Akupunktura G9 2016-2020

Všechno, co potřebujete vědět o 4. ročníku běhu G9 studia Akupunktury 2016-2020 ve školním roce 2019/2020.

Harmonogram 4. ročníku studia 2019/2020

6. – 10.
November
2019

1. seminář: Nachlazení, Jean-Luc Klein 

 

8. – 12.
Január
2020

2. seminář: Gynekologie, MUDr. Jiří Bílek 

 

26. – 1.
Február/Marc
2020

3. seminář: přednáška s lektorem s Tianjianské univerzity TČM 

 

6.
Jún
2020

1. termín: závěrečná zkouška z akupunktury

cena: 1 500 Kč

13.
September
2020

2. termín: závěrečná zkouška z akupunktury

cena: 1 500 Kč

7.
November
2020

3. termín: závěrečná zkouška z akupunktury

Cena: 1 500 Kč

Informace ke zkouškám

Závěrečná zkouška 13. 9. 2020

 • Odevzdání kazuistik: do 31. 8. 2020
 • Odevzdání diplomové práce: do 7. 9. 2020
 • Praxe pro studenty (semináře nebo u praktika TČM): do 15. 1. 2021
 • Úvod do tuiny: v nejbližším možném termínu
 • Rekvalifikační masáže: do 31. 1. 2021
 • Minimum západní medicíny: do 31. 1. 2021

Závěrečná zkouška 13. 2. 2021

Závěrečná zkouška

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Cena za závěrečné zkoušky není započítána v poplatku za 4. ročník. Na závěrečnou zkoušku (na řádný nebo opravný termín) se přihlašujete:

 1. termín:PROBĚHL
 2. termín: PROBĚHL 13. 9. 2020
 3. termín: PŘESUNUTÝ NA 13. 2. 2021

Podmínky přístupu k závěrečné zkoušce

Závěrečná zkouška vyžaduje intenzivnější přípravu, aktivitu a docházku na testy. Studenti získají přístup k závěrečné zkoušce splněním následujících podmínek

Zdravotníci i nezdravotníci:

 • docházení na předepsané semináře
 • ročníkové a záverečné zkoušky
  • 2. ročník: Lokalizace bodů
  • 3. ročník: Minimum fytoterapie
  • 4. ročník: Závěrečné zkoušky
 • absolvování praxe pro studenty v rozsahu 2×3 dny
 • odevzdání záznamů vyšetření – kazuistiky – 9 listů pacienta za 2. ročník 3, za 3. ročník 3, za 4. ročník 3
 • odevzdání diplomové práce v minimálním rozsahu 30 stran

Nezdravotníci absolvují navíc:

Odevzdání diplomové práce

 • Finální podobu ve formě elektronického dokumentu PDF zašlete vedoucímu 4. ročníku Viktoru Vojtěchovi (vojtech@tcm.cz). Vytištěnou diplomovou práci dodejte na studijní oddělení k archivaci a eventuálnímu založení do knihovny školy.
 • Student je povinnen s garantem odsouhlasit harmonogram konzultací k DP a domluvit termín odevzdání.
 • Student, který nedodá v termínu a požadované formě diplomovou práci, nebude připuštěn k závěrečné zkoušce.

Přihlašování na zkoušky

Důležité odkazy

Studium

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Prihlásenie

Naše webové stránky používají cookies. Přečtěte si, jak tyto soubory používáme .