Tisková zpráva: Nedejme si Coriolus

Přesvědčíme EU a ČR, aby nám přestali upírat osvědčené bylinky?

Odborový svaz novinářů a pracovníků médií, WESTpress, z.s; Habeas Corpus, o.s. a Československá SinoBiologická společnost
www.nedejmesicoriolus.cz

Tisková zpráva: 

PRAHA, 20. ledna 2015 - Kulatý stůl se zástupci organizací bojujících za zachování dostupnosti bylinek ze systémů tradičních medicín, jako jsou například čínská či indická, přináší do probíhající veřejné debaty další příspěvek, jenž akcentuje, že si už nemůžeme dovolit s ohledem na lidská práva a zdraví občanů ČR nadále mlčky přecházet postupy a zákazy založené na protiprávních byrokratických konstrukcích popírajících zdravý rozum. Chceme-li si zachovat alespoň dosavadní dostupnost bylinek, které již několik desetiletí mnoho z nás využívá, musíme tento svůj zájem sdělovat všem našim voleným zástupcům a politikům, protože další výrazné změny v legislativě se chystají k projednávání právě letos, a to zejména v Evropském parlamentu.

Na vzestupu je incidence mnoha chorob, které se označují jako civilizační. Jejich náprava, nebo alespoň dostačující zvládnutí vyžaduje multidisciplinární přístup, zahrnující často změnu stravy, životního stylu i využití přírodních prostředků. „Podle čínské medicíny jsou zdraví a dlouhověkost podmíněné jednak zděděnou konstitucí a vitalitou, které nám darovali rodiče a předkové, a jednak výsledkem všeho, co se děje kolem nás. Patří sem i způsob, jak o sebe a svou kondici pečujeme stravou, bylinkami, cvičením i myšlením", říká MUDr. Ludmila Bendová z Československé SinoBiologické společnosti, a dodává, že „žijeme ve věku paradoxu, kdy se prostý život i prostá strava obtížně dodržují".

Situace je o to horší, že stravu, která by mohla občas obsahovat „prosté" směsi bylinek nám zásadně ohrožuje a omezuje unijní legislativa – Nařízení o potravinách nového typu (258/1997), které bylo původně určeno pro zamezení přístupu GMO na unijní trh, ale po vzniku specializovaného Nařízení o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (1829/2003) začalo žít v rozporu se zájmy obyvatel ČR a EU novými interpretacemi a navíc se začalo netransparentně vykládat a uplatňovat v rozporu s právním pořádkem. „Netvrdíme, že bylinky a přírodní prostředky musí využívat každý obyvatel ČR nebo EU. Jde tu o prosté zachování možnosti volby, její dostupnosti, resp. realizaci základních lidských práv. Vždyť i legislativa EU pracuje s tezí, že správné/zdravé výživy lze dosahovat zejména prostřednictvím konzumace tzv. pestré stravy", říká ing. Jiří Plicka. „A kde bychom byli s naší výživou, kdyby se současnou optikou v minulosti přistupovalo k bramborám, rajčatům, kukuřici, rýži. Vždyť právě nejvyšší pestrosti stravy dosáhneme, když se inspirujeme různě po světě. Bohužel pracovní text novely Nařízení o potravinách nového typu, která se bude v roce 2015 projednávat v Evropském parlamentu s předpokládanou platností od roku 2016, opět obsahuje velmi mnoho problematických prvků, proto se velmi obáváme, aby nevznikl podobný paskvil, jako bylo Nařízení o tradičních rostlinných léčivých přípravcích (2004/24), který je – v rozporu se svým názvem - pro kontext tradičních bylinných medicín zcela nevhodný a nepoužitelný.", doplňuje Ing. Karel Šimonovský.

Samozřejmě tradiční bylinné přípravky neslouží jako potraviny základní, prozatím nejideálnější legislativní zařazení pro ně představuje kategorie doplňků stravy. Ale v Číně je běžné, že některé jednotlivé bylinky či směsi z nich se běžně využívají v kuchyni do základu vývarů. Proto Čínu považujeme za kolébku použití adaptogenů. „Adaptogeny uvádějí organismus do výkonného stavu, aniž tím vyčerpávají - pouze zachovávají a podporují celkovou odolnost i schopnost odolávat zátěži různého druhu, vč. podpory výkonnosti, která je organismu geneticky vlastní," přibližuje ing. Ivan Jablonský. „O doplňky stravy obsahující adaptogenně působící byliny zaznamenávám v lékárně vzrůstající zájem. Sama s nimi mám dobré zkušenosti, ale vše se vždy musí posoudit individuálně", upozorňuje Mgr. Martina Náhlovská.

Kontakty

Habeas Corpus
Ing. Jiří Plicka
WESTpress, z.s
Václav Fiala
Tel. 736287269

E-mail: info@nedejmesicoriolus.cz
westpresscz.@gmail.com
Web: www.nedejmesicoriolus.cz
FB: www.facebook.com/nedejmesicoriolus

Redakční poznámky

Tradiční medicíny – dle Světové zdravotnické organizace (WHO): „Tradiční medicíny představují souhrn znalostí, dovedností a postupů na základě teorií, představ a zkušeností pocházejících z různých kultur, ať už jsou vysvětlitelné nebo ne, používané pro udržení zdraví, stejně jako prevenci, diagnostiku, zlepšení či léčbu psychických a duševních onemocnění." (http://www.who.int/medicin.../areas/traditional/definitions/.../) V některých zemích se pro tyto systémy používají též zastupitelné termíny „komplementární medicína" nebo „alternativní medicína" a vyjadřují tak příslušnost k širokému spektru postupů zdravotní péče, které nejsou součástí vlastní tradice dotčené země a nejsou integrovány do převládajícího systému zdravotní péče. Podle zemí původu rozdělujeme starodávné přírodní medicíny na čtyři hlavní okruhy: medicína čínská, ajurvédská (Indie), evropská a medicína původních obyvatel Ameriky. Mimo hlavní pozornost ale stojí i další, např. tradiční africké léčitelství.

Tradiční bylinné systémy – obsahují informace o použití bylinných složek v rámci tradičních medicín, ve kterých byly používány prostřednictvím výživy pro podporu zdraví po většinu historie lidstva a používají se i nadále. V rámci těchto systémů bývají jednotlivým složkám přiřazeny informace o vhodnosti použití při konkrétních situacích, z čehož lze při znalosti těchto systémů dovozovat i situace, kdy by se používat neměly, navíc zásadnější omezení bývají i explicitně zmíněna. Rozsah tradiční bylinné medicíny bývá někdy rozšířen o houbové a včelí produkty, minerály, mušle a některé živočišné části. Za zmínku rozhodně stojí, že se dávné civilizace rozvíjely vzdáleny od sebe tisíce kilometrů, a přesto používaly tytéž druhy rostlin. Zachované informace představují též poměrně robustní epidemiologické údaje.

Tradiční čínská medicína (TČM) – vznikla v Číně a její písemné prameny jsou starší než 2000 let. Jedná se o širokou škálu léčebných postupů, které sdílejí společné koncepty. Základními postupy jsou fytoterapie, akupunktura, masáže, zdravotní cvičení a terapie výživou.

Československá SinoBiologická společnost (ČSBS) – nejstarší společnost zabývající se šířením a propagací tradiční čínské medicíny (TČM) u nás. Založena 1990. Více www.tcm.cz

Habeas Corpus o.s. – sdružení pomáhající občanům orientovat se v oblasti občanských práv a povinností s cílem přispět k budování efektivní demokratické společnosti.

Nedejmesicoriolus.cz – projekt a petice pro podporu zachování bylin z tradičních bylinných systémů na trhu v ČR. „Frontmanem" projektu je neprávem zakázaná houba outkovka pestrá (vědecky Coriolus versicolor, též Trametes versicolor, čínsky yunzhi, japonsky kawaratake). Projekt zaštiťuje a petici pořádá Habeas Corpus o.s. Více www.nedejmesicoriolus.cz

MUDr. Ludmila Bendová - Lékařka internistka, za minulého režimu se věnovala výzkumu lipidů u osob s rozdílným stravovacím režimem ve spolupráci s prof. Skořepou (III. interní klinika FVL UK). V roce 1990 založila Československou SinoBiologickou společnost, pod jejíž záštitou později vznikla 1. škola TČM školící laiky i zdravotníky v čínské medicíně až do dnešních dnů. Absolventka kurzů fytoterapie a akupunktury čínské univerzity Guangming z Pekingu (Guangming zhongyiyao hanshou daxue) a Univerzity Čínské medicíny v Tchienťinu v Číně (TUTCM – Tianjin University of Traditional Chinese Medicine), jejichž profesory zve pravidelně do Prahy na přednášky. Prezidentka kongresu TČM v Praze 2010. Pravidelně se účastní kongresů v Evropě i Číně. Od roku 2006 přednáší nepovinný předmět „Čínská fytofarmakologie" na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. V praxi se věnuje jak akupunktuře, tak i fytoterapii a dietetice.

Ing. Ivan Jablonský, CSc. - Vysokoškolské studium absolvoval na Vysoké škole zemědělské v Brně obor zahradnický v Lednici na Moravě. Od skončení školy v roce 1965 se zajímá o pěstování hub. Po skončení školy nastoupil jako stipendista do Mikrobiologického ústavu ČAV v Praze. V letech 1968-1969 studoval kurz pěstování žampiónů v Nizozemském Horstu. Od té doby se od roku 1969 věnoval budování pěstíren hub a výroben substrátu. Současně se zabýval výzkumnou činnosti v oboru introdukce nových hub do kultury. V roce 1985 obhájil kandidátskou práci v oboru fyziologie hub na přírodovědecké fakultě UJEP v Brně. Po dobu 10 let se specializuje na pěstování léčivých hub a spolupracuje s různými organizacemi zaměřenými na studium účinných látek z hub (VŠCHT Praha, Mendlova Univerzita Brno, ČZU Praha, VÚPP Praha). Účastní se aktivně mezinárodních konferencí zabývajícími se léčivými houbami (Šanghaj, Beijing, Záhřeb, Bonn, Ljubljana). Je člen Skupiny Hesenských pěstitelů exotických hub v BRD, je předsedou Svazu českých pěstitelů jedlých hub. Spolupracoval při psaní desítky knih týkajících se pěstovaných a léčivých hub a rostlin s adaptogenními účinky.

Ing. Jiří Plicka - vedoucí představitel HABEAS CORPUS, od roku 2000. Vojenská akademie a absolutorium mezinárodních právních vztahů. Nositel mezinárodní ceny „In recognition of his courageous stand and personal engagemnt protecting democratic form of governance and his significant contribution to the Cause of Social Justice" Baden-Baden 2014 a mezinárodní ceny „Czlowiek Wolnosci i Nepodleglosci, za udzial i zaangazowanie w demokratyczne przemiany w Europe" Jastrzebie-Zdroj 2014. Působnost: Lidská práva a základní svobody, ekonomie, životní prostředí.

Ing. Karel Šimonovský - čínskou medicínu studuje od roku 1996 v Československé SinoBiologické společnosti (ČSBS/TČM), kde nyní i lektorsky působí. Překladatelsky i autorsky se podílí na tvorbě výukových materiálů zejména pro obor fytoterapie. Zajímá se o možnosti prolínání západního a tradičního východního přístupu k léčivým bylinám. Je členem Výboru pro kontrolu kvality bylinných přípravků Celoevropské federace společností TČM (PEFOTS).

Mgr. Martina Náhlovská - v roce 1992 ukončila studium na FaF UK v Bratislavě a nastoupila jako lékárník asistent v tehdejší Lékárenské službě v rámci OÚNZ. V letech 1994 - 2000 pracovala jako zástupce vedoucího střediska farmacie ve VÚAB. Od roku 2000 pracuje ve veřejné lékárně, nejprve jako lékárník asistent, po složení atestační zkoušky v oboru veřejné lékárenství v roce 2003 jako odborný zástupce a vedoucí lékárník. Své vzdělání si od doby ukončení studia na FaF UK průběžně rozšiřuje v oboru homeopatie a TČM.

Používáme cookies

Souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech?

Jak používáme cookies

Nastavení
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení