Status praesens Tradiční čínské medicíny (TČM)

V Asii ale i západním světě dochází k nejrůznějším případům propojování a integrace západního a východního způsobu léčby pacientů. Zvažme, zda je vhodné respektovat celosvětové trendy a spojit veškeré síly a prostředky jak západních tak i východních přístupů pro boj s nemocností.

V současné době mnoho států čelí krizi ve zdravotnictví z nedostatku finančních prostředků, epidemii civilizačních chorob jako je obezita nebo cukrovka starších osob (DM II. typu) a dalších nemocí. V rozvinutých zemích stoupá věk a s ním i nemocnost a výdaje. Nejbohatší státy, jako je USA, vydávají na léčbu chronické bolesti ročně až 635 miliard dolarů, na léčbu ICHS 309 miliard, na léčbu nádorů 243 miliard, na léčbu diabetes mellitus 188 miliard, a to jsou jen některé chronické choroby rozvinutých zemí. Obdobná situace existuje i v EU; například v Portugalsku 27 % osob trpí chronickou bolestí a stěžuje si na snižující se účinnost léků, za které zaplatí v průměru 77 EUR za měsíc. Podle mezinárodní asociace pro studium bolesti trpí v současné době chronickou bolestí 39 milionů Evropanů, kteří kvůli tomu zmeškají půl miliardy pracovních dní a náklady na jejich léčbu činí 34 miliard EUR. Jen v ČR je ročně distribuováno skoro 50 milionů balení analgetik v ceně 4,5 miliardy korun. V rámci EU se výskyt chronické bolesti pohybuje v rozmezí 12–30 % u pacientů vyhledávajících lékařskou pomoc, přičemž nejčastější lokalizací je sakrum a dolní část zad (52 %). V USA chronické užívání léků na bolest vedlo k nárůstu závislostí i úmrtí z předávkování analgetik. Přibývá snah o hledání nefarmakologických řešení. Mezi ně patří např. akupunktura, která je v USA nyní propagována jako jeden z nejlepších nefarmakologických prostředků léčby bolesti s prokázanou účinností a především finančními úsporami (1, 2, 3).

Integrace obou medicín je na vzestupu

Celosvětově u veřejnosti i odborníků stoupá zájem o oblast komplementární a alternativní medicíny (CAM) a integrativní medicínu, která spojuje to nejlepší ze všech oborů. Integrativní medicína však musí ctít pravidla lege artis všech oborů a zachovávat rozumnou spolupráci všech odborníků. Čtvrtá průmyslová revoluce předpokládá multidisciplinaritu i ve zdravotnictví. Oba typy lékařství jak východní tak i západní se nyní v Číně i v USA (i většině států na světě) studují stejný počet šesti let a nelze tyto znalosti dohonit v pár týdnech školení. Snaha o legalizaci regulérního studia TČM je tedy snahou o zařazení mezi civilizované státy.

Přesvědčí vás fakta, statistiky a výzkumy?

Tento příspěvek je souhrnem hlavních faktů dokládajících životnost zájmu o TČM nejen v Asii, ale i západním světě. V obou částech světa přitom dochází k nejrůznějším případům propojování a integrace západního a východního způsobu poznání a praxe.

V USA již existuje více jak 70 center, které se integrací západní a východní medicíny zabývají. Jejich pacienty se stávají lidé, kteří vyčerpali možnosti západní medicíny, nesnášejí její postupy nebo jsou alergičtí na léky západní medicíny a hledají individualizovanou medicínu na své chronické zdravotní problémy, případně prevenci těchto problémů (4). Celosvětový rozvoj CAM v rámci oborů integrativní medicíny se nevyhýbá žádnému kontinentu a možnost studovat například TČM mají i v Brazílii, Argentině, Austrálii, Rusku atd. V Polsku na Jagelonské univerzitě v Krakově pracuje oddělení TČM(5) a podobné oddělení vzniká i v Srbsku.

Profesor Ka-Kit Hui je profesorem Integrativní medicíny v Centru pro Západní a Východní medicínu na Kalifornské Univerzitě v Los Angeles v USA (UCLA), kde ročně 22 odborníků na TČM vyšetří 21 000 pacientů, z nichž část jim je odeslána z oddělení západní medicíny. Profesor Hui je mezinárodně uznávaným odborníkem-gerontologem. Vytvořil model péče o pacienta s pomocí metod čínské medicíny, který je vysoce preventivní a přitom finančně únosný a dostupný pro každého. Podle jeho názoru je nutno revidovat postupy západní medicíny a inspirovat se dlouholetými tradicemi prevence chorob pomocí orientálních léčebných systémů jako je například tradiční čínská medicína nebo ajurvéda, což je směr, který podporuje i Světová zdravotnická organizace (WHO) (4, 6, 7).

V současné době je v Číně 3 732 nemocnic tradiční čínské medicíny, které se zaměřují na léčení i výzkum řady chorob pomocí metod čínské medicíny. Přísná vědecká kritéria zajišťuje Čínská Akademie věd a konkrétně její část zabývající se čínskými lékařskými vědami (CACMS). Odtud pochází i nositelka Nobelovy ceny za lékařství z roku 2015 prof. Tchu Jou-jou (Tu You-you), jejíž objev léku na malárii se stal nejúčinnějším prostředkem proti této chorobě, na kterou ročně umírají až tři miliony osob. V nemocnicích TČM v Číně je 755 050 nemocničních lůžek. Nemocnice a ambulance TČM ročně vyšetří 515 milionů pacientů, přičemž na akutní stavy všeho druhu se léčí pomocí TČM 22,27 milionů pacientů ročně. V Číně je 42 univerzit TČM s 586 101 studenty, z čehož je 4 440 PhD, 35 001 magistrů a 145 558 absolventů. Výzkumu se věnuje 88 výzkumných ústavů a pracují na 2 807 výzkumných projektech. V roce 2014 bylo v čínském odborném tisku publikováno 6 024 článků a výzkumných zpráv, z čehož 693 bylo v impaktovaných zahraničních časopisech a registrováno bylo 130 patentů. Příkladem jsou léky na malárii z výzkumů prof. Tu You-you – Artemisinin, dále léky na léčbu leukémie (Arsenic trioxid), na léčbu chorob koronárních cév (Calculus bovis factitius) a další. V roce 2016 Čína publikovala 426 000 vědeckých prací všech oborů, které prošly přísnou mezinárodní kontrolou kvality. 

Celkový obrat čínského farmaceutického průmyslu se pohyboval v 2.6 bilionech juanů v roce 2015, z čehož se čínských léků týkalo 0.6167 bilionu a obchodu se surovými bylinami 0.1699 bilionu. (8)

Výzkum CACMS se týká všech oborů TČM včetně akupunktury, fytoterapie, čínských masáží a tělesných cvičení, historie a klasických děl, které pokrývají 2000 let existence písemnictví TČM. Čína je ohromnou zemí s velkými rozdíly v ekonomickém rozvoji různých oblastí a její lékařský výzkum byl v minulosti zatížen neodbornými postupy, a proto nebyl obecně akceptován vědeckou veřejností ze západní Evropy a USA. V poslední době se však kvalita studií neustále zlepšuje a následující výsledky potvrzují přijetí TČM i ve vyspělých zemích, konkrétně v USA.

Spolupráce CACMS s National Cancer Institute (NCI) v USA se datuje od roku 2005. V současné době je spolupráce na vysoké úrovni se vzájemnou výměnou odborníků, pořádáním kongresů a studií - například nemalobuněčných karcinomů plic, která je randomizovaná i zaslepená. Čína a USA podepsaly dokument o spolupráci při výzkumu CAM a to dne 16. 4. 2006. Probíhají klinické studie prevence i léčby nádorů s využitím čínských bylin. CACMS již spolupracuje s McGill univerzitou v Kanadě, NCI v USA, univerzitami a instituty v Německu, Rusku, s Institutem na léčbu nádorů v Japonsku, Jižní Korey, Malajsii, Indonésii a Thajsku.

Výzkum TČM se děje na mnoha rovinách. Namátkou lze uvést například profesora Lu Aiping z Hongkongské Babtistické univerzity, specialistu na metabolismus kostí, který na základě čínských syndromologických jednotek byl schopen zefektivnit léčbu léky západní medicíny a vyhnout se nežádoucím účinkům v léčbě revmatoidní artritidy (9, 10). Profesor Yan Schroen z Holandska dosáhl snížení nákladů a zefektivnění léčby cukrovky druhého typu rovněž na základě syndromologických jednotek čínské medicíny, které budou zahrnuty do mezinárodní klasifikace chorob WHO v tomto roce (2018).

Výzkumy z oblasti urologie, konkrétně profesora Žan Pchan (Ran Pan) z nemocnice Guang'anmen v Pekingu, který se zabývá léčbou selhání ledvin pomocí bylin čínské medicíny i akupunktury, dále léčbou močové inkontinence včetně léčby nádorů močového měchýře a prostaty, již byly publikovány v časopise JAMA (11, 12, 13). V oblasti kardiovaskulárních chorob se potvrdil účinek extraktu ze dvou čínských bylin nazvaný XS0601, který výrazně snižoval výskyt restenozy u pacientů po perkutánní koronární intervenci, studie byla randomizovaná a dvojitě zaslepená (14).

Čínské cvičení pro každého

Součástí čínské medicíny jsou i typická čínská cvičení jako čchikung, tchajti-čchuan a další. Předstupněm pro čínská bojová umění jsou však cvičení, které může provozovat každý, i zcela netrénovaný jedinec, aniž by mu hrozilo jakékoli nebezpečí, neboť pohyby se vykonávají pomalu a soustředěně. Dvojitá randomizovaná studie u 1 604 starších osob, kterou uvádí Dai Jinnang z CACMS a Guang'anmen nemocnice v Pekingu, udává zlepšení denzity kostí bederních obratlů a stehenní kosti u starších cvičenců včetně snížení hladin krevních tuků a hodnot krevního tlaku u hypertoniků (15, 16, 17).

Profesor Jie Li z CACMS uvádí studii na 5 534 pacientech s nádory plic s příznivými účinky TČM na kvalitu života s využitím akupunktury, fytoterapie i cvičení podle TČM. V Číně je až 90 % pacientů po nádorové léčbě ošetřováno s pomocí metod čínské medicíny (18). Účinnost bylin čínské medicíny se ukazuje i u nádorů jater (19, 20). V léčbě neplodnosti u žen je účinná jak akupunktura, tak i byliny čínské medicíny (21, 22). Významné účinky akupunktury v neurologii u dospělých i dětí jsou již dlouho známy (23, 24, 25, 26). Některé čínské byliny se užívají již 2000 let a stále jsou účinné na řadu infekcí, jako je hepatitida B, pneumonie, nachlazení a další (27, 28, 29, 30, 31, 32).

Základem kvalitního života je prevence

Podle studie, publikované v časopise Archives of Internal medicine v roce 2005, je až 70 % předčasných úmrtí spojeno s nevhodným životním stylem. Až 50 % veškerých chorob a úrazů v poslední třetině života je možno eliminovat vhodnou změnou životosprávy. Působit je nutno v sedmi oblastech: obecná hygienická péče o sebe a prevence nemocí, vhodné tělesné cvičení a trénink, zvládání emocí a stresu, výživa a stravování, pěstování kvalitních mezilidských vztahů, péče o životní prostředí, hledání a udržování smyslu života. (33).

Chronický psychologický stres je spojován s horší regulací zánětlivé reakce a lidé jsou tím pádem náchylnější k nejrůznějším nemocem, včetně autoimunitních. Veškeré metody zlepšující toleranci stresu jsou tedy důležité. Akupunktura dokáže tlumit bolesti i zánětlivou odpověď a zvyšuje sekreci endogenních opiátů, což jsou přirozené látky, které si organismus vyrábí pro dobrou náladu a které snižují přehnanou reakci na stres (1, 04).

Podle WHO se v celém světě pouze 5 % populace cítí zcela zdrávo a neléčí se na žádnou chorobu, 75 % má nějaké drobné zdravotní problémy a necítí se zcela zdrávo a 20 % je v intenzivní léčbě závažných chorob. Podle profesora Cchao Chungsin (04). (Cao Hongxin), který je hlavním výzkumníkem Čínské Akademie čínských lékařských nauk (CACMS), je TČM úspěšná ve zlepšování příznaků a kvality života pacientů s chronickými chorobami a snižování spotřeby i dávkování léků západní medicíny a tím pádem i snižování nákladů na jejich léčbu. Pozitivní účinky TČM byly prokázány při léčbě SARS, H1N1 chřipky a syndromu ruka-noha-ústa (hand, foot and mouth disease) u dětí a u dalších chorob (27 – 33).

Diktátu doby a potřebám pacientů odpovídá i zájem veřejnosti o CAM. V rámci EU zhruba 145 000 lékařů používá CAM a dalších 160 000 osob ji používá bez státní regulace své praxe. To znamená, že v EU máme 65 osob praktikujících CAM na 100 000 obyvatel, což znamená, že máme 30 lékařů s CAM vzděláním a 35 nelékařů praktikujících CAM v porovnání s 475 000 praktických lékařů (general practitioner), což odpovídá 95 praktických lékařů na 100 000 obyvatel průměru EU (5).

Tradiční čínská medicína – levnější péče a diagnostika

Je tedy otázkou, zda není zajímavé ověřit i starobylé systémy konstituční prevence a léčení chorob z dob, kdy lékaři měli k dispozici pouze svůj pozorovací talent a jejich zkušenosti byly předávány po staletí z otce na syna. V těchto dobách byli představitelé TČM nucení dbát více na prevenci, protože neměli účinné prostředky na léčbu závažných akutních nemocí. Možná tyto zkušenosti, schraňované dvě tisíciletí, umožňují lépe predikovat a tím pádem předcházet některým konstitučním chorobám. (34, 35, 36, 37). Třeba se v budoucnu některá tato data potvrdí pomocí genetických vyšetření. Nejnovější studie epigenetických mechanismů potvrzují pozitivní vlivy akupunktury na prodloužení telomérů a tedy podporu dlouhověkosti (38). Podle výzkumů vědců z Kanady i Taiwanu je 99 % běžně užívaných bylinných směsí TČM epigeneticky aktivních a mají pozitivní vliv na adaptační schopnosti lidského organismu (39). Vždy ale bude pozorování okem podstatně levnější než přístrojové vyšetření a také asi i o dost rychlejší...

Je třeba zvážit, zda by nebylo vhodné respektovat celosvětové trendy a spojit veškeré síly a prostředky jak západní, tak i východní medicíny pro boj s narůstající nemocností populace v České republice.

Článek byl zveřejněn v Lidových novinách.

MUDr. Ludmila Bendová

MUDr. Ludmila Bendová

Zakladatelka 1. školy tradiční čínské medicíny, praktička TČM, lektorka.

Citace

 1. NIH Consensus on Acupuncture JAMA, 1998: 280 : 1518-24
 2. Vickers J.Andrew, Linde Klaus: Acupuncture for Chronic Pain, JAMA, 2014 : 311(9): 955-956. Doi:10.1001/jama.2013.285478
 3. Bolash B.M.A. – Chair of joint Acupuncture Opioid Task Force : Acupuncture's Role in Solving the Opioid Epidemic, White paper 2017
 4. Hui Ka-Kit: Proccedings of the 1st Annual International Advanced Training Course in Traditional Chinese Medicine: Development of TCM in Clinical practice and Research, CACMS, Peking 14th-28th October 2017 pp 4 - 99
 5. Rybická M: Proccedings of the 1st Annual International Advanced Training Course in Traditional Chinese Medicine: Development of TCM in Clinical practice and Research, CACMS, Peking 14th-28th October 2017 pp 1343-1389
 6. WHO Traditional Medicine Strategy 2014 – 2020 http://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en/
 7. Benchmarks for training in traditional/complementary and alternative medicine, WHO 2010 ISBN 978 92 4 1599634
 8. Cao Hongxin: Proccedings of the 1st Annual International Advanced Training Course in Traditional Chinese Medicine: Development of TCM in Clinical practice and Research, CACMS, Peking 14th-28th October 2017 pp 153 – 201
 9. Lu Aiping et al: An itegrative approach of linking traditional chinese medicine pattern classification and biomedicine diagnosis J. Ethnopharmacology (2011), doi:10.1016/j.jep.2011.08.045
 10. Zhang Chi, Lu Aiping et al. : The Extraarticular Symptoms influence ACR Response in the Treatment of Rheumatoid Arthritis with Biomedicine: A Single Blind Randomized controlled Multicenter Trial in 194 patients. Rheumatol Int 2012
 11. Ran Pang et al: Effect of Qianlie Xiaozheng tang a Chinese Herbal Decoction on Castration Resistant Prostate Cancer a pilot study. Afr j Tradit Complement Altern Med (2015) 12(6):21-26 http://dx.doi.org/10.4314/ajtcam.v12i6.3
 12. Shi S-H. Et al: A network Pharmacology Aproach to Understanding the Mechanisms of Action of Traditional Medicine Bushenhuoxue Formula for Treatment of Chronic Kidney Disease. PLOS ONE 9(3):e89123: doi: 101371/journalpone0089123
 13. Liu Zhishun et al: Effect of Electroacupuncture on Urinary Leakage among Women with Stress Urinary Incontinence a Randomized Clinical trial JAMA. 2017:317(24):2493-2501. Doi:10.1001/jama.2017-7220
 14. Chen Ke-ji, Shi Da-zhuo, Xu Hao et al : XS0601 reduces the Incidence of Restenosis: a prospective study of 335 patients undergoing percutaneous coronary intervention in China. ChinMed J 2006:119(1): 6-13
 15. Xiong Xingjiang: Effects of Baduanjin Exercises for Hypertension : A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials Maturitas 80 (2015) 370-378: www.elsevier.com/locate/maturitas
 16. Mei Lijuan et al.: Systematic Review of Chinese Traditional Exercises Baduanjin modulating the Blood Lipid Metabolism EVB CAM vol 2012 article ID 282131, 8 pages doi:10.1155/2012/282131
 17. Tao Jing et al: Taichichuan and Baduanjin Practice modulates functional Connectivity of the cognitive Control Network in Older Adults www.nature.com/scientific reports 07 Feb 2017
 18. Jie Li: Proccedings of the 1st Annual International Advanced Training Course in Traditional Chinese Medicine: Development of TCM in Clinical practice and Research, CACMS, Peking 14th-28th October 2017 pp 933- 1007
 19. Zhao et al: The herbal Mixture Xiaochaihu tang induces Apoptosis of Human Hepatocellular Carcinoma HUH7 cells in Vitro and in Vivo Afr J Tradit Complement Altern Med., (2017) 14 (3): 231-241
 20. Hu Bing et al: Traditional Chinese Medicine for Prevention and Treatment of Hepatocarcinoma : from bench to bedside, World J hepatol 2015 may 28: 7(9): 1209 – 1232 ISSN 19485182 (online)
 21. Cui Hong Zheng et al.: Effects of Acupuncture on Pregnancy Rates in Women undergoing in vitro Fertilization: a Systematic Review and Meta-analysis, Fertility and Sterility Vol 97 No 3 March 2012
 22. Zhou K et al: Chinese Herbal Medicine for Subfertile Women with Polycystic Ovarian Syndrome – Review Cochrane database of systematic reviews 2016, Issue 10, Art No CD007535. Doi : 10.1002/14651858.CD007535. pub3
 23. Bai Hui et al: Clinical observation on Acupuncture for Post-stroke Ataxia J Acupunct Tuina Sci 2010, 8(6): 357-359 doi: 10.1007/s11726-010-0449-1
 24. Neoh Choo Aun et al: Scalp Acupuncture Treatment for Children with Autism and ADHD, International J of child development and mental health, ISSN 2286-7481 Vol. 5 No 2 February – July 2017 (45-57)
 25. McDonald J., Janz S. The Acupuncture Evidence Project: A Comprehensive Literature Review Australian Acupuncture and Chinese Medicine Association Limited Dec 19, 2016
 26. Vickers AJ, Cronin AM, Maschino AC, Lewith G, MacPherson H, Foster NE et al. Acupuncture for Chronic Pain: Individual Patient Data Meta-Analysis. Archives of Internal Medicine 2012:172(19):1444-53
 27. Chen Y. Zhu J.: Anti HBV effect of individual Traditional Chinese Herbal Medicine in Vitro and in Vivo – an analytic review, J of Viral Hepatitis 2013, 20, 445-452
 28. Yang Qianchun et al: Chinese Medicinal Herbs for Childhood Pneumonia: a Systematic Review of Effectiveness and Safety, EVB CAM vol 2013 Article ID 203845, 25 pages http://dx.doi.org/10.1155/2013/203845
 29. Wang Jian, Zou Wen: Practices, Challenges and Opportunities: HIV/AIDS Treatment with Traditional Chinese Medicine in China, Front. Med. 2011, 5(2): 123 – 126
 30. Chen Zheng and Tsuyoshi Nakamura: Statistical Evidence for the Usefulness of Chinese Medicine in the Treatment of SARS, Phytotherapy research 18, 592-594 (2004)
 31. SARS Clinical Trials on Treatment using a Combination of Traditional Chinese Medicine and Western Medicine. Geneva: WHO; 2003. Dostupné na: http://apps.who.int/medicinedocs/pdf/s6170e/s6170e.pdf.
 32. Qi Fanghua et al.: TČM and related Active Compounds: A Review of their Role on Hepatitis B virus Infection, Drug Discov Ther : 2013: 7(6):212-224
 33. Reeves, MJ, Rafferty AP. Healthy Lifestyle Characteristics among Adults in the United States, 2000, Arch Intern Med, 2005: 165(8) : 854-57
 34. Wietmarschen van H., Schroen J. Lu A. et al : Systems Biology guided by Chinese Medicine reveals New Markers for sub-typing Rheumatoid Arthritis Patients J.of Clin Rheum 15, 330-337 2009
 35. Zhang Chi, Lu Aibing et al.: Integration of Chinese Medicine with Western Medicine could lead to Future Medicine: Molecular Module Medicine, Chin J Integr Med Jan 26 2016
 36. Lu A. Chen KJ: Integrative Medicine in Clinical Practice from Pattern Differentiation in Traditional Chinese Medicine to Disease Treatment, Chin J Integr Med 2009:15:152
 37. Science 2014: 346 (6216): 1569 Dostupné z : www.sciencemag.org
 38. Jun Jiaa-Yan, Yua Jia-Hui, Denga Nicola Robinson et al : A review of Omics research in acupuncture: The relevance and future prospects for understanding the nature of meridians and acupoints https://doi.org/10.1016/j.jep.2012.01.034
 39. Hu Xue-qing, Su Shi-bing : An overview of epigeneticsin Chinese Medicine researches Chinese J. of Integrative Medicine spt. 2017, Vol. 23, issue 9, pp 714-720
Používáme cookies

Souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech?

Jak používáme cookies

Nastavení
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení