboxu na Vámi určené místo
 • odběr libovolného liboxu
 • kvalifikovanou likvidaci odpadu
 • komplexní administrativu

Ekologická likvidace nebezpečných odpadů

 • použité jehly,
 • zbytky léků,
 • obaly od léčiv
 • a ostatní infekční materiál.

Mezi nebezpečné odpady řadíme odpady, které vykazují alespoň jednu nebezpečnou vlastnost uvedenou v příloze 2 zákona č. 85/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů.

Mezi nebezpečné vlastnosti odpadu patří např.

 • toxicita,
 • karcinogenita,
 • mutagenita,
 • infekčnost,
 • ekotoxicita atd.

Jako příklad nebezpečných odpadů lze uvést:

 • odpady polychlorovaných bifenylů (PCB),
 • perzistentních organických polutantů (POPs),
 • infekční zdravotnické odpady
 • nebo odpady obsahující rtuť či
 • odpady z výrob převážně používající nebezpečné chemikálie ve výrobním procesu.

Nebezpečné odpady mohou poškozovat lidské zdraví či životní prostředí, a proto jim je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. K negativnímu působení nebezpečných odpadů může docházet na místě jejich vzniku, při transportu a v blízkosti místa jejich odstranění.

Praktici TČM

Kalendář akcí

Semináře a akce přehledně v kalendáři:

Do kalendáře

Staňte se řádným členem ČSBS

Roční členství za 400 Kč.

Chcete mít levnější semináře a využít dalších výhod členství v Československé SinoBiologické společnosti?

Staňte se členem →

Základy tradiční čínské medicíny

Ročník důležitý pro pochopení teorie TČM a pro pokračování ve studiu Akupunktury, Fytoterapie a Tuiny.

Studovat →

Knihovna

Členové ČSBS a studenti si mohou vypůjčit studijní literaturu a další tituly věnované TČM.

Do knihovny →

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Přihlášení

Naše webové stránky používají cookies. Přečtěte si, jak tyto soubory používáme .