Puberta a dospívání pohledem TČM: Pro zdravou budoucnost mladých

Puberta a dospívání pohledem TČM: Pro zdravou budoucnost mladých

Proběhl ✓

Doveďte mladé do zdravé, šťastné a úspěšné dospělosti bez zbytečných zátěží na těle či na duši. ● Vývoj v pubertě a dospívání pohledem TČM ● Celostní příčiny nemocí, fyzických a duševních obtíží mladých ● Prevence, zmírnění či zastavení potíží dle TČM ● Osobně - živě on-line - záznamy

5 400 Kč s DPH

Je místo?: Přihlašování ukončeno

Lektor: Lucie Hostáková

Chci platit v EUR ➝

 

Obsah semináře stručně

 • Celostním pohledem pochopíte bouřlivý duševní, fyzický a hormonální vývoj v pubertě a dospívání.
 • Objevíte hlubší psychosomatické příčiny nemocí, rizik a potíží typických pro pubertu a dospívání.
 • Naučíte se s mladými vhodně komunikovat, abyste odkryli skutečný stav jejich duše i těla.
 • Díky TČM jim pomůžete s prevencí, zmírněním či zastavením tělesných i duševních potíží.
 • Dovedete mladé ke zdravé, úspěšné a šťastné dospělosti bez zbytečných zátěží těla či duše.  

 

Rovnou na přihlášku? →

 

 

Rizikové období s trvalým dopadem na budoucnost

Zdraví, štěstí a úspěchy v dospělosti závisí i na tom, jak mladí zvládnou hormonální bouře, tělesné dozrávání, duševní nejistoty a rizika častějších fyzických nemocí během puberty a dospívání (zhruba 11 až 21 let).

 

Rezervujte si místo na semináři → 

 

 

Témata na semináři

V semináři budeme mluvit o těchto tématech:

 

 • Fyzické obtíže u mladých, seznam zde
 • Duševní obtíže u mladých, seznam zde
 • Celostní psychosomatické příčiny obtíží
 • Prevence, zmírnění, řešení obtíží, více zde
 • Dozrávání esence, změna její funkce
 • Plodotvorná látka tian gui, její funkce
 • Krev, čchi, tělní tekutiny a psychika
 • Jin a jang, disharmonie a harmonizace
 • 5 elementů, význam ve fázích života
 • Konstituce (typologie) TČM, vliv na mladé
 • Dívky, chlapci - odlišnosti vývoje dle TČM
 • Sebepřijetí, identita - kdo jsem, jaký jsem
 • Sexualita, sexuální identita - ujasnění, přijetí
 • Jak mluvit s mladými a zjistit jejich stav
 • Šikanování z pozice agresora i oběti
 • Dopad rozvodu během puberty a dospívání
 • Jednání rodičů jako příčina potíží mladých
 • Vliv dospělého okolí na vývoj mladých
 • Sociální sítě - rizika v pubertě a dospívání
 • Formování vzorců pro vztahy v dospělosti
 • Využití obsahu semináře i pro dospělé
 • Příklady z praxe lektory Lucie Hostákové
 • A další praktická témata na semináři...

 

Napište do poznámky při nákupu, jaké další téma vás zajímá?

 

Tak to mě zajímá →

 

 

Obtíže a nemoci mladých: Příčiny, prevence, zmírnění

Na semináři pochopíte psychosomatické příčiny řady nemocí, které se typicky vyskytují v pubertě a dospívání. Získáte doporučení pro prevenci, zmírnění případně zastavení pomocí tradiční čínské medicíny.

 

 • Akné
 • Alergie
 • Angíny
 • Anorexie
 • Astma
 • Bolesti hlavy
 • Bulimie
 • Deprese
 • Diabetes - propuknutí
 • Diabetes - zhoršení
 • Dráždivý tračník
 • Ekzémy
 • Imunita - poruchy
 • Kožní projevy
 • Menstruace bolestivá
 • Menstruace chybějící
 • Přetížení těla i mysli
 • Růstové bolesti
 • Sebepoškozování
 • Sexuální identita
 • Štítná žláza - poruchy
 • Úzkosti
 • Závislosti, alkohol, drogy

 

Napište do poznámky při nákupu, jaká jiná nemoc či obtíž vás zajímá?

 

Více o nemocech mladých →

 

 

Jak na obtíže mladých? Metody ze semináře

 

Ze semináře si odnesete postupy k prevenci, zmírnění nebo zastavení potíží mladých pomocí těchto metod:

 

 • TČM - Fytoterapie (byliny)
 • TČM - Strava, dietetika*
 • TČM - Akupunktura*
 • TČM - Aurikuloterapie (ušní akupunktura)
 • Komunikace s mladými, vedení rozhovoru
 • Aromaterapie

 

* Akupunktura: Stačí stimulace akupunkturních bodů, ne jehly. Dietetika: Úprava stravy bývá mnohdy silným nástrojem ke zlepšení stavu a je využitelná v běžných domácích podmínkách.

 

Postupy TČM jsou zde →

 

 

Pohledem TČM:
Přechod z dřeva do ohně

Pubertou přechází děti z prvku dřeva (dětství) do prvku ohně. Mladí začnou mentálně i fyzicky plápolat jako plamen a neví si rady se svým tělem ani se svou duší. Nerozumí, co se s nimi děje.

 

Další pohledy TČM →

  

 

Integrovaný přístup: 60% tradiční čínská medicína, 40% jiné obory

 

Integrovaný přístup TČM a západních oborů je často nejlepší. Lektorka Lucie Hostáková to ví a integruje ve své praxi i v tomto semináři několik oborů:

 

 • Tradiční čínská medicína
 • Psychologie
 • Sexuologie
 • Západní medicína
 • Aromaterapie

 

Tudy na seminář →

 

 

"Každý somatizuje tlaky okolního světa nebo potíže na duši jinak. Během puberty a dospívání má většina fyzických problémů příčinu v prožívaném vnitřnímu zmatku a překotných změnách tohoto období života."

Lucie Hostáková, terapeutka TČM a lektorka semináře

 

 

Puberta:
Bouře hormonů, růst těla. Duše to nestíhá

V pubertě jsou děti vystaveny prudkým hormonálním a růstovým změnám, kterým se nedokážou mentálně plně přizpůsobovat. Puberta trvá zhruba od 11 do 15 let života. 

 

Více o pubertě →

 

 

Dospívání (adolescence):
Hledání sebe samých, tlak okolí, sexualita

Okolí je už bere jako dospělé, ačkoliv nemají dospělé mentální vybavení. Cítí tlak a nejistotu. Potřebují pochopit sami sebe. Vnímají i svou sexualitu. Dospívání trvá zhruba od 15 do 21 let.

 

Více o dospívání →

 

 

Kluci versus holky dle TČM

Fungování těla i duše je odlišné u žen a mužů. V pubertě a dospívání musíme rozdíly zohledňovat o to více. U dívek pracujeme více s krví. U chlapců víc harmonizujeme jin a jang. Rozdíly v přístupu jsou nutné.

 

Další rozdíly dívky vs. kluci →

 

 

Důležitá harmonie jin a jangu

Jang je mužská kvalita. Může se zvrátit v nadměrnou agresivitu či naopak nízké sebehodnoceni. Jin je ženská kvalita, dnes u dívek mnohdy potlačovaná. Harmonizace jin a jangu je klíčová.

 

Jak harmonizovat mladé? →

 

 

Vliv konstituce dle 5 elementů je velký

Pubertou přecházíme z prvku dřeva do prvku ohně. Když v konstituci mladého převažuje prvek ohně, může být jít pěkně divoké období. A co teprve když rodič je i v prvku ohně.

 

O konstituci dětí a rodičů →

 

 

Kdo jsem?
Kam patřím?
Je to tak dobře?

V dospívání si mladí potřebují ujasnit svou identitu a přijmout se. Pojmenovat, že jsem skvělý programátor, ale grafik ze mě nebude a je to tak ok. Uvědomit si, co mám a nemám rád na rodině a že je to ok.

 

O přijetí sebe samých zde →

 

 

"Některé potíže v pubertě a dospívání mají pohledem západní medicíny nejasný původ. Pokud s mladými klienty ujasníme pochody na jejich duši, často obtíže postupně vymizí nebo jsou řešitelné metodami tradiční čínské medcicíny."

Lucie Hostáková, terapeutka TČM a lektorka semináře

 

 

Dospělí ovlivňují kvalitu života mladých

Vnitřní nejistoty vznikají v prostředí rodiny, pod okolními tlaky a pod vlivem dospělých vzorů. Rodina má vždy vliv na průběh puberty a dospívání a tím na budoucí život. Poučte se v tomto tématu.

 

Jak působíte na mladé? → 

 

 

Naučte se vhodně mluvit s mladými, pochopíte je...

Citlivou komunikací zjistíte jako rodič či praktik TČM, co se v mladých opravdu odehrává. Na semináři získáte tipy a vzorové styly komunikace k využití doma nebo ve své praxi terapeuta TČM.

 

Návod na komunikaci s mladými zde →

 

 

...pochopte je, zklidníte se a zabráníte obtížím

Pochopením fyzických a duševních pochodů svých dětí zklidníte vlastní emoce a zastavíte své reakce, které jim mohou škodit. Včas zasáhnete vybranými postupy ze semináře.

 

Pochopte mladé, zabraňte obtížím →

 

 

Něco z praxe. Znáte?

Častější archetypy mladých klientů v praxi Lucie Hostákové, lektorky semináře: 

Drogy, alkohol, sebepoškozování

Potřebují si dokázat, že zvládají velký svět, sobě nebo ostatním. Testují své hranice i své okolí. Mají nejasné životní priority. Nejistota, zda jejich pocity a pochody jsou správně. 

Vzorní jedničkáři

Snaží se přeplnit očekávání od rodičů, školy a okolní společnosti. Nedovolí si slevit, něco vynechat. Tělo začne vypovídat službu, přijdou úporné bolesti hlavy, angíny, psychické obtíže 

Zklamaní ze vztahů

Silně se trápí zklamáním v kamarádství nebo prvních láskách. Okolí se mohou problémy jevit jako banální, duševní zásah však bývá silný a může způsobit problém i ve fyzickém zdraví.

Rezignovaní

Systém je štve, politici je štvou, svět jim nedává smysl. Odmítají aktivně vstoupit do nesmyslného společenského systému. Zdají se apatičtí a vyhořelí. Necítí motivaci k ničemu. 

Zranění rozvodem

Různé typy zásahů rozvodem. Příklad: Dcera dává vinu za rozvod mámě. Nechce být jako máma, potlačuje vše "ženské", dojde k somatizaci například problematickou a bolestivou menstruací.

 

Další příklady z praxe tady →

 

 

Seminář využijete i jako dospělí

Puberta je enormně zesílené prudké období - psychicky, fyzicky, hormonálně. Prožívané situace jsou však v principu podobné, jako problémy v dospělém věku. Poznání ze semináře využijete i jako dospělí.

 

Pojďte na seminář i pro sebe →

 

 

"Prudké fyzické změny v těle způsobují přechodnou disharmonii organismu. Tradiční čínská medicína pomáhá mladým vyvažovat sklony k disharmonii pomocí jemných metod. Proto situace nemusí zajít do extrémů, které se v západní medicíně řeší antidepresivy, hormony, kortikoidy a podobně. "

Lucie Hostáková, terapeutka TČM a lektorka semináře

 

 

 

 

Lucie Hostáková

 

Lucie Hostáková

 • Lektorka semináře. Zkušená terapeutka TČM se 18 roky vlastní praxe.
 • V diagnostice se více zaměřuje na emoční, psychické a vztahové pozadí za obtížemi klientů.
 • Kromě péče o dospělé má hodně klientů ve věku puberty a dospívání. V péči o mladé má letité nadstandardní zkušenosti.
 • S klienty citlivě otevírá i témata psychologických a intimních obtíží a dosahuje tak opravdového celostního pohledu na zdraví včetně témat, která bývají tabu.
 • Snaží se o integrovaný přístup s hlavním těžištěm v TČM a vhodným doplněním ze současné psychologie a dalších oborů.
 • Při léčbě využívá jak fytoterapii, tak akupunkturu a ušní akupunkturu. Výrazně se zaměřuje na práci s myslí, duševní rozvoj, mentální a emoční stabilitu svých klientů
 • Je absolventkou profesionálního studia akupunktury a profesionálního studia čínských masáží na 1. škole tradiční čínské medicíny a více než třiceti dalších postgraduálních výcviků.
 • Účastní se mezinárodních kongresů tradiční čínské medicíny v zahraničí.
 • Je dlouholetou lektorkou 1. školy tradiční čínské medicíny.

 

Ptejte se Lucie zde →

 

 

Recenze hvězdičky
"Lucii Hostákovou bych mohla poslouchat celé hodiny. Je skvělá!"

Jana Mandová

  

 

Recenze hvězdičky
"Lucie Hostáková má obsáhlé znalosti TČM s přesahem do spirituálních rovin, vše má zažité, odžité, ve svém sdílení zkušeností je velmi autentická, vše jí věřím."

Tereza Agnew 

 

 

Pro koho

Lucie se snaží podat věci srozumitelně, i když jde o odborné téma. Seminář bude přínosný pro praktiky TČM, studenty TČM a zároveň pro veřejnost. Porozumění odhadujeme takto: 

 

Praktici TČM 100%
Absolventi celého studia TČM 100%
Studenti v průběhu studia TČM 100%
Absolventi kurzu Základy TČM 95%
Studenti v průběhu Základů TČM 90%
Znalost jen základních pojmů 80%
Úplní laici v TČM 50 - 60%

 

I vy můžete na seminář. Pojďte →

 

 

Termín:
Víkend 23. a 24. září 2023
Oba dny 9:00 až cca 17:30

Jde o dvoudenní seminář. Delší přestávka na oběd kolem poledne. Menší přestávky během semináře podle situace.  Doražte vždy již mezi 8:30 až 8:45. On-line se připojujte od 8:45.

 

Jen víkend. Přihlaste se →

 

 

 Osobně v Praze nebo on-line? Záznamy pro všechny

 • Vyberte si osobní účast u nás ve škole v Praze nebo sledování živého přenosu on-line. Záznamy dostanou všichni na dobu 2 měsíců.
 • Pokud chcete pouze záznamy. Zvolte při nákupu on-line formu, nic dalšího není třeba uvádět. Odkaz na živé vysílání ignorujte, mrkněte až na záznam.
 • Odkaz k živému vysílání pošleme den před startem seminář v podvečer.
 • Kapacita učebny pro osobní účast je omezená!

 

Vyberte formu →

 

 

Místo a doprava. Pro osobní účast

 • Dělnická 54, Praha 7 - Holešovice, budova Drutěva (mapa)
 • Parkování u budovy možné, jen jej nemůžeme garantovat
 • Tramvajová zastávka přímo u budovy se jmenuje Maniny 
 • Kapacita učebny pro osobní účast je omezená.

 

Přihlaste se tady →

 

 

Cena

5 000 Kč
vč. DPH pro studenty a členy ČSBS (přihlaste se do účtu)

5 400 Kč
vč. DPH pro ostatní zájemce

Chci platit v EUR ➝

 

 • 2 dny celodenní odborné výuky
 • Srozumitelně i pro fanoušky TČM
 • Lektorka s 18 roky vlastní praxe
 • Můžete se ptát během semináře
 • Postupy k řešení obtíží dle TČM
 • Integrovaný přístup, nejen TČM
 • Záznam semináře na 1 měsíc
 • Kvalitní podklady v ceně

 

Rezervujte si místo na semináři →

 

 

Zeptejte se nás

Kontrolný kód

i

* (Hvězdičkou označená místa musíte vyplnit)

Používáme cookies

Souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech?

Jak používáme cookies

Nastavení
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení