Lída je duší TČM v Česku

Založení a život školy očima jejího dlouholetého ředitele Romana Bendy.

Lída je duší TČM v Česku

Co předcházelo založení společnosti? Nádherná osmdesátá léta a skomírající socialismus. Demonstrace a také spolek Přátelé přírodní výživy, kde jsem se seznámil s Ludmilou Růžkovou, která se později stala mou ženou. Tehdy jsme byli skoro protistátní svaz, protože jsme zpochybňovali doporučení Stanislava Hejdy, oficiálního socialistického výživáře. No a pak jsme zazvonili klíči, pohádky byl konec, a teď jsme všichni svobodní, a část je ještě svobodnější.

MUDr. Ludmila Bendová a Ing. Roman Benda

Vystudoval jsem zahraniční obchod, abych mohl cestovat, ale jak jsem během studií moudřel, tak jsem chtěl svůj život zaměřit spíš na hlubší poznání světa.

Na jaře 1990 jsem skončil svůj pracovní poměr v Muzeu hlavního města Prahy, kam jsem se uklidil po vzoru Vlasty Marka, abych měl více času na meditace, jógu a zen, a vyrazil jsem do Švýcar. Zde jsem se učil dělat tofu a pomáhal při jeho výrobě. Byla to úžasná životní zkušenost, již léta mě zajímala makrobiotika, a také jsem tam párkrát navštívil nedaleký Mezinárodní institut makrobiotiky (IMI). Působila zde například úžasná Katriona Forrester a další.

Bylo to poprvé, kdy jsem se dostal do kapitalistické ciziny. Chtěl jsem jet vlakem, ale jízdenka stála více než můj měsíční plat, tak jsem pak nakonec jel stopem. To mi poradil Luboš Chlouba, a že nejlepší je stopovat na benzinkách, a vždy se zeptat řidiče, zda mě nevezme na nějakou další benzinku, která je při cestě. Již jsem měl zkušenosti se stopováním po socialistické Evropě, šel jsem do toho a fungovalo to. Nakonec mě nějaký mladý pár odvezl v noci až na místo do Frutigenu.

Po návratu jsem vařil na kurzech jógy, dokázal jsem doma vyrobit tofu, a pak z toho, zeleniny a jahel udělat jídlo pro 150 lidí, odvézt to na seminář a tam distribuovat. Zároveň jsem doma dělal kurzy vaření a doma vyráběl tofu, které jsem pak prodával ve sklenicích na akcích v Městské knihovně, kde jsem se setkával i s Lídou. Také jsem vyráběl seitan z pšeničné mouky, a z toho případně seitanový guláš, dodnes tak dobrý nikdo v Česku vyrobit neumí.

Postupně jsem začal Lídě pomáhat s Československou SinoBiologickou společností a 1. školou tradiční čínské medicíny. Běžely semináře. Kromě lektorů a tlumočníků nám hodně pomáhaly s administrativou manželé Šnajbergovi. A také nikdy nezapomenu na skvělá jídla, která nám jezdili na semináře připravovat Dvořákovi z Dobrušky. V té době se nedalo jíst zdravě v restauracích, takže kdo chtěl zdravé jídlo, musel si přinést svoje.

Na podzim 1990 byla založena Československá SinoBiologická společnost. Ještě ze zakládajících členů, ze členů prvního výboru, chci zmínit především MUDr. Michaelu Lidickou, která již v té době měla vynikající znalosti akupunktury a čínské medicíny, ale bohužel se zabila i s manželem v autě v Kanadě. Další významná pomocnice s chodem společnosti je MUDr. Helena Jírová, která vždy když bylo potřeba, byla ochotná nám pomoci na mnoha frontách. Aktivně nám pomáhala také Eva Joachimová, která je špičkový odborník na čínskou astrologii. No a když už jsem v tom děkování a vzpomínání, tak děkuji především tlumočnici PhDr. Ludmile Karlachové, která nám leta tlumočila z francouzštiny, protože první lektoři byli Francouzi, a jelikož uměla i rusky, tak tlumočila i z ruštiny. Především pro francouzštinu byla druhým tlumočníkem Lída Bendová, ale jelikož po úraze v roce 1991 byla desítky let oslabená, tak často Ludmila Karlachová převzala část tlumočení za ní. Také nám vycházela vstříc, co se týká honorářů, jelikož v komerční sféře, například pro automobilky, si tlumočníci vydělávali několikanásobně více, a to bychom nezvládli.

První lektory jsme ubytovávali v hotelu Internacional. Stravovali se v restauraci, a vždy s nimi šel jen jeden člen výboru, protože to bylo drahé a neměli jsme na to. První lektoři, Michel Picard a Lucien Schvendeman nám přednášeli zadarmo, jen jsme jim platili ubytování, i letenky si platili. Další francouzští lektoři již byli řadoví praktici, kterým jsme platili letenku i honorář, takže abychom ušetřili, tak jsme je ubytovávali u nás doma. Západní lektoři chodili na jídlo do restaurace. Po roce 1999 k nám začali létat čínští lektoři, kteří chtěli většinou výhradně čínskou stravu. Často pro čínské lektory u nás vařila čínská kuchařka.

S rozjezdem přednášení čínských lektorů nám neocenitelně pomohl sinolog světového formátu Mgr. Vladimír Ando, PhD., autor mnoha publikací o čínské medicíně. Mnoho let nám také pomáhala vynikající tlumočnice a překladatelka Mgr. Zuzana Franklinová.

V lednu 1991 Lídu v nemocnici Motol na jejím pracovišti přepadl jeden člověk, mnoho bodnutí nožem, a několik by bylo smrtelných. Kdyby okamžitě nebyl volný operační sál a lékaři, tak by tu již nebyla. Takže to přežila, ale trvalé následky zůstaly, má jen jednu funkční hlasivku, což omezilo její možnosti přednášení. Díky její obrovské vůli se z toho dostala, a v červnu jsme letěli na další léčbu za profesorem Leung Kok Yuenem do Vancouveru, kde proběhlo několik setkání a předepsání konkrétních léčivých směsí. Letenku nám zaplatila Evropská univerzita SinoBiologie, která přesídlila do Kanady, protože ve Francii nemohla svobodně působit. Peníze jsme neměli, a tak když jsme se chtěli někam podívat, šli jsme pěšky nebo jezdili veřejnou dopravou.

Začátky naší společnosti byly plné nadšení všech zúčastněných. Pak logicky začalo docházet k tomu, že se různí lidé i skupiny osamostatňovali, a někteří by nejraději na 1. školu tradiční čínské medicíny zapomněli. Ale faktem je to, že tradiční čínskou medicínu přivedla do Československa Ludmila Bendová, a až do současné doby je naše společnost hlavním a nejlepším šiřitelem poznatků tradiční čínské medicíny v Českém a Slovenském prostoru. Také všichni významní praktici, kteří studovali TČM v devadesátých letech, ji studovali u nás.

Na Slovensku jsme založili díky MUDr. Aleně Ondrejkovičové Sinobiologickou společnost na Slovensku – Sinbios, a mnoho let úspěšně spolupracovali, jelikož jsem věřil, že pro organizaci seminářů bude lepší, když budou mít slovenští studenti sekretariát blíž po ruce, a část seminářů poběží na Slovensku. Ze slovenských spolupracovníků rád vzpomínám na Miro Kralika, MUDr. Vladimira Balogha, MUDr. Juraje Šajbana, Melánii Sprušanskou. A zejména chci poděkovat čisté duši MUDr. Kataríně Svitkové, která nám v těžkých dobách aktivně pomáhala. Také jsme pomáhali založit Ústav tradiční čínské medicíny na Slovensku, v rámci SZU.

Vzpomínám také na dobu, kdy jsem vymyslel Komoru tradiční čínské medicíny. Na prvním jednání jsme se sešli já, Lída, MUDr. Jiří Bílek, MUDr. Jana Pražáková. Postupně jsme vymýšleli další postup. Zaregistroval jsem doménu komoratcm.cz, vymyslel stanovy, ověřil, že je možné používat termín komora i pro občanské sdružení, nyní spolky. Postupně naštěstí práci na komoře převzali další lidé, jinak bych to asi nestíhal dělat kvalitně. Například jsem musel nechat zrušit Nadaci TČM, už nebyli lidi, kteří by měli čas se tím zabývat.

Jednou z osob, která nám vždy ochotně pomohla byla MUDr. Zuzana Vančuříková, skvělý člověk a vynikající odborník v mnoha oborech. Vynikající lektor čínské medicíny a mykologie. Dále pak jsem založil s přáteli několik obchodních organizací, které úspěšně fungují dodnes. Nathan spol. s r.o., Pragon s.r.o., Qigong tuina s.r.o. Náš syn Jirka se mnou pracuje od devadesátých let, ještě před založením prvního s.r.o. Divím se, že to se mnou vydržel ☺.

Dále chci vypíchnout práci mého kolegy Ing. Karla Šimonovského. Tento člověk je výjimečný nejen svými vrozenými schopnostmi a erudovaností, ale i pracovitostí a lidskostí. Bez jeho úsilí bychom zde neměli mnoho důležitých produktů tradiční čínské medicíny. Nyní bojuje se státem ohledně nezákonného omezování prodeje našich potravinových doplňků, zejména coriolu.

Jeho kolega bojovník Honza Hájek má na starosti zejména provoz naší obchodní části holdingu, a neustále rozšiřuje okruh svého působení, stává se z něj praktik i lektor. Velmi nám také mnoho let pomáhá odborník Václav Lukeš, který se zabývá oblastí výuky cvičení qigong a masáží tuina. Bez něj by tato část čínské medicíny nebyla v našem holdingu na tak vynikající úrovni.

Od začátku devadesátých let je naší nedílnou součástí i MUDr. Hubert Čížek, který je jedním z udržovatelů odkazu prof. Leung Kok Yuena a jeho systému fytoterapie. Je to přehledná nauka o čínských bylinkách a směsích, jejichž systém kódování, který prof. Leung vymyslel a sestavil, je pro začátečníky srozumitelný a unikátní.

Jedním z důležitých pomocníků ze staré gardy devadesátých let je MUDr. Viktor Vojtěch, přední český akupunkturista, který šíří akupunkturu na západ od Prahy a podílí se jak na organizování chodu školy tak i na korekci knih o čínské medicíně. (Viktor Vojtěch zemřel 23. 9. 2021, pozn. red.)

Svojí práci pro 1. školu tradiční čínské medicíny jsem definitivně předal mladším v roce 2017, nejdříve moje pádlo převzala Denisa Hunalová, a nyní naší školu řídí především Mirka Kořínková se svými kolegy.

Mnoho desítek let nám pomáhá elektrotechnik Vladimír Bradáč, odborník na elektroniku, ozvučovací a projekční techniku. Na tohoto člověka jsem se mohl vždy spolehnout a nikdy mě nenechal ve štychu.

Co se týká mě, tak několik desítek let práce pro holding, většinou i o víkendech, se odrazilo na mém zdraví. Svojí činnost v obchodních organizacích jsem ukončil v roce 2018, kdy mi můj chatrný zdravotní stav nedovoloval pokračovat dál. Jak jsem záviděl řadovým zaměstnancům, kteří si mohli dovolit několik týdnů dovolené každý rok. Naše semináře totiž mnoho let probíhaly během víkendů a jenom zajištění víz a pozvání pro čínské odborníky zahrnovalo týden chození po úřadech. Takže následkem skoro 30 let práce jsem v roce 2017 definitivně vyhořel. Co šlo, to jsem předal, a nyní již nevykonávám žádnou rozhodovací práci, jen průběžnou konzultační. Ze všech problémů jsem se dostal a nyní věnuji svůj život práci na sobě. Vrátil jsem se k tomu, co jsem v roce 1990 přerušil, cvičím, medituji. Takže mám radost, že většina toho, co jsem vytvořil a pomáhal vytvořit, zdárně pokračuje a rozvíjí se. Podařilo se mi díky dodržování systému metabolické mitochondriální terapie zhubnout skoro 40 kilo, hodně se pohybuji, jím zdravě a raduji se ze života.

Těší mě, že díky naší 1. škole tradiční čínské medicíny a dalším souvisejícím organizacím našeho holdingu se dařilo proškolit tisíce odborníků a pomáhat s pomocí tradiční čínské medicíny velkému množství lidí. Určitě jsem na někoho zapomněl, tak se omlouvám a děkuji všem, kteří nám pomáhali a pomáhají.

Asi nejvíc bych poděkoval své ženě Ludmile Bendové. Beze mě by zde tradiční čínská medicína byla, bez ní nikoliv. Již více než 30 let aktivně pracuje, stále i o víkendech. Samozřejmě má mnoho vynikajících kolegů, ale o odbornou stránku školy se celou dobu zajímá a ovlivňuje ji, samozřejmě i s pomocí všech členů lektorského sboru. Lída je nejen nekonečnou studnicí znalostí z oboru, ale hlavně duší TČM v Česku.

Ing. Roman Benda

Ing. Roman Benda

dlouholetý ředitel 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®, zakladatel spolupracujících společností PRAGON s.r.o. (dodavatel produktů pro TČM) či Qigong Tuina s.r.o. (provozuje Kliniku Pivoňka), duchovní otec Komory TČM. Amatérský výrobce tofu, dlouholetý buddhista a nadšený otužilec.

Používáme cookies

Souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech?

Jak používáme cookies

Nastavení
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení