Význam palpačních změn na akupunkturních drahách

Přidáno: 26. 9. 2017 13:21:37

26 Září 2017

Palpace akupunkturních drah slouží v čínské medicíně jako objektivní prostředek pro ověření symptomatické klinické diagnózy. Interpretace vypalpovaných dráhových změn je založena na integraci klasické teorie akupunkturních drah a symptomatické analýzy. Porozumění korelaci mezi palpací zjištěnými změnami na akupunkturních drahách a patologií samotnou je klíčem k efektivnímu využití teorie drah v diagnóze a léčení.

Aplikovaná teorie drah v praxi - palpace akupunkturních drah

Palpace drah je diagnostický prostředek, který hrál významnou roli v diagnostice ve starověké Číně. Postupně se však od hlavního proudu čínské medicíny odděloval díky konzervativním postojům společnosti k fyzickému kontaktu, zejména během vlády dynastie Tang a Song. Následně za dynastie Ming a Qing dosáhl vývoj teorie drah a jejich palpace svého historického minima.

Dr. Wang Juyi tuto metodu „znovuobjevil“ a používá ji jako vyšetřovací prostředek ve své klinické praxi již od začátku 80. let. Ve svých přednáškách a výzkumech se zasazuje o znovuzavedení této metody do současné diagnostiky.

Jako součást jednoho ze čtyř pilířů diagnózy (pozorování, poslech, čich, dotazování a palpace), nám palpace drah může poskytnout cenné poznatky o lokalizaci a patomechanismu nemoci. Když integrujeme nálezy z palpace drah s nálezy ostatních vyšetřovacích metod a připojíme k tomu důkladnou analýzu syndromů a symptomů, dopracujeme se k velmi přesné diagnóze a účinné strategii léčby.

MUDr. Ludmila Bendová a MUDr. Hubert Čížek si palpují akupunkturní dráhy

Je nutno zdůraznit, že palpace drah samotná a zaznamenané změny na drahách k porozumění povahy nemoci nestačí. Nestačí ani k tomu, abychom mohli rozhodnout, kterou dráhu či bod vybereme k léčbě. Avšak správným prováděním palpace a nabytou praxí jsme schopni rozpoznat, co pod prsty cítíme. Tuto zkušenost již úspěšně aplikovat v diagnostice a léčbě lze. Podmínkou vyvození správných závěrů z palpace je ovšem důkladná znalost a porozumění klasické teorii drah, jak ji popisují klasická díla.

Těm, kteří chtějí přistupovat ke studiu palpace drah systematičtěji, doporučujeme:

Aplikovaná teorie drah

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Přihlášení

Naše webové stránky používají cookies. Přečtěte si, jak tyto soubory používáme .