Akupunktura G11 2018-2022

Všechno, co potřebujete vědět o 4. ročníku běhu G11 studia Akupunktury 2018-2022 ve školním roce 2021/2022.

Harmonogram 4. ročníku studia 2021/2022

30.
Září
2021

Název práce projednaný s vedoucím ročníku

Kontaktujte vedoucího ročníku MUDr. Viktora Vojtěcha e-mailem na vojtech@tcm.cz a sdělte mu název své závěrečné práce.

31.
Říjen
2021

Odsouhlasení tématu a garanta

Vyberte si pro svou ZP garanta: Hostáková Lucie, Jungová Ivana, Kocián Aleš, Kvíždalská Dana, Lukeš Václav, Měsíčková Iva, Řežáb Roman, Sakařová Pavla, Vančuříková Zuzka, Vojtěch Viktor a Volfová Míla. Kontakty vám sdělí studijní oddělení info@tcm.cz.

Kontaktujte vybraného garanta, projednejte s ním svůj záměr. Téma i se jménem předložte k odsouhlasení do 30. 10. 2021. Vedoucí ročníku společně se Širším vedením školy (ŠVŠ) vám potvrdí název práce a garanta.

17.–21.
Listopad
2021

1. seminář: Nachlazení, Jean-Luc Klein 

 

2.–6.
Únor
2022

2. seminář: Gastroenteorologie, Mgr. Jana Krameriová 

 

2.–6.
Březen
2022

3. seminář: Gynekologie – MUDr. Jiří Bílek 

 

1. – 5.
Duben
2022

4. seminář: o tématu a lektorovi jednáme 

 

18.–22.
Květen
2022

5. seminář: Neurologie – MUDr. Ondřej Toman 

 

.
Srpen
2022

Letní škola 

 

31.
Květen
2022

Odevzdání diplomové práce

Finální podobu ve formě elektronického dokumentu PDF zašlete vedoucímu 4. ročníku Viktoru Vojtěchovi (vojtech@tcm.cz) a ŠVŠ (info@tcm.cz).

Vytištěnou závěrečnou práci dodejte na studijní oddělení k archivaci a eventuálnímu založení do knihovny školy.

10.
Září
2022

1. řádný termín: Závěrečná zkouška z akupunktury

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Cena závěrečné zkoušky není započítána v poplatku za 4. ročník: 1 500 Kč

Na závěrečnou zkoušku (na řádný nebo opravný termín) se přihlašujete na stránce Zkoušky z TČM.

.
Únor
2022

2. řádný termín: závěrečná zkouška z akupunktury

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Cena závěrečné zkoušky není započítána v poplatku za 4. ročník: 1 500 Kč

Na závěrečnou zkoušku (na řádný nebo opravný termín) se přihlašujete na stránce Zkoušky z TČM.

.
.
2023

Slavnostní předání diplomů

Informace k závěrečné práci

Závěrečná práce (ZP) obsahuje:

 • Název práce musí obsahovat pojem „TČM“.
 • Zhodnocení závěrečné práce garantem.
 • Úvod: rozepsat, proč jste si dané téma vybrali, uvést vybraného garanta práce.
 • Stať: hlavní část práce s teoretickou částí, kazuistikami, odkazy na obrázky a literaturu.
 • Závěr: přínos práce pro samotného studenta a pro školu TČM.
 • Obrazová příloha a případná schémata.
 • Seznam použité literatury, citace.

Východní pojmy (v závorkách a psané kurzívou) je vhodné uvádět, vysvětlovat je však není třeba. Studnicí správného českého a čínského názvosloví jsou díla Vladimíra Anda. Mějte jeho knihy při ruce. Jsou k dispozici v knihovně nebo k zakoupení v PRAGONu.

Praktická část závěrečné práce

 • kazuistika, intervence
 • diagnostika, odběr příznaků,diferenciální diagnostika a teoretické odůvodnění,
 • zamyšlení se nad etiologií stavu, jak se k problému pacient dostal,
 • doporučení léčby
 • sledování klienta po dobu 5 návštěv – intervence (byliny, úprava režimu,
  stravy, guasha, baňky, akupunkturní techniky – jehly, nalepovací ušní jehly, moxa, akupresura či masáž),
 • zhodnocování stavu po jednotlivých návštěvách, jak se terapie vyvíjí,
 • po poslední návštěvě zhodnocení, kam se stav vyvinul, porovnat s první návštěvou.

Teoretická část práce

 • po poslední návštěvě zhodnocení, kam se stav vyvinul – porovnat s první návštěvou,
 • např. význam použitých akupunkturních bodu v rámci kazuistik v akupunktuře,
 • rozlišování výsevů u použití guasha, rozbor použité směsi u konkrétního stavu,
 • teorie k dietetice, stravování, rozbor určitého postoje při cvičení qi-gong,

Formální náležitosti práce

 • ZP musí obsahovat 20–25 stran textu
 • druh písma Arial
 • velikost písma maximálně 12 b.
 • řádkování 1,5.

Povinné semináře pro studenty

Zveme vás na letní školu

Studium

Důležité odkazy

Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení

Naše webové stránky používají cookies. Přečtěte si, jak tyto soubory používáme .