Legalizace provozování tradiční čínské medicíny

Jak podnikat jako praktik tradiční čínské medicíny podle zákona a co se změnilo po schválení zákona, který zavádí nové nelékařské zdravotnické profese? Odpovědi píše v článku MUDr. Ludmila Bendová

Spravedlnost

Na jaře letošního roku 2017 byla schválena novela zákona 96/2004 Sb., tj. pozměňovací návrh PN 880/3 o nelékařských zdravotnických pracovnících, který zavádí dvě nové profese:

  • terapeut TČM (předpokládající bakalářské vzdělání) a
  • specialista TČM (předpokládající magisterské vzdělání),

což je popsáno v §21 písmenech c), d). Účinnosti nabyla 1. 9. 2017, a to ve znění zákona č. 201/2017 Sb. Touto normou se Česká republika zařadila mezi 21 z 33 států Evropy, které již mají některou z forem regulace tradiční čínské medicíny (TČM) uzákoněnu.

Jaká je situace v Evropě

Dlužno podotknout, že některé státy v Evropě mají liberálnější právo, takže daný zákon ani nepotřebují a TČM je tam provozována často již od poloviny minulého století podle obecného práva a bez předsudků, včetně existence řady vysokých škol.

Díky velké úctě a respektu k profesním sdružením odborníků, obdobných naší Komoře TČM, které zaručují kvalitu a řád ve výkonu profese, požívá tento obor tak velké vážnosti, že další uzákonění je v těchto zemích považováno za nadbytečné.

Naopak například v Portugalsku, kde schválili zákon obdobný našemu již v roce 2003, to trvalo 10 let, než se podařilo akreditovat příslušné vysokoškolské studium. Naproti tomu jsou i opačné extrémy jako v sousedním Polsku, kde neexistuje žádné nařízení pro regulaci výkonu akupunktury a provozovat ji tam může doslova kdokoli, aniž by byl nucen být členem čehokoli.

Akupunktura

Je moudré vybrat si střední cestu a nepodporovat extrémy

Podivný stav v ČR před schválením výše uvedeného zákona, kdy na jedné straně oficiální lékařská věda zatracuje TČM včetně akupunktury a na druhé straně povoluje provozování jejího výkonu pouze lékařům (kteří zvládají za 3 týdny přednášek to, co se v Číně studuje 4 roky), je přinejmenším paradoxní. Neboť je zakazován výkon tohoto povolání adeptům, kteří se školí 4–11 let a procházejí programem a zkouškami podle čínského i mezinárodního systému.

Současný stav, resp. schválení výše uvedeného zákona umožňuje užívání několik tisíc let prověřených metod TČM aktuálně pěti druhům odborníků (viz dále) a doufejme, že v budoucnu i dalším odborně vyškoleným adeptům.

Celý proces zákona byl odstartován vládní politikou ve smyslu otevření se Číně a čínským investicím: např. v Hradci Králové se má postavit nemocnice a klinika TČM. Za současné povolební situace je výhled nejistý, neboť se v Senátu, kde při původním hlasování prošla norma jen těsně o dva hlasy, již objevují snahy aktuálně platný zákon změnit a ustanovení o TČM v něm zrušit.

Problematická akreditace studia

Byrokracie

Situace je dále ztížena i tím, že znění již schváleného zákona zatím postrádá prováděcí vyhlášku. Dokud nebude ustanoven konkrétní akreditovaný studijní program na již existující vysoké škole, nelze akreditovat ani žádnou jinou instituci pro výuku TČM. Všichni se tedy na tuto akreditaci mohou pouze připravovat.

Nezbývá než všem zájemcům o hlubší poznávání TČM potvrdit a zdůraznit, že naše nyní platná národní legislativa neumožňuje v ČR akreditovat studium TČM v žádné již existující a etablované školící organizaci.

Výhody současné novely pro další pracovníky–zdravotníky

V každém případě však novela zákona prolomila monopol lékařů na provozování TČM a umožnila k ní přístup i ostatním zdravotníkům. Konkrétně je vyjmenováno pět oborů:

  • fyzioterapeut,
  • nutriční terapeut,
  • ergoterapeut,
  • všeobecná sestra,
  • farmaceutický asistent,

kteří mohou po absolvování akreditovaného kurzu TČM legálně provozovat veškeré metody TČM.

Lékaři pak mohou používat lékařskou akupunkturu po atestaci a příslušných výše uvedených kurzech IPVZ, ale nikoliv v dosavadních vzdělávacích a doškolovacích organizacích specializujících se na TČM.

Jak jsou na tom studenti naší školy?

Nicméně i v současné době již mají všichni nezdravotničtí absolventi 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®, kteří prošli závěrečnou zkouškou a mají certifikát TUTCM (Tchienťinské vysoké školy TČM z Číny, se kterou spolupracujeme od roku 2008) nebo Guangming Zhongyi Hanshou Daxue (čínské univerzity se kterou jsme spolupracovali od roku 1998) platné akreditace pro masáže ve sportovních zařízeních, včetně platných kurzů první pomoci, které je opravňují k získání živnostenského oprávnění pro výkon uvedené činnosti.

Tradiční čínská medicíny není jeno akupunktura a jehličkování!

Pro získání důvěry klienta má u nezdravotníků právě masáž nedocenitelný význam. Už v jejím průběhu lze organicky využívat veškeré znalosti TČM a záleží na každém jednotlivci do jaké míry je dokáže uplatnit. Je nutno zdůraznit, že znalost lokalizace a funkce akupunkturních bodů je stejná jak pro použití jehel, tak i magnetů, ladiček, semínek, laseru, slabého elektrického proudu včetně stimulace lidskou rukou apod.

Legálnost praxe nezaručí poctivý přístup k lidem

Nejdůležitějším aspektem celé situace není pod jakým heslem či živnostenským oprávněním bude ten který adept čínské medicíny pracovat, ale do jaké míry bude schopen pomáhat svým bližním. A to vždy záleží na poctivém přístupu ke studiu, prohlubování dovedností a vztahu k lidem.

Toto vše je třeba pěstovat celý život a tedy pravidelně alespoň 1× ročně se účastnit celoživotního vzdělávání v TČM, absolvovat pokračovací kurzy a semináře atd.

Jak podnikat jako nezdravotník v tradiční čínské medicíně?

V současné době je tedy možno u nezdravotníků provozovat postupy čínské medicíny buď:

  1. jako volnou živnost vedenou pod heslem Poradenství zdravého životního stylu
  2. NEBO jako živnost vázanou pod heslem Masér pro sportovní zařízení,
  3. PŘÍPADNĚ lze samozřejmě obě živnosti kombinovat.

Celoživotní vzdělávání je samozřejmost

Úspěšnost praxe pak závisí na znalostech a dovednostech každého jednotlivce. Doporučujeme co nejkvalitnější a nejširší celoživotní vzdělávání, a to nejen v oblasti čínské medicíny, ale i medicíny západní. Proto také naši absolventi nezdravotníci skládají zkoušku i z minima západní medicíny a mají možnost projít rekvalifikačními kurzy masáží.

Do budoucna je pak nutno si uvědomit, že pokud chceme, aby vážnost a respekt k našemu oboru vzrůstaly, je nutno prohlubovat komunikaci mezi alternativní/komplementární medicínou a medicínou západní.

Jedna z možností jak tomuto procesu pomáhat je i propagace výsledků TČM v odborném i laickém tisku, publikování dobře dokumentovaných kazuistik a samozřejmě co nejlepší praxe každého z nás.

MUDr. Ludmila Bendová

MUDr. Ludmila Bendová

Zakladatelka 1. školy tradiční čínské medicíny, praktička, lektorka.

Můžeme pracovat s vašimi cookies a daty?

Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu. Souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech?

Jak používáme cookies

Nastavení
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení