Nachlazení – diagnostika, fytoterapie, akupunktura

Nachlazení – diagnostika, fytoterapie, akupunktura

Francouzsky s překladem Proběhl ✓

Prevence, terapie při nachlazení a doléčení. Téma je zaměřené na diagnostiku, vhodný výběr bylinné směsi a akupunkturu. Lektor: Jean-Luc Klein. Termín: 6.–8. listopadu 2019 (středa–pátek). Francouzsky s českým překladem.

Je místo?: Seminář proběhl.

Pořádá: 1. škola TČM®

Informace k semináři

Ceny semináře

Cena při platbě doZákladníČlenská
     

Členská cena platí pro členy společnosti a studenty 1. školy tradiční čínské medicíny – TČM®. Místo na semináři máte zajištěné až po úhradě platby. Splatnost objednávky je 3 dny.

Termín:

6.–8. listopadu 2019 (středa–pátek)

Místo konání:

Velký sál Žlutého císaře, Dělnická 54, Praha 7 Informace o místě:

Upozorňujeme, že místo na semináři máte zajištěné až po úhradě platby.

Téma semináře:

Seminář bude podzimně-zimního zaměření – na nachlazení. Nachlazení je komplexní a „vděčné" téma, které zahrnuje prevenci, léčbu jednoduchých i kombinovaných nachlazení a samozřejmě i případné doléčení. Těšit se můžete na přehledný výklad syndromologie i teoretických rámců popisujících průnik vnějších škodlivin, vše doplněné kazuistikami a podpořené více než třicetiletou praxí lektora. Z hlediska metod se seminář bude věnovat jak fytoterapii, tak akupunktuře.

Jaký je rozdíl mezi tímto seminářem a seminářem s MUDr. Čížkem?

Ve druhém pololetí 2019 se nám sešlo otevírání povrchu ve dvou kurzech.

Jedním z nich je tento s Jean-Luc Kleinem, který vždy klade velký důraz na odlišení jednotlivých vrstev a oddílů, zatímco bylinné směsi bere jako hotový nástroj, který není třeba dále zkoumat, protože je-li dobře provedena diagnostika, prostě daná směs bude fungovat, jde tedy o vysloveně teoreticko-diagnosticky orientovaný seminář, vč. akupunktury.

Postgraduální fytoterapeutické semináře s MUDr. Hubertem Čížkem mají optiku nastavenou jinak, postupuje se od detailního rozboru bylinných směsí a vazeb jednotlivých složek i jejich kombinací na výsledný terapeutický záměr a účinek a jejich případnou provázanost na vybrané syndromy.

Se znalostí obou seminářů konstatujeme, že pro zájemce o problematiku může být přínosné využít synergie a absolvovat oba semináře, neboť přístupy k výkladu jsou zcela odlišné a liší se též obsahově.

Určení semináře:

Zaměření
  • studenti
  • praktici
  • maséři
  • akupunkturisti
  • fytoterapeuti
Úroveň znalostí
  • základy tradiční čínské medicíny
  • znalosti čínské syndromologie a diagnostika

Pro studenty 4. ročníku akupunktury je součástí 1. semináře.

Pro absolventy jiných specializací než akupunktura, nebo absolventy Základů tradiční čínské medicíny, kteří se zajímají o jinou specializaci než akupunktura, (kde se toto téma vždy probírá ve 4. ročníku) představuje možnost rozšíření terapeutického záběru.

Pro absolventy studia fytoterapie představuje možnost prohloubení znalostí, vč. kombinací směsí, neboť v rámci standardního studia nemají specializovaný seminář na nachlazení/otevírání povrchu.

V neposlední řadě je určen pro všechny, kteří se zajímají o danou problematiku, avšak s přihlédnutím k minimálnímu doporučenému rozsahu znalostí alespoň v šíři základů TČM (roční studium Základy tradiční čínské medicíny).

Lektor

Jean-Luc Klein

Jean-Luc Klein

Jean-Luc Klein je žák profesora Leung Kok Yuena a praktik, s nímž spolupracujeme skoro 20 let. V 90. letech minulého století vedl několik našich teoretických i praktických seminářů. V současné době máme skvělou možnost využít jeho zkušenosti s praktickou léčbou „západních" pacientů a onemocnění.

Jean-Luc Klein je autorem komplexních rozdílových tabulek na nachlazení v dodatcích Přehledů směsí profesora Leung Kok Yuena.

Postgraduální semináře fytoterapie jsou pořádány ve spolupráci se společností PRAGON s.r.o.

Obor: Akupunktura, Fytoterapie, Diagnostika
Kdo může na seminář přijít: Absolvent, Student, 1. ročníky (Základy TČM), Praktik TČM, Student 2. ročníku AKU, Student 3. ročníku AKU, Student 4. ročníku AKU, Student 1. ročníku FYTO, Student 2. ročníku FYTO
Začátek : 9:00
Datum konání: 6.–8. listopadu 2019
Místo konání: Velký sál Žlutého císaře
Lektor: Jean-Luc Klein

Zeptejte se nás

* (Hvězdičkou označená místa musíte vyplnit)

Co by vás mohlo ještě zajímat

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Přihlášení

Naše webové stránky používají cookies. Přečtěte si, jak tyto soubory používáme .