Nachlazení pomocí bylinných směsí. Otevírání povrchu

Nachlazení pomocí bylinných směsí. Otevírání povrchu

Pro studenty French Finished

Prevence, terapie při nachlazení a doléčení. Seminář probíhá v rámci běhu 4. ročníku akupunktury, lze se však na něj přihlašovat samostatně. Lektor: Jean-Luc Klein. Termín: 6.–8. listopadu 2019 (středa–pátek)

Import code: 06112019

Availability: No

Producer: 1. škola TČM®

Informace k semináři

Ceny semináře

Cena při platbě doZákladní
30/6/2019 177,70 €
31/8/2019 196,60 €
30/9/2019 215,80 €
6/11/2019 235,00 €

Místo na semináři máte zajištěné až po úhradě platby. Splatnost objednávky je 3 dny.

Termín:

6.–8. listopadu 2019 (středa–pátek)

Místo konání:

Velký sál Žlutého císaře, Dělnická 54, Praha 7 Informace o místě:

Upozorňujeme, že místo na semináři máte zajištěné až po úhradě platby.

Téma semináře:

Seminář bude podzimně-zimního zaměření – na nachlazení. Nachlazení je komplexní a „vděčné" téma, které zahrnuje prevenci, léčbu jednoduchých i kombinovaných nachlazení a samozřejmě i případné doléčení. Těšit se můžete na přehledný výklad syndromologie i teoretických rámců popisujících průnik vnějších škodlivin, vše doplněné kazuistikami a podpořené více než třicetiletou praxí lektora. Z hlediska metod se seminář bude věnovat jak fytoterapii, tak akupunktuře.

Jaký je rozdíl mezi tímto seminářem a seminářem s MUDr. Čížkem?

Ve druhém pololetí 2019 se nám sešlo otevírání povrchu ve dvou kurzech.

Jedním z nich je tento s Jean-Luc Kleinem, který vždy klade velký důraz na odlišení jednotlivých vrstev a oddílů, zatímco bylinné směsi bere jako hotový nástroj, který není třeba dále zkoumat, protože je-li dobře provedena diagnostika, prostě daná směs bude fungovat, jde tedy o vysloveně teoreticko-diagnosticky orientovaný seminář, vč. akupunktury.

Postgraduální fytoterapeutické semináře s MUDr. Hubertem Čížkem mají optiku nastavenou jinak, postupuje se od detailního rozboru bylinných směsí a vazeb jednotlivých složek i jejich kombinací na výsledný terapeutický záměr a účinek a jejich případnou provázanost na vybrané syndromy. Se znalostí obou seminářů konstatujeme, že pro zájemce o problematiku může být přínosné využít synergie a absolvovat oba semináře, neboť přístupy k výkladu jsou zcela odlišné a liší se též obsahově.

Určení semináře:

Zaměření
  • studenti
  • praktici
  • maséři
  • akupunkturisti
  • fytoterapeuti
Úroveň znalostí
  • základy tradiční čínské medicíny
  • znalosti čínské syndromologie a diagnostika

Pro studenty 4. ročníku akupunktury je součástí 1. semináře.

Pro absolventy jiných specializací než akupunktura, nebo absolventy Základů tradiční čínské medicíny, kteří se zajímají o jinou specializaci než akupunktura, (kde se toto téma vždy probírá ve 4. ročníku) představuje možnost rozšíření terapeutického záběru.

Pro absolventy studia fytoterapie představuje možnost prohloubení znalostí, vč. kombinací směsí, neboť v rámci standardního studia nemají specializovaný seminář na nachlazení/otevírání povrchu.

V neposlední řadě je určen i pro členy naší společnosti zajímající se o danou problematiku, avšak s přihlédnutím k minimálnímu doporučenému rozsahu znalostí alespoň v šíři základů TČM (roční studium Základy tradiční čínské medicíny).

Lektor

Jean-Luc Klein

Jean-Luc Klein

Jean-Luc Klein je žák profesora Leung Kok Yuena a praktik, s nímž spolupracujeme skoro 20 let. V 90. letech minulého století vedl několik našich teoretických i praktických seminářů. V současné době máme skvělou možnost využít jeho zkušenosti s praktickou léčbou „západních" pacientů a onemocnění.

Jean-Luc Klein je autorem komplexních rozdílových tabulek na nachlazení v dodatcích Přehledů směsí profesora Leung Kok Yuena.

Postgraduální semináře fytoterapie jsou pořádány ve spolupráci se společností PRAGON s.r.o.

Obor: Akupunktura, Fytoterapie, Diagnostika
Kdo může na seminář přijít: Absolvent, Student, 1. ročníky (Základy TČM), Praktik TČM, Student 2. ročníku AKU, Student 3. ročníku AKU, Student 4. ročníku AKU, Student 1. ročníku FYTO, Student 2. ročníku FYTO

New product question

* (Required)

Alternative products

Google calendar

All seminars in Google calendar

To calendar →

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Login

Our websites use cookies. Learn how we use files cookies.