Náznaky sinologie a první zmínky o akupunktuře

Štítky:

1. část seriálu Historie čínské medicíny a akupunktury v Čechách a na Slovensku píše MUDr. Ludmila Bendová

Zdá se, že do Čech si akupunktura nacházela cestu poměrně obtížně. Existuje sice informace o tom, že v polovině dvacátých let minulého století léčil pomocí jehliček revmatická onemocnění prof. MUDr. Eduard Cmunt, profesor balneologie na České univerzitě v Praze, ale zájem o akupunkturu se u nás začal zvyšovat teprve o čtyřicet let později.

Kořeny české sinologie sahají až do středověku

Přitom kořeny české sinologie tkví v naší národní minulosti hlouběji, než by se dalo čekat. Prvním historicky doloženým cestovatelem do Číny totiž byl františkánský minorita Oldřich z Furlanska, který mezi léty 1328-1330 osobně zavítal na území Číny a bývá někdy nazýván „českým Marco Polem". Dokonce máme i českého „Mateo Ricciho" v osobě jezuitského misionáře Karla Slavíčka (1678 – 1735), který působil jako matematik, astronom a hudebník na císařském dvoře v Pekingu, kde také zemřel a je tam pochován.

Průkopníkem sinologie a prvním překladatelem Lao c'ova Tao te ťingu je orientalista profesor Rudolf Dvořák (1860 – 1920) jehož záběr však pokrýval i egyptologii, íránistiku, turkologii a další obory. Dříve než v univerzitním prostředí se čínský jazyk začal vyučovat na zlínské Vyšší lidové škole a učil ho tam budoucí zakladatel české sinologie Jaroslav Průšek, kterému poskytl stipendium pro studium v Číně sám Tomáš Baťa.

Jako samostatný akademický obor pak sinologie vzniká až po 2. světové válce v roce 1945 na Karlově univerzitě. Jaroslav Průšek tam vychoval další následníky a také Bertu Krebsovou, další významnou překladatelku Tao-te-ťingu.

Tao Te Ting

Těžiště zájmu českých sinologů byla čínská literatura v širokém společenském kontextu. V Orientálním ústavu, kde J. Průšek působil, tak vznikla v 60. letech knihovna o více než šedesáti tisíci svazků, která ve své době představovala evropský unikát. Bohužel „zlatý věk české sinologie" ukončila normalizace po srpnu 1968.

První paprsky akupunktury mezi českými lékaři

V letech 1960-61 se několika českým lékařům podařilo dostat do zemí, kde se setkali s akupunkturou a mohli ji i studovat. Jedním z nich byl MUDr. Josef Vymazal, který byl na několikaměsíční stáži v Číně. Ve stejné době byl MUDr. Richard Umlauf vyslán jako vojenský lékař do Koreje. MUDr. Josef Vymazal po návratu akupunkturu praktikoval na Neurologické klinice UK v Praze a v roce 1965 vydal společně s Milanem Tuháčkem publikaci Akupunktura, která k tomuto oboru přitáhla pozornost mnoha lékařů.

MUDr. Milada Barešová a MUDr. Richard Umlauf
MUDr. Milada Barešová a MUDr. Richard Umlauf

MUDr. Richard Umlauf začal pomocí akupunktury léčit pacienty ve vojenské nemocnici v Ružomberoku, kde v roce 1965 uspořádal 1. celostátní konferenci o akupunktuře. V roce 1969 proběhla opět v Ružomberoku 2. celostátní konference o akupunktuře s mezinárodní účastí. Byl na ní zvolen první celostátní výbor pro akupunkturu.

Google calendar

All seminars in Google calendar

To calendar →

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Přihlášení

Naše webové stránky používají cookies. Přečtěte si, jak tyto soubory používáme .